SZÉKELYUDVARHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE A 2016-2020-2030 IDŐSZAKRA

KÖZLEMÉNY – SZÉKELYUDVARHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE A 2016-2020-2030 IDŐSZAKRA 

 

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Beruházási és Fejlesztési Igazgatósága bejelenti, hogy elkészült a város Fenntartható Energetikai Akciótervének közvitára bocsátható változata.

A 215/2001-es számú Helyi Közