Az oktatási hálózat átalakítási terveiről

Tájékoztató a székelyudvarhelyi oktatási hálózat szerkezetére vonatkozó átalakítási tervekről

A 2016 júniusában mandátumot nyert városvezetés prioritásként jelölte meg egy Székelyudvarhely fejlődésének irányt mutató városfejlesztési koncepció összeállítását. Ennek a koncepciónak a kidolgozásához az ősz folyamán egy külső szakmai csoport irányításával 11 területen tartottak fókuszcsoportos megbeszéléseket, amelyeken közel száz szakember véleményét kérdezték meg.  A 11 terület közül az első helyen szerepelt az oktatás, mely szerkezetének megvitatására a városvezetés a fókuszcsoportos beszélgetéseket követően több alkalommal oktatási kerekasztalt hívott össze a városban működő oktatási intézmények igazgatóinak, valamint a megyei tanfelügyelőség képviselőinek részvételével.

A városvezetés ugyanakkor többször kihangsúlyozta, hogy az oktatási hálózat átszervezésének a kérdését is szakmai alapon kívánja rendezni, ezért egy külső szakmai csoportot bízott meg annak a tanulmánynak az elkészítésével, mely összesíteni fogja a diákok és szülők preferenciáit, a régióban működő vállalkozások humánerőforrás igényét, valamint az egyes intézmények tanári állományát és infrastrukturális felszereltségét.

A jelenlegi városi iskolahálózat a 2016-2017 tanévben 25 egyetem előtti oktatási intézményt foglal magába, amelyekbe összesen 8155 gyerek jár a következő eloszlásban:

 • 9 iskola előtti intézmény – 7 külön jogi személyiséggel rendelkező állami napközi otthon, egy magánóvoda és egy, a Kerekerdői Katonai Alakulat alá tartozó napközi otthon,
 • 4 általános iskola,
 • 8 középiskola,
 • 2 egészségügyi technikum,
 • a Sportiskola,
 • a Cimbora Ház.

Az oktatási intézmények hálózatának meghatározása évente önkormányzati határozattal történik, a megyei tanfelügyelőség pozitív véleményezése után. A hálózat tervezetének összeállítása zajlott az utóbbi hónapokban, amelybe a városháza vezetősége bevonta az oktatási intézmények vezetőit, a tanfelügyelőséget és az önkormányzati testület tagjait. Az iskolahálózatnak tartalmaznia kell a tervezett tanévben működő oktatási intézmények számát, illetve, hogy melyek lesznek külön jogi személyek és melyek lesznek alárendelve egy másik intézménynek.

 

A napközis és tipegő korosztályú kisgyerekek (2-3 éves) létszáma az állami napközikben 1363. A jelenlegi törvényeket és egyéb szabályozásokat, valamint az egyenlőtlen elosztást figyelembe véve, a városvezetés a napközi otthonok vezetőinek beleegyezésével a következő változatot fogadta el:

 • A Ficánka Napközi Otthon még egy óvodai csoportot indít a Budvár Szociális Központban működő roma óvodai csoport mellé, a Csereháti ingatlanban elindul egy tipegő csoport, valamint rövidtávon egy vegyes korcsoportos napközis csoport is,
 • A Villanytelepi Napközi Otthonhoz átkerül adminisztratív szempontból a Bethlen Gábor 10. szám alatt működő Napsugár Napközi Otthon,
 • A Malom utcai Zsibongó Napközi Otthonhoz átkerül a Tamási Áron utca 13. szám alatt működő Csicsergő Napközi Otthon, amely eddig a Napsugár Napközi Otthon alárendeltjeként működött,
 • A Nicolae Bălcescu utca 2. szám alatt levő Eszterlánc Napközi Otthonhoz átkerül a Wesselényi Miklós utca 15, szám alatt működő Szombatfalvi Napközi Otthon, amely eddig szintén a Napsugár Napközi Otthon alárendeltjeként működött,
 • A Tábor negyedi Csillagvár és a bethlenfalvi Kipi-kopi Napközi Otthon megmarad az aktuális besorolással.

A megerősített 6 napközi otthonnal működő hálózat – ahol figyelembe vettük a napközik földrajzi helyzetét is –, a jelenlegi helyszínek megtartása mellett, ebben a formában képes lesz hosszú távon megfelelni a gyerek- és csoportlétszám feltételeknek.

Az általános iskolai hálózat esetében marad a 2016-2017-es tanévben is elfogadott szerkezet, míg a középiskolai hálózat esetében jelenleg a Kós Károly Szakközépiskola az Egészségügyi Technikummal erősödik.

Az új oktatási stratégia megalkotásának folyamatában, a városháza figyelembe fogja venni a megrendelt kutatás eredményeit, hiszen a városfejlesztés szempontjából prioritás, hogy minőségi, versenyképes oktatás legyen Székelyudvarhelyen. Az intézményi hálózat további átszervezésével kapcsolatos döntéseket a városvezetés a stratégia alapján fogja meghozni.

okt3 okt5-1

okt5 okt1

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala sajtóosztálya