Előmeneteli vizsga

 A N U N Ţ

  

Având în vedere prevederile art.58 alin.(2) lit.”b”, art.64 alin.(2) şi art.65 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008,

Primăria municipiului Odorheiu Secuiesc

organizează concurs de promovare în grad profesional:

 

– din funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului cadastru în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal

– din funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului resurse umane şi salarizare, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior

– din funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului constatare şi impunere impozite şi taxe locale  în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior.

 

Concursul se  organizează la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Primăriei nr. 5, în data de 26.05.2017 – ora 10,00 proba scrisă.

Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data afişării anunţului, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Primăriei nr. 5, etaj I. cam.6 (Biroul resurse umane şi salarizare).

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.127 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.65 alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Nyomtatványok