Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 2017-es költségvetésének tervezete

A mostani városvezetés a 2017-es költségvetést jól meghatározott vezérelvek alapján állította össze. Azonban mindemellett időközben megjelent pár olyan törvényi rendelet is, amely kereteket közé szorította a költségvetés tervezését.

Székelyudvarhely 2017-es költségvetését két fontos jelzővel írhatjuk le: egyrészt a tanulmányok költségvetése, másrészt pedig az útjavítások költségvetése. A 2016 júniusában mandátumot nyert városvezetés szándéka az, hogy a városban a fejlesztések ne véletlenszerűen, hanem egy előre eltervezett koncepció szerint történjenek. Ennek érdekben szakemberek bevonásával elindult egy városfejlesztési koncepció összeállítása, amelynek eredményei már beépültek a 2017-es költségvetésbe is. Ennek megfelelően több mint 30 fejlesztés megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére különítettek el összeget a város költségvetéséből. Komoly, összefüggő, egymásra épülő fejlesztéseket csak úgy lehet megvalósítani, ha előzetesen elkészülnek az ehhez tartozó fejlesztési tanulmányok. Azáltal, hogy az elmúlt 10 év legkeményebb telét hozta ez az év, ennek a nyomai meglátszanak a város utjain. Az új városvezetésnek prioritás a város infrastruktúrájának a karbantartása, így az előző évekhez viszonyítva rekordösszeget, 4,6 millió lejt irányzott elő útjavításokra. A 2017-es költségvetés főösszege 99 455 ezer lej a bevételi és 111 273 ezer lej a kiadási oldalon. A különbség 11 818 ezer lejt a 2016-os év költségvetési maradványösszegéből finanszírozza a város, ennek megfelelően a város 2017-es költségvetése egy egyensúlyban levő költségvetés.

A 2017-es költségvetés bevételei több tételnél is csökkentek, vagy teljesen kiestek a 2016-os évhez viszonyítva. Az összbevétel 3 000 000 lejjel kevesebb a 2016-os évhez képest. Ezek a csökkenések az időközben megjelent törvényi előírásoknak, vagy adott helyzeteknek a következményei:

 • 2017-re eltörölték az ingatlanok adásvételénél alkalmazott átírási illetékeket, ami 500000 lejes bevételkiesést jelent
 • 2017-re az ANL-s lakások bérbeadásából származó bérleti díjak döntő részét a kormány kapja meg, így a bérbeadásokból és koncessziókból származó bevételek 400 000 lejjel csökkentek.
 • 2017-re az új kormány eltörölte a bélyegilletékeket, amely 300.000 lejes kiesést jelent a helyi költségvetés számára
 • A tavalyi évben a városi szeméttelep bezárásához a város 1 800 000 lejt kapott az RDE-től, amely bevétel a 2017-es évben már nem lesz jelen a város költségvetésében.

A város költségvetésének legnagyobb bevételi tétele az ÁFA visszaosztásából kapott összeg, ami 2017-re 47 028 000 lej, amely a költségvetés 47,29%-át teszi ki. Azonban a város ezt az összeget célirányosan kapja, vagyis csak arra lehet elkölteni, amire törvényesen a város kötelezve van:

 • A tanügyben dolgozók fizetése: 37 621 000 lej
 • Az iskolák anyagi költségeinek fedezése: 3 399 000 lej
 • Az asszisztensek fizetése: 4 344 000 lej
 • Fűtéspótlék: 84 000 lej
 • Szegénycsaládos gyerekek segélyezése: 55 000 lej (50 lej napköziseknek),
 • Speciális helyzetben levő gyerekek támogatása (CES): 285 000 lej
 • Meleg étkeztetés a Marin Preda líceumnál: 219 000 lej
 • Egyéb kiadások fedezése: 240 000 lej
 • Magán-, vagy egyházi napközik működtetése (Nardini): 472 000 lej

A központi és a megyei költségvetésből összesen 595 000 lejt kapott Székelyudvarhely költségvetés kiegyenlítés jogcímen, a következő tételekben:

 • ÁFA visszaosztás a központi költségvetésből: 247 000 lej
 • ÁFA visszaosztás a megyei költségvetésből: 62 000 lej
 • Jövedelemadó visszaosztás a központi költségvetésből: 229 000 lej
 • Jövedelemadó visszaosztás a megyei költségvetésből: 57 000 lej

A város költségvetésének második legnagyobb tétele a Székelyudvarhelyen befizetett jövedelemadó 41,75%-a, amelynél 2017-ben 28 475 000 lejt van betervezve, ami 28,68%-a az összbevételnek.

A fenti tételek kivételével a város költségvetésének többi bevétele helyi adók és illetékekből származik (néhány kisebb tételtől eltekintve), amelyeknek összege 22 144 000 lej, ami 22,26%-ot tesz ki a teljes költségvetésből. Ezen összegek esetében a költségvetésbe betervezett összegek a városháza adóosztályán szereplő beterhelésekből származnak.

A költségvetés kiadási oldalának szerkezetét a 2017-es törvényi előírások nagyban befolyásolták, leszűkítve a tervezési keretet. A kormány úgy adott kötelező többlet költségkategóriát az önkormányzatoknak, hogy mellé nem biztosított semmiféle többletforrást. A közalkalmazotti- és művészi béremelések következtében a 2016-os évhez viszonyítva 24,93%- os növekedést jelent, amely a teljes költségvetés 9,28%-át teszi ki.

A város költségvetésének legnagyobb tételét az oktatás jelenti, amely összegben 46 400 000 lej, arányaiban pedig a kiadások 41,70%-át teszi ki.

A kiadási oldal nagyobb tételei a következő arányban szerepelnek a költségvetésben:

 • Polgármesteri hivatal működése 13,5%,
 • Kultúra 11,80%,
 • Szociális kiadások 6,97%,
 • Utak karbantartása 6,18%
 • Városgazdálkodás: 5,11%

A négy legnagyobb tétel a következő:

 • Személyi kiadások 46,50% (A személyi kiadások esetében csak a tanügyben dolgozók bére 33,81%-ot tesz ki a város összköltségvetéséből, amely az összes személyi kiadások 72,70%-a)
 • Anyagi kiadások 22,69%,
 • Beruházások 18,36%
 • Intézmény fenntartásra: 5,16%.

Az útjavításokra az új városvezetés 2017-ben 5 millió lejt fordítana, ami a tavaly felhasznált összegnek közel a négyszerese.

A beruházásoknál nagy hangsúlyt kaptak a fejlesztési tanulmányok a 2017-es évben. Erre a tételre a városvezetés 2 424 000 lejt különített el.

A városvezetés ugyanakkor fontosnak tartja a város vagyonának a bővítését, így a közeljövőre tervezett fejlesztéseihez ingatlanok vásárlását tervezi, amelyekre összesen 3 716 000 lejt tervezett be.

A kiemelt nagyberuházásokra a városvezetés 2017-ben összesen 6 849 000 lejt tervez elkölteni. Itt arról az öt kiemelt területről beszélünk, amelyek esetében együttműködési megállapodást kötött az RMDSZ országos vezetésével arra vonatkozóan, hogy a mostani kormányzati ciklusban központi költségvetési támogatásokat hoznak ezeknek a fejlesztéseknek a megvalósítására. (a terelőút, a központ felújítása, a Szejke rehabilitálása, a vár felújítása, sportbázis kialakítása).