Felkerültünk a hazai IT térképre

A Székelyudvarhelyi IT Park Projekt fél éves mérlege:

felkerültünk a hazai IT térképre

A régió IT szektorának fejlesztését szolgáló Székelyudvarhelyi Információtechnológiai Park Projekt (rövidítve IT Park Projekt) elindításának szükségességét a tavaly novemberi minikonferencián jelentették be az önkormányzat képviselői és az előkészítéssel megbízott szakemberek, a választási kampány során bemutatott gazdasági programnak megfelelően. A városvezetés azóta is kiemelt fontosságú gazdaság-fejlesztési projektként kezeli a kezdeményezést, amelynek már számos szép eredménye van.
Megkértük a projekt szakmai koordinátorát, dr. Simon Károlyt, hogy számoljon be az elmúlt fél év fontosabb megvalósításairól. Az alábbiakban a projektmenedzser válaszát közöljük.

Alapozás, előkészítés, tanulmányok

Az indítást megalapozó tervezés és a szükséges adminisztratív folyamat lezárása után januárban indult el a projekt, egy előkészítő fázissal, amely 2017 végéig fog tartani. Ezalatt elég sok „háttérmunkát” kell elvégeznünk: tanulmányok készülnek (például a humánerőforrás kapacitás fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatban), ki kell alakulnia a projekt hosszabb távon történő működtetéséhez szükséges megfelelő jogi formának és szervezeti struktúrának, illetve biztosítani kell az ehhez szükséges kereteket. A partnerhálózat kiépítése, illetve a tervezett programok (pl. képzések) előkészítése is ebben a fázisban történik. Ezzel párhuzamosan viszont már vannak és még lesznek olyan megvalósítások, amelyek a helyi közösség számára is „láthatóbbak”.

Helyi IT cégek és szakemberek közössége

A projekt indítása utáni első lépésként feltérképeztük a már működő helyi IT cégeket és a helyi IT szakembereket, és felkértük őket, hogy aktív résztvevőként csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Megalakult a U-Hub Udvarhelyszéki IT&C Közösség, amely azóta havi rendszerességgel szakmai találkozókat szervez és több programot elindított. A közösséghez eddig 10 helyi cég csatlakozott, 30-40 szakember vesz részt aktívan a találkozókon és közös programokon, a kommunikációs fórumként szolgáló Facebook csoportnak (bit.ly/u-hub) már 200 tagja van. Elkészült aközösség weboldala (u-hub.ro), ahol a tevékenységekkel kapcsolatos hírek mellett a közösen működtetett programokról is leírásokat találhatnak az érdeklődők. Létrehoztunk egy közös álláshirdető platformot is, ahol a U-Hub tagok helyi állásokat hirdetnek egy közösen elfogadott szabályzat alapján. Jó hír, hogy gyakorlatilag minden helyi cég növekedni szeretne, így 40-50 szakember akár azonnal alkalmazható lenne és, a külső partnercégek eddigi felajánlásait is beleszámolva, ennél is jóval magasabb a szabad pozíciók száma. A U-Hub tagoknak olyan „kényes” kérdésekben is sikerült közös álláspontot kialakítaniuk, mint például minimális bérezési szintek bevezetése a közös platformon közzétett, IT végzettséget igénylő állások publikálásának feltételeként, illetve közösen elfogadott szinteknek megfelelő ösztöndíjak folyósítása egyetemisták számára (az említett összegek minden kategóriában jóval meghaladják a régióban „megszokott” bérezési és ösztöndíj szinteket).

Óriási előny, hogy együtt olyan komplexitású és minőségű programokat tudunk megszervezni, amelyeket külön-külön jóval nehezebb lenne (lásd például U-Hub Mentorprogram), és olyan fórumokon tudjuk ezeket népszerűsíteni, amelyekhez kisebb cégek nehezebben kapnak hozzáférést (lásd például egyetemi szakkollégiumok keretein belül tartott előadások). Ugyanakkor a közös érdekeket is egyszerűbb képviselni és érvényesíteni, illetve a „külvilág” számára is könnyebb láthatóbbá tenni a helyi lehetőségeket és eredményeket, ami szintén nagyon fontos, ha szeretnénk, hogy hazatérjenek fiataljaink.

