Megvitattuk a kulturális stratégiát

Lakossági fórum, azaz közvita formájában is bemutattuk tegnap, március 1-jén a város megrendelésére elkészült – de a kiegészítésekre és a javaslatok beépítésére még nyitott –kulturális stratégiát.
A „Székelyudvarhely. A város, ahol a kultúrának értéke van 2018–2025” címet viselő dokumentumot, a szükséges fejlődési irányokat és a különféle prioritási tengelyek mentén elérhető jövőképet a sepsiszentgyörgyi Threadelf Kft. részéről Veres Nagy Tímea kulturális menedzser ismertette. A jelenlévők hozzászólásai az iskolai néptánccsoportok, a filmes alkotók, a kortárs képzőművészek felkarolásának szükségességére, a Székelyföldi Filharmónia anyagi helyzetére, kulturális rendezvények terén a tudományosság szükségességére, a Székelytámadt vár körüli elképzelésekkel párhuzamosan zajló kutatások szükségességre, a kulturális programok egymásra szervezésének elkerülésére vonatkoztak.

A dokumentum továbbra is elérhető és tanulmányozható a polgármesteri hivatal www.udvarhely.ro honlapján, a Városfejlesztés menüpont alatt. További javaslatokat írásban lehet küldeni a palemokemelinda@gmail.com e-mail címre.

A stratégia elfogadását legkésőbb az áprilisi helyi önkormányzati ülésre terjeszti elő a hivatal Fejlesztési és beruházási igazgatósága.