Organigramă

Primar: Gálfi Árpád

Tel: +4 0266 218 145
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: galfi.arpad@odorhei.ro

Secretariat central

Tel: +4 0266 218 145
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: varoshaza@odorhei.ro

Secretar: Ladislau Bodnár

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1904
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: ladislau.bodnar@odorhei.ro

Cabinet/PR

Tel: +4 0266 218 382, interior: 1809
Fax: +4 0266 218 032

Registratură/secretariat/centrală

Tel: +4 0266 218 382, -383, -384
Fax: +4 0266 218 032

Birouri,servicii și compartimente

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚA PERSOANELOR

Șef compartiment: Zsigmond Nagy

A. Compartment de evidență a cetățenilor

Adresă: str. Kossuth Lajos, nr. 20.

Tel: +4 0266 218 401, +4 0266 218 227, -383, -384, interior: 1702
Fax: +4 0266 218 227
E-mail: zsigmond.nagy@odorhei.ro

B. Compartiment stare civilă

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1603
Fax: +4 0266 218 032

Ore de audiență publică

Luni: 10:00-12:00
Marți: 10:00-12:00
Miercuri: 10:00-12:00
Joi: 10:00-12:00
Vineri: 10:00-12:00

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director economic: Emese-Teréz Karda

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1906
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: emese.karda@odorhei.ro

A. Serviciul impozite și taxe locale (biroul nr:P/6)

Șef serviciu: Edith Czika

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1907
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: edith.czika@odorhei.ro
Site: link

Ore de audiență publică:

Luni: 9:00-14:00
Marți: 9:00-14:00
Miercuri: 9:00-14:00
Joi: 9:00-14:00
Vineri: –

1. Compartiment de reprezentare a persoanelor fizice și evidența persoanelor (biroul nr.5)

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1926
Fax: +4 0266 218 032

Ore de audiență publică

Luni: –
Marți: 9:00-14:00
Miercuri: 9:00-14:00
Joi: 9:00-14:00
Vineri: –

2. Caserie

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1927
Fax: +4 0266 218 032

Ore de audiență publică

Luni: 8:00-14:30
Marți: 8:00-14:30
Miercuri: 8:00-14:30
Joi: 8:00-14:30
Vineri: 8:00-12:00

3. Compartimentul de control commercial (biroul nr.3)

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1937
Fax: +4 0266 218 032

Ore de audiență publică

Luni: 9:00-14:00
Marți: 9:00-14:00
Miercuri: –
Joi: 9:00-14:00
Vineri: –

4. Compartimentul executare silită (biroul nr.2)

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1917
Fax: +4 0266 218 032

Ore de audiență publică

Luni: 9:00-14:00
Marți: 9:00-14:00
Miercuri: 9:00-14:00
Joi: 9:00-14:00
Vineri: –

5. Compartimentul veniturilor (biroul nr.16)

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1957
Fax: +4 0266 218 032

B. Serviciul buget-contabilitate

Șef compartiment: Szabolcs Vass

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1916
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: szabolcs.vass@odorhei.ro

C. Compartimentul de resurse umane și salarizare

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1804
Fax: +4 0266 218 032

Ore de audiență publică de luni până vineri între orele: 8:00-9:00

COMPARTIMENT DE AUDIT INTERN

Auditor: Margit Enikő Balázsi

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1811
Fax: +4 0266 218 032

DIRECȚIA TECHNICĂ

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1909
Fax: +4 0266 218 032

A. Serviciul public de gospodărie domeniului public și privat

Șef serviciu: Zoltán Ülkei

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1919
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: zoltan.ulkei@odorhei.ro

B. Biroul de investiții și achiziții publice

Persoană de contact: Katalin Puskás

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1800
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: katalin.puskas@odorhei.ro

C. Biroul de monnitorizare a serviciilor comunitare de utilități

Șef birou: Katalin Bakó

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1929
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: katalin.bako@odorhei.ro

DIRECȚIA URBANISM ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONULUI

Persoana de contact: Mária Jakab

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1601
Fax: +4 0266 218 032

Ore de audiență publică:

Luni:  —
Marți: 9,00–13,00
Miercuri: 9,00–13,00
Joi: 9,00–13,00, 16,00–18,00
Vineri: 9,00–13,00

A. Biroul cadastru ,urbanism și amenajarea teritoriu

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1910
Fax: +4 0266 218 032

B. Serviciul de administrare al patrimoniului

1. Serviciul de administrare al patrimoniului

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 283, -383, -384, interior: 1910
Fax: +4 0266 218 032

2. Compartiment de agricultură

Șef compartiment: Katalin Cseke-Árkosi

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1805
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: katalin.cseke@odorhei.ro

UNITATE MUNICIPALĂ PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Pascal Ioan

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1807
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: denes.vetesi@odorhei.ro

COMPARTIMENTUL MANAGEMENTULUI PROIECTE INTERNE

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1811
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: emese.puskas@odorhei.ro, virag.pataky@odorhei.ro

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCILĂ „BUDVÁR”

Șef serviciu: Attila-Gyula Fülpesi

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior: 1803
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: gyula.fulpesi@odorhei.ro

Ore de audiență publică:

Luni: –
Marți: 9:00-16:00
Miercuri: 9:00-12:00
Joi: 9:00-16:00
Vineri: –

1. Protecția copilului

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, interior 1905
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: katalin.simo@odorhei.ro