Organigramă

Primar: Gálfi Árpád

Tel: +4 0266 218 145
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: galfi.arpad@odorhei.ro

Secretariat central

Tel: +4 0266 218 145
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: office@odorhei.ro

Secretar: Balázs Kinga

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1904
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: balazs.kinga@odorhei.ro

Cabinet/PR

Tel: +4 0266 218 382, interior: 1809
Fax: +4 0266 218 032

Registratură/secretariat/centrală

Tel: +4 0266 218 382, -383, -384
Fax: +4 0266 218 032

Birouri, servicii și compartimente

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚA PERSOANELOR

Șef compartiment: Nagy Zsigmond

A. Compartment de evidență a cetățenilor

Adresă: str. Bethlen Gábor, nr. 43.

Tel: +4 0266 218 401, +4 0266 218 227, -383, -384, interior: 1702
Fax: +4 0266 218 227
E-mail: nagy.zsigmond@odorhei.ro

B. Compartiment stare civilă

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1603
Fax: +4 0266 218 032

Ore de audiență publică

Luni: 10:00-12:00
Marți: 10:00-12:00
Miercuri: 10:00-12:00
Joi: 10:00-12:00
Vineri: 10:00-12:00

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director economic: Szilágyi István

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1906
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: szilagyi.istvan@odorhei.ro

A. Serviciul impozite și taxe locale (biroul nr:P/6)

Șef serviciu: Czika Edith

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1907
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: czika.edith@odorhei.ro
Site: link

Ore de audiență publică:

Luni: 9:00-14:00
Marți: 9:00-14:00
Miercuri: 9:00-14:00
Joi: 9:00-14:00
Vineri: –

1. Compartiment de reprezentare a persoanelor fizice și evidența persoanelor (biroul nr.5)

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1926
Fax: +4 0266 218 032

Ore de audiență publică

Luni: –
Marți: 9:00-14:00
Miercuri: 9:00-14:00
Joi: 9:00-14:00
Vineri: –

2. Caserie

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1927
Fax: +4 0266 218 032

Ore de audiență publică

Luni: 8:00-14:30
Marți: 8:00-14:30
Miercuri: 8:00-14:30
Joi: 8:00-14:30
Vineri: 8:00-12:00

3. Compartimentul de control commercial (biroul nr.3)

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1937
Fax: +4 0266 218 032

Ore de audiență publică

Luni: 9:00-14:00
Marți: 9:00-14:00
Miercuri: –
Joi: 9:00-14:00
Vineri: –

4. Compartimentul executare silită (biroul nr.2)

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1917
Fax: +4 0266 218 032

Ore de audiență publică

Luni: 9:00-14:00
Marți: 9:00-14:00
Miercuri: 9:00-14:00
Joi: 9:00-14:00
Vineri: –

5. Compartimentul veniturilor (biroul nr.16)

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1957
Fax: +4 0266 218 032

B. Serviciul buget-contabilitate

Șef compartiment: Vass Szabolcs

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1916
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: vass.szabolcs@odorhei.ro

C. Compartimentul de resurse umane și salarizare

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1804
Fax: +4 0266 218 032

Ore de audiență publică de luni până vineri între orele: 8:00-9:00

COMPARTIMENT DE AUDIT INTERN

Auditor: Balázsi Margit Enikő

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1811
Fax: +4 0266 218 032

DIRECȚIA TECHNICĂ

Director technic: Fülöp-Székely István

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1909
Fax: +4 0266 218 032

A. Serviciul public de gospodărie domeniului public și privat

Șef serviciu: Ülkei Zoltán

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1919
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: ulkei.zoltan@odorhei.ro

B. Biroul de investiții și achiziții publice

Persoană de contact: Puskás Katalin

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1800
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: puskas.katalin@odorhei.ro

C. Biroul de monnitorizare a serviciilor comunitare de utilități

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1929
Fax: +4 0266 218 032

DIRECȚIA URBANISM ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONULUI

Arhitect șef: Márton Ildikó

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1601
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: marton.ildiko@odorhei.ro

Ore de audiență publică:

Luni:  —
Marți: 9,00–13,00
Miercuri: 9,00–13,00
Joi: 9,00–13,00, 16,00–18,00
Vineri: 9,00–13,00

A. Biroul cadastru, urbanism și amenajarea teritoriu

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1910
Fax: +4 0266 218 032

B. Serviciul de administrare al patrimoniului

1. Serviciul de administrare al patrimoniului

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 283, -383, -384, interior: 1910
Fax: +4 0266 218 032

2. Compartiment de agricultură

Șef compartiment: Sándor Alpár

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1805
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: sandor.alpar@odorhei.ro

UNITATE MUNICIPALĂ PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Pascal Ioan

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1807
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: pascal.ioan@odorhei.ro

COMPARTIMENTUL MANAGEMENTULUI PROIECTE INTERNE

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1811
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: szentgyorgy.eva@odorhei.ro

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCILĂ „BUDVÁR”

Șef serviciu: Fülpesi Attila-Gyula

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1803
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: fulpesi.gyula@odorhei.ro

Ore de audiență publică:

Luni: –
Marți: 9:00-16:00
Miercuri: 9:00-12:00
Joi: 9:00-16:00
Vineri: –

1. Protecția copilului

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior 1905
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: katalin.simo@odorhei.ro