hu | ro | en

Sarcini administrative

Serviciul de administrare al patrimoniului

Propuneri privind buna gospodărire a patrimoniului şi valorificarea legală a acestuia prin licitaţii, închirieri, concesionări şi vânzări; organizează închirierea, concesionarea şi vânzarea terenurilor …

Compartiment de evidență a cetățenilor

Registru official in care se inscriu actele si faptele de stare civila, nasterea, casatoria, decesul, recunoasterea si stabilirea filiatiei, infierea, divortul, schimbarea numelui si prenumelui …

Comaprtiment de agricultură

Efectuează control periodic la gospodariile populatiei pentru confruntarea datelor declarate la registrul agricol; Întocmirea si eliberarea carnetelor de producator; …

Compartimentul managementului proiecte interne

Elaborează propuneri de strategii de dezvoltare durabilă şi pentru derularea unor programe în domeniile economice şi de servicii de perspectivă.

Biroul de investiții și achiziții publice

Atribuții conform programelor de investiții anuale în vederea cuprinderii în proiectele de buget pentru Primăria municipiului Odorheiu Secuiesc …

Direcția economică

În gestionarea resurselor financiare nerambursabile comunitare, aferente proiectelor derulate, direcţia participă la desfăşurarea de activităţi control financiar, efectuare a plăţilor …

Registratură / secretariat

Atribuții administrative

Cabinet/PR

Compartiment functional din cadrul structurii organizatorice a Primariei orasului Odorheiu Secuiesc, condus de un Sef Cabinet. Personalul din structura desfasoara activitati specifice cabinetelor demnitarilor publici, de secretariat si control general.

Serviciul public de asistență socilă „Budvár”

Asistenta si sprijin persoanelor varstnice, singure, aflate in situatii dificile sau cu dizabilitati; Servicii de asistenta medicala, igienizare si servirea mesei pentru batranii singuri; …

Protecția copilului

Masuri de prevenire a abandonului si a institutionalizarii; Asistenta maternala; Masuri de reintegrare in familia naturala a copilului ocrotit in centrele de plasament sau in familii substitutive; …

Direcția urbanism și administrarea patrimonului

Verificarea documentaţiilor pentru certificatul de urbanism, elaborarea şi emiterea certificatului de urbanism, verificarea documentaţiilor , elaborarea şi emiterea autorizaţiei de construire etc.

Compartiment stare civilă

Îndrumă şi controlează cel puţin o dată pe an activitatea de stare civilă pe baza programului întocmit la începutul fiecărui an, ţine evidenţa registrelor de stare civilă exemplarul II …

Direcția tehnică

Asigura, prin serviciile si compartimentele de specialitate, coordonarea serviciilor publice de interes local si verificarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta in derularea acestor servicii.

Biroul de monnitorizare a serviciilor comunitare de utilități

Főképpen belső ellenőrzési feladatok valamint az állami szervek hatékony működését elősegítő, módszertani szabályok kidolgozásával foglalkozó részleg.

Unitate municipală pentru situații de urgență

Protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice, precum si a mediului impotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate.

Managementul urban

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (park-, közterület gondozás); Önkormányzati intézményeket kisegítő, ellátó szolgáltatás (nem önálló intézmények karbantartási feladatai); Települési vízellátás és vízminőség védelem …