Szakmai és közösségi programok

A havi U-Hub találkozókon kívül több színvonalas szakmai rendezvényt is sikerült megszerveznünk. A projektet bemutató novemberi minikonferencia után, melynek körülbelül 70 résztvevője volt, a székelyföldi IT Plus klaszterrel közösen már decemberben megszerveztük Székelyudvarhelyen a Karácsonyi IT Meetup-ot, melynek több mint 100 résztvevője volt, és 40 cég képviseltette magát 8 országból. Ezután partnerszervezeteinkkel közösen április elején egy háromnapos szakmai tábort szerveztünk a Madarasi Hargitán, amelynek összesen 40-50 résztvevője volt, köztük 25 egyetemista, akik támogatóink jóvoltából kedvezményes helyekben részesültek. Májusban részt vettünk az Udvarhely Napokon, a klaszterrel és partnerszervezetekkel közösen működtetett Észműves Sátorban 20 meghívottunk és több mint 100 látogatónk volt, akik érdekes szakmai előadásokon és beszélgetéseken vehettek részt. Ezekre a rendezvényekre sikerült elismert szakembereket elhívnunk, így nagyon sokat tanulhattunk tőlük és egymástól is, de a tudásmegosztás mellett a közösséget is sikerült jobban összekovácsolni. Ugyanakkor az ilyen típusú tevékenységek szintén hozzájárulnak ahhoz is, hogy ismertebbé és „népszerűbbé” tegyük a régiót az IT szakemberek számára, így nem is állunk meg itt: már az IT Plus klaszterrel közösen tervezzük a következő lépéseket. Például, nagy szeretettel várunk mindenkit a hamarosan sorra kerülő Székelyföldi IT és Innovációs Konferenciára.

Képzési programok

Ha már tudásmegosztásról beszéltünk a rendezvények kapcsán, akkor el is értünk a projekt legfontosabb részéhez: a képzésekhez. A szektorban országos szinten óriási a munkaerőhiány, így teljesen nyílvánvaló (és ezt cégvezetők visszajelzései, illetve konkrét megkeresések alapján is állíthatjuk), hogy sok cég szívesen befektetne és kirendeltségeket nyitana városunkban, ha a régió tudná biztosítani az ehhez szükséges humánerőforrás-kapacitást és utánpótlást. Teljesen egyértelmű, hogy ilyen szempontból a képzési programok képezik a projekt legfontosabb részét. Képzési programokban négy különböző szinten gondolkodunk: iskolások és egyetemisták számára szervezett programok, illetve továbbképzések és átképzések formájában megszervezett felnőttképzési programok.

A középiskolások számára havi rendszerességgel megtartott tudománynépszerűsítő előadásokat tervezünk, amellyel a szakmai látóterüket szeretnénk kinyitani. A középiskolás tananyag fontos, de talán kevésbé „motiváló” részeire koncentrál a szakmának, ezt szeretnénk mi kiegészíteni olyan érdekes témakörökkel (pl. játékfejlesztés, mesterséges intelligencia stb.), amelyek vonzóbbá tehetik a tanulók számára az informatikát. Az első ilyen jellegű előadásokat már sikerült is megtartani a középiskolás informatika osztályokban, ezen kívül beszélgettünk is velük, több diákot sikerült aktívan bevonni a programba és adatokat is gyűjtöttünk tőlük, amelyek alapján egy tanulmány összeállítása is folyamatban van. A nyár folyamán szeretnénk meghirdetni számukra egy interdiszciplináris jellegű termékfejlesztői és innovációs csapatversenyt is. Az iskolai környezetben megszokott algoritmika és programozás versenyek mellett szeretnénk az ilyen jellegű kompetenciáikat is fejleszteni, így a verseny első körében kiválasztott csapatoknak mentorálást és támogatást biztosítunk ötleteik prototípus szintjéig történő kifejlesztéséhez. Ezeket a programokat részben a tagcégek támogatásaiból, részben pályázati forrásokból tervezzük finanszírozni. Mindezzel reméljük hozzájárulunk ahhoz, hogy többen tanuljanak tovább informatikával kapcsolatos szakokon. Persze, az informatika osztályok, illetve az informatika egyetemi felvételire felkészített tanulók számát is növelni kellene, hiszen ez jelenleg nagyon alacsony a régióban. Erre is keressük a megoldásokat.

Ha középiskolás diákjaink IT szakokra mennek egyetemekre, nagyon szeretnénk, ha tanulmányaik befejezése után visszatérnének városunkba. Ehhez láthatóvá kell tenni számukra, hogy itthon is vannak lehetőségek és szakmai szempontból szép projektek. Ezért indítottuk el a U-Hub tagcégeivel közösen a U-Hub Mentorprogramot. Az óriási ösztöndíjakat biztosító külföldi nagy cégekkel anyagi szempontból nem biztos, hogy jelen pillanatban fel tudjuk venni a versenyt, de szakmai szempontból nagyon is. A több éve sikeresen működő Codespring Mentorprogram (edu.codespring.ro) csapatával közösen kidolgozott programunk több szempontból túlmutat a hagyományos szakmai gyakorlat ajánlatokon. Egy jól kidolgozott, az egyetemi tananyaggal összhangban lévő összetett program, amely tartalmaz képzést, szakmai gyakorlatot, illetve a diákok szakdolgozatait is mentoráljuk. Mindemellett ösztöndíjban részesülnek, közösségi programokat szervezünk számukra és egy diákkártya program elindítása is folyamatban van, amely által különböző kedvezményekben részesülhetnek. Sikerült együttműködési kapcsolatokat kialakítanunk a nagyobb egyetemi központokkal (BBTE, Sapientia, Kolozsvári és Temesvári Műszaki Egyetem), a programot eredményesen mutattuk be több egyetemi fórumon, így meghirdetése után körülbelül ötven jelentkezőnk volt. A felvételi folyamat lezárása után végül 17 diák fog az idén nyáron szakmai gyakorlatozni Székelyudvarhelyen, ami többszörös növekedést jelent ebből a szempontból az előző évekhez viszonyítva. Reméljük, hogy a program keretein belül szép eredményeket érnek majd el, szakmai fejlődésük szempontjából hasznosnak könyvelhetik el a nálunk szerzett tapasztalatot, és természetesen szívesen fogadjuk őket, ha tanulmányaik befejezése után visszatérnek közösségünkbe. Az egyetemista mentorprogramot a tagcégek finanszírozzák, erre a 2017-es évre összesen körülbelül 35000 lej áll majd rendelkezésre.

A diákok képzésén kívül a felnőttképzéseknek is nagy jelentősége van. Régiónkban jelenleg több kisebb cég tevékenykedik,illetve néhány közepes méretű cég működtet kisebb kirendeltségeket. Több cég fejleszt külföldi megrendelőknek, de a kisebb helyi cégek közül vannak akik a helyi piacot célozzák. Főleg a jelenleg csak a helyi piacot célzó kisebb cégek számára létfontosságú, hogy továbbfejlesszék csapataikat, hogy jó projekteket tudjanak elvállalni, nagyobb órabérekkel, így olyan szintre tudják hozni a béreket, hogy versenyképesek legyenek a nagyobb városokban tevékenykedő, illetve régiónkban kirendeltségeket nyitó nagyobb cégekkel szemben. Első körben feltérképeztük a cégek és kollégák továbbképzésekre vonatkozó igényeit. Ezután az igényeket összevetettük a lehetőségekkel: milyen képzésekhez van meg a csapat előzetes felkészültsége, melyik programokhoz tudunk megfelelő oktatókat hívni, illetve a szükséges infrastruktúrát biztosítani.Végül az első fázisra négy témakört rögzítettünk közösen: agilis szoftverfejlesztési módszerek, Java technológiák, Android fejlesztésekkel kapcsolatos alap és haladó szintű témák. Reméljük ezekre már 2017 folyamán sor kerülhet, a képzési szakemberekkel már felvettük a kapcsolatot, folyamatban van az előkészítés. Ezzel párhuzamosan a jövő évi tervek is elkészülnek majd. A továbbképzéseket szintén a tagcégek finaszírozzák, a résztvevő alkalmazottak függvényében kiszámított hozzájárulásokkal.

Reméljük, hogy a program által sikerül egy olyan szakmai környezetet kialakítanunk itthon, ahová majd szívesen térnek haza elszármazott kollégáink, illetve közép távon egyetemistáink. De tudnunk kell, hogy egyrészt az elszármazott IT szakemberek összlétszáma nem túl nagy, másrészt bármennyire is optimisták vagyunk, tisztában vagyunk azzal, hogy nem fog mindenki hazatérni. Ahhoz, hogy a terveinknek megfelelő szintre fejlesszük a szektort több szakemberre van szükség. A más régiókban már sikeresen működő programok, illetve a hozzánk érkezett ilyen jellegű felkérések alapján úgy gondoljuk, hogy sokan lennének akik szívesen „átigazolnának” más szakmákból az IT szektorba. Pontosan ezért átképzési programok elindítását tervezzük. A 2-3 hónapos csodákban nem hiszünk (több cég próbál „eladni” ilyen jellegű programokat), így egy összetettebb és kicsivel hosszabb 12 modulból álló, egy éves képzési programot készítettünk elő. Ez tulajdonképpen egy egyszerűsített főiskolai tananyagnak tekinthető, reményeink szerint elegendő alapot szolgáltat majd ahhoz, hogy a résztvevők akár már a program ideje alatt elhelyezkedhessenek IT munkakörökben, illetve a képzés elvégzése után továbbfejleszthessék magukat (pl. a továbbképzések keretein belül). Az ütemezést úgy fogjuk megoldani, hogy a képzést egy munkahely mellett, családosok is elvégezzhessék. A témákat már körülbelül 80 százalékban oktatókkal is sikerült lefednünk, de lévén egy hosszabb programról szó itt kulcskérdés a finanszírozás. Mivel szeretnénk kedvezményekben részesíteni azokat a résztvevőket, akik vállalják, hogy a képzés befejezése után itthon helyezkednek el, az indítás előtt meg kell találnunk a megfelelő finanszírozási forrásokat. Reményeink szerint már 2017-ben el tud indulni az első képzés.

Úgy tűnik, arra is lehetőség van, hogy felnőttképzéseinket hivatalosan akkreditáltassuk (posztgraduális, illetve magiszteri képzések formájában), ezzel kapcsolatban tárgyalásokat folytatunk egyetemekkel.

Együttműködések

Gondolom, az előzőekben leírtakból is látszik, hogy ez egy elég komplex program, amely több projektet fog egybe, így nagyon fontos, hogy partnereket találjunk a megvalósításra. Szerencsére ilyen szempontból nagyon jók a tapasztalataink: a civil szféra lelkesedéssel fogadta a kezdeményezést és aktív szerepet vállal a megvalósításban. Olyan partnerségi kapcsolatokat sikerült kialakítanunk, amelyek túlmutatnak az együttműködési  szándéknyilatkozatok szintjén, konkrét tartalommal rendelkeznek.

Nagyon fontos volt számunkra, hogy a programot megfelelően behelyezzük a „szélesebb kontextusba”, tehát az udvarhelyszéki IT fejlesztési törekvések, illeszkedjenek a hasonló jellegű székelyföldi programokba. Szerencsére a székelyföldi IT Plus klaszter már az első perctől támogatta elképzeléseinket, és jelenleg már mind a város, mind a U-Hub közösség fontos csomópontnak számít a klaszteren belül, képviselve van a klaszter vezetőségében. A klaszter már a novemberi minikonferencián segített a projekt elindításában, és azóta már több sikeres programot megszerveztünk közösen (Karácsonyi IT Meetup, HINTA, Észműves Sátor). A U-Hub közösség a Digitális Székelyföld projekt koncepciójának kidolgozásában is aktív szerepet vállal, és a közeljövőre számos további tervünk van az együttműködés keretein belül.

Nagyon fontos partnere a projektnek a Hargita Business Center Inkubátorház, amelynek vezetőségével folymatosak a konzultációk. Reményeink szerint az Inkubátorház helyet szolgáltathat majd a projekt menedzsment központjának, illetve különböző programjainknak és együttműködhetünk IT területen induló startup cégek támogatásában. Ugyanakkor reméljük, hogy az IT cégek hozzájárulnak majd ahhoz, hogy egy igazi innovációs központ és inspiráló high-tech munkakörnyezet alakulhasson ki az Inkubátorházban.

Az ErGo Egyesület segített több programunk adminisztratív feladatainak lebonyolításában, és közösen szerveztük a Hargitai Informatikus Találkozót, illetve az Észműves Sátor programját. Utóbbi esetében fontos partner volt az Élő Erdély Egyesület is, gyakorlatilag ők vállalták a házigazda szerepet, az infrastruktúrát is biztosítva. A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvánnyal együttműködtünk a Heuréka program elindításában, több U-Hub tagcég támogatta ezt a kezdeményezést, és reményeink szerint középiskolások számára tervezett programjainkat is segítheti majd ez a projekt. Szintén a középiskolás programok esetében működtünk együtt az Udvarhelyi Fiatal Fórummal, és további együttműködéseket tervezünk. Az egyetemista mentorprogramunk lebonyolításában a Farkas Gyula Egyesület segít. A Rega Régiókutató Egyesülettel együttműködtünk a székelyudvarhelyi oktatási hálózatra vonatkozó tanulmány elkészítése során. Az Udvarhelyi Kis- és Középvállalkozások Szövetségével a VIP program keretein belül, illetve további startup programok megvalósítására is keressük a lehetőségeket. A novemberi minikonferenciát a Bethlen Gábor Alapítvánnyal közösen szerveztük, akikkel további együttműködési lehetőségekről is szó esett.

Az együttműködések „kategóriában” a civil szervezetek mellett fontos kiemelnünk a partnercégeket és támogatókat is. Támogatóink összesen már több mint 60000 lejt adományoztak a különböző programok működtetésére. Ezekből az összegekből sikerül finanszírozni a diákok ösztöndíjait, és részben a rendezvények és programok szervezési, adminisztratív, protokolláris és egyéb költségeit. De az anyagi támogatásoknál is fontosabb az aktív részvétel a programok lebonyolításában. Köszönet ezért minden U-Hub tagnak és minden támogatónknak!

Promóció és imázsépítés

Már korábban kiemeltem annak a fontosságát, hogy fiataljainkban, az elszármazottakban és általában a szakmai közösségben is tudtosuljon az, hogy itthon is „van élet” az IT szektoron belül, vannak szép projektek, jó szakmai lehetőségek és reményeink szerint alakulóban van egy olyan szakmai és általános környezet, amelybe megéri haza vagy idetelepedni. Azt hiszem, hogy kijelenthetjük: a projekt által a régió már felkerült a hazai IT térképre. Több újságcikk, rádió és tévéműsor beszámolt már a program bizonyos részeiről és több jelentős szakmai fórumon emlegették már Székelyudvarhelyt pozitív példaként (amire korábban IT „témakörben” sajnos egyáltalán nem volt példa). Reméljük ez a „hírfolyam” csupa jó hírrel fog majd folytatódni, és meg is tudjuk erősíteni a megszerzett pozíciót azon a bizonyos térképen.

Tanulmányok és háttérmunka

A „látványosabb” megvalósítások után visszatérnék röviden a bevezetőben már említett háttérmunkához és tanulmányokhoz, hiszen ezek is nagyon fontosak a projekt további sorsának szempontjából. A humánerőforrás potenciál felmérése feltétlenül szükséges a hosszabb távú stratégia kialakításának szempontjából. A középiskolásokkal kapcsolatos adatgyűjtés már megtörtént, jelenleg folyamatban van az eredmények kiértékelése, és ennek alapján egy tanulmány összeállítása. Ez a tanulmány egyelőre a matematika-informatika osztályokat is működtető, városunkban működő középiskolák informatika szakos diákjait veszi figyelembe, de a következő fázisban a természettudomány osztályokra és további udvarhelyszéki iskolákra is ki szeretnénk terjeszteni azt.

Az elszármazottakra és egyetemistákra vonatkozó kutatás elő van készítve, elindult az adatgyűjtés és remélhetőleg már a nyár folyamán megtörténik ennek lezárása, illetve az eredmények kiértékelése. Mindenkit arra kérünk, hogy segítsen nekünk ebben a folyamatban: az online kérdőívek kitöltése csupán egy rövid időt vesz igénybe, számunkra viszont nagyon fontos, hogy az adatok összesítése és kiértékelése után egy minél tisztább képet kapjunk az aktuális helyzetről és a fejlesztési lehetőségekről.

Az említett tanulmányok mellett jogi tanulmány is készült, melynek alapján reméljük már az idén sikerül kialakítani a projekt további működtetéséhez szükséges legoptimálisabb jogi hátteret és szervezeti struktúrát. És ha a projektmenedzsment központ kialakításával kapcsolatos adminisztratív tevékenységek is sikerrel zárulnak, akkor jövőre még stabilabb alapokon működhet tovább a program. Ezt kívánja elősegíteni az a közép- és hosszútávú stratégia is, amely az előzőekben felsorolt projektek tanulságai alapján készül és a tervek szerint az előkészítési fázis végére egy összefoglaló tanulmány formájában válik publikussá.

Köszönetnyílvánítás és záró gondolat

Már az együttműködések „fejezetnél” szó volt partnereinkről és támogatóinkról, de itt a beszámoló végén ismét visszatérnék hozzájuk. Sokaknak fikciónak, túloptimista elképzelésnek tűnhet, hogy egy Székelyudvarhelyhez hasonló kisebb városban esélye van egy ilyen jellegű és szintű fejlesztésnek. Számukra két üzenetem van. Egyrészt gazdasági és demográfiai szempontból elég egyértelmű, hogy milyen pozitív hatásokkal járhat, ha sikerre visszük az elképzelést, és ebből a szempontból már a részeredmények hatása is érződni fog. Másrészt, ha jobban átgondoljuk: nincs más opciónk. Lassan már közhelyesnek számít emlegetni a technológiai fejlődés ütemét és annak következményét: társadalmunk teljes átalakulását már a következő néhány évben. Amelyik régió lemarad ebből a szempontból, nem fogja tudni otthon tartani fiataljait és ez előbb-utóbb a vesztét jelentheti majd.

Tehát: meg kell próbálnunk. De az biztos, hogy nem egy egyszerű történet. Éppen ezért a kulcsszó itt az együttműködés. Köszönet ezért minden partnerünknek, minden támogatónknak, minden U-Hub tagnak, minden önkormányzati képviselőnek, városházi munkatársnak és minden magánszemélynek, akik segítették kezdeményezésünket! Nélkülük nem tudnánk most beszámolni ezekről az eredményekről. Remélem mellettünk maradnak, és még többen csatlakoznak a kezdeményezéshez, mert csak így számíthatunk sikerre.

Dr. Simon Károly

1980-ban született, székelyudvarhelyi származású informatikus. A Tamási Áron Gimnázium után a marosvásárhelyi Petru Maior egyetemen tanult, majd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen végezte magiszteri és doktori tanulmányait. 2007-ben védte meg doktori tézisét, amely mesterséges intelligenciával, természetből inspirált számítástechnikai modellekkel, illetve adatelemzéssel kapcsolatos. Ezután kutatóként az összetett vállalati rendszerek fejlesztésénél alkalmazható módszerekre, eszközökre és technológiákra szakosodott. Több mint 30 nemzetközi szakfolyóiratokban és konferenciakötetekben megjelent cikk, valamint a Kenyerünk JAVA című könyv szerzője.

2003-tól tevékenykedik a felsőoktatásban, 2008-tól a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karának adjunktusa, rövid ideig a kari és intézeti szinteken is tagja volt a vezetőtanácsnak. Egyetemi oktatóként és oktatás-szervezőként fontosabb megvalósításai közé tartozik a haladó szoftverfejlesztési módszerek és a gyakorlati tárgyak szerepének növelése, együttműködési programok kidolgozása a privát szektorral, az államvizsga projektek és szakdolgozatok színvonalának javítása, valamint az ezekkel kapcsolatos értékelési rendszer fejlesztése, illetve a diák-diák és diák-tanár kapcsolatokat javító közösségi programok elindítása és szervezése.

Már a kilencvenes évektől tevékenykedik szoftverfejlesztésben, 2004-ben alapította kollégáival közösen a CID szoftvercéget, amely főleg komplex optimalizálási problémák megoldására készített rendszereket, illetve IT tanácsadást biztosított nagyobb fejlesztési projektekhez.

2014-től a Codespring brand-et működtető Softech cég csapatában dolgozik projektvezetőként (már 2012-től szakmai kapcsolatban állt a céggel). Több szoftverfejlesztési projekt mellett a legfontosabb megvalósítása itt a Codespring Mentorprogam, amelynek keretein belül az elmúlt négy évben több mint 100 egyetemi hallgatóval foglalkozott a cég. A programra jelenleg több mint négyszeres túljelentkezés van, a résztvevő diákok az elmúlt években számos szakmai díjat nyertek és kiadott szoftverek, nemzetközi publikációk, szakdolgozatok bizonyítják a projekt sikerét. A program keretében kidolgozott képzéseket jelenleg már több más cégnél is tartják, így képzési szakemberként, tanácsadóként és trainerként együttműködnek több nagy szoftvercéggel.

2017 januárjától a Székelyudvarhelyi IT Park Projekt szakmai koordinátora. A székelyudvarhelyi városvezetés által kezdeményezett projekt célja az IT szektor fejlesztése a régióban. A projekt keretein belül alakult meg a U-Hub – Udvarhelyszéki IT&C Közösség, amely szorosan együttműködik a székelyföldi IT Plus klaszterrel. A közösség szakmai programokat és képzéseket szervez, közösen dolgoznak koncepciók, stratégiák kialakításában, fejlesztési projektek elindításában, melyek a régió technológiai, gazdasági és minőségi demográfiai fejlődését hivatottak elősegíteni.

Több civil szervezetnek tagja, barátaival közösen 2003-ban alapították az ErGo Egyesületet, amely azóta számos közösségi programot lebonyolított, köztük a máig sikeres Erdélyi Vándoregyetem rendezvénysorozatot.