Előterjesztett határozattervezetek a 2017. március 23-ai rendes havi tanácsülésre

 1. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város „Orbán Balázs Általános Iskola sporttermének megépítése” című beruházási terve 2017. január 1-én keltezett, frissített műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.
 2. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város „Orbán Balázs Általános Iskola sporttermének megépítése” című beruházási tervének az állami költségvetés Helyi Fejlesztések Országos Programjából (PNDL) nem finanszírozott költségkategóriáinak helyi költségvetésből történő finanszírozásának biztosításáról.
 3. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város „Atlétikapálya modernizálása” című beruházási terve 2017. január 1-én keltezett, frissített műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.
 4. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város „Atlétikapálya modernizálása” című beruházási tervének az állami költségvetés Helyi Fejlesztések Országos Programjából (PNDL) nem finanszírozott költségkategóriáinak helyi költségvetésből történő finanszírozásának biztosításáról.
 5. Határozattervezet a Benedek Elek Pedagógiai Líceum támogatása címén, egy jogi személy adományából származó 2.000,00 lejes (kétezer, teljes érték) összeg elfogadásáról.
 6. Határozattervezet a Bethlen Gábor Általános Iskola támogatása címén, egy jogi személy adományából származó 1.644,00 lejes (ezerhatszáznegyvennégy, teljes érték) összeg elfogadásáról.
 7. Határozattervezet a székelyudvarhelyi Ifjúsági és Turisztikai Tájékoztató és Idegenforgalmi Közszolgálat támogatása címén, egy jogi személy adományából származó 3.000,00 lejes (háromezer, teljes érték) összeg elfogadásáról.
 8. Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Kórháza támogatása címén, egy jogi személy adományából származó 26.000,00 lejes (huszonhatezer, teljes érték) összeg elfogadásáról.
 9. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 2017-es évi költségvetésének jóváhagyásáról.
 10. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Városnak az Energia Városok Románia Egyesület tagjaként befizetendő 2017-es évi tagsági díj jóváhagyásáról.
 11. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Városnak a Romániai Megyei Jogú Városok Egyesülete tagjaként befizetendő 2015-ös, 2016-os, 2017-es évi tagsági díjak jóváhagyásáról.
 12. Határozattervezet a CIVITAS ALAPÍTVÁNY A POLGÁRI TÁRSADALOMÉRT mentesítéséről épület- és területadójának idei kifizetése alól.
 13. Határozattervezet a jogi tanácsadási, segítségnyújtási és/vagy jogi képviseleti szolgáltatások igénybevételének jóváhagyásáról a 2017-es évre.
 14. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város polgármestere szakapparátusa közhivatali tisztségeinek a 2017-es évre módosított foglalkoztatási tervének jóváhagyásáról.
 15. Határozattervezet az Országos Lakásügynökség által épített megüresedett lakások 35 év alatti fiataloknak és fiatal családoknak történő kiosztásáról.
 16. Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város tulajdonában található területek telekkönyvezéséről és a település magánterületeinek jegyzékére történő