Proiecte 2016

Programul anual de promovarea a activităţilor fizice şi al activităţilor pentru
un mod de viaţă sănătos din municipiul Odorheiu Secuiesc

Anunt de participare

Procedura de implementare

Anunt modificari

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Programul anual de finanţare a activităţilor de tineret si educaţionale,
din municipiul Odorheiu Secuiesc

Anunt de participare

Procedura de implementare

Anunt modificari

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Programul anual de finanţare a activităţilor de protecţia mediului
din municipiul Odorheiu Secuiesc

Anunt de participare

Procedura de implementare

Anunt modificari

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Program anual de sprijinire a sportului de performanţă
din Municipiul Odorheiu Secuiesc pe anul 2016

Anunt de participare

Procedura de implementare

Anunt modificari 1.

Anunt modificari 2.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Program anual de finanțare a activităților pentru categorii defavorizate fizic,
psihic, mental sau economic, din municipiul Odorheiu Secuiesc

Anunt de participare

Procedura de implementare

Anunt modificari

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Program anual de finanțare nerambursabila a programelor, proiectelor şi
acţiunilor culturale din bugetul municipiului Odorheiu Secuiesc

Anunt de participare

Procedura de implementare

Anunt modificari 1.

Anunt modificari 2.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Programul anual privind sprijinirea elevilor si profesorilor coordonatori
din  municipiul Odorheiu Secuiesc
care au obținut rezultate deosebite la
olimpiadele si concursuri școlare in anul școlar  2015-2016

Anunt de participare

Procedura de implementare

Anunt modificari

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Programul anual privind acordarea de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România din municipiul Odorheiu Secuiesc pe anul 2016.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informatii generale

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rezultate

Programul anual de promovarea a activităţilor fizice şi al activităţilor pentru
un mod de viaţă sănătos din municipiul Odorheiu Secuiesc

Programul anual de finanţare a activităţilor de tineret si educaţionale,
din municipiul Odorheiu Secuiesc

Program anual de sprijinire a sportului de performanţă
din Municipiul Odorheiu Secuiesc pe anul 2016

Program anual de finanțare a activităților pentru categorii defavorizate fizic,
psihic, mental sau economic, din municipiul Odorheiu Secuiesc

Programul anual de finanţare a activităţilor de protecţia mediului
din municipiul Odorheiu Secuiesc

Program anual de finanțare nerambursabila a programelor, proiectelor şi
acţiunilor culturale din bugetul municipiului Odorheiu Secuiesc