Közlemény a városi sportegyesületek támogatása kapcsán

Június 29-én „Kicsiben nagyok voltunk” címmel került sor a székelyudvarhelyi futsal egykori bajnoki győzelmeinek jubileumi ünnepségére. Az ünnepi sportrendezvény kapcsán megjelentek vélemények, amelyek a városi sportegyesületek támogatásának mértékére utaltak, kiemelve a városháza szerepét, esetleges kötelességét.

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy minden alkalommal értékelendőnek tartjuk és elismerjük azon magán-, vagy jogi személyek tevékenységét, akik önzetlen módon anyagi-, vagy egyéb támogatással hozzájárulnak a város sportéletének fejlesztéséhez.

Az önkormányzat is jelentős összeggel (évente közel egy millió lejjel!) járul hozzá a helyi sport támogatásához, ezek mellett közvetlenül, vagy közvetetten – az iskolákon keresztül – működtetjük a városi sportbázisokat.

A jelenlegi városvezetés a sportprogramok, projektek területén is az egyenes, néha nehezebben járható, rövidtávon kevésbé látványos utat választja, amely kitartó munkát feltételez és csak hosszú távon válnak láthatóvá az eredményei.

A mi álláspontunk szerint a sportéletet az alapoktól kell újjá szervezni, felépíteni és ennek jogi alapjait teremtettük meg az elmúlt időszakban.

A gyerekek sportolására és az utánpótlás nevelésére láthatóan külső forrásokat is be lehet vonni projektjeinkbe, a felnőtt csapatok tevékenységére viszont a városnak és a városban tevékenykedő vállalkozásoknak kell áldozniuk.

A pénzügyi adatok szerint a helyi vállalkozói szférában megvan a potenciál, a kérdés csupán az, hogy meg tudunk-e valósítani egy széles körű összefogást ezen a területen?

A tervezett és remélt összefogás és áldozatkészség mértékével arányosan alakulhat majd a felnőtt csapataink teljesítménye és eredményessége.

Mi a Városháza tér 5. szám alatt ezen dolgozunk elszántan és számítunk minden jelenlegi sportkedvelő támogató és leendő támogató segítségére.

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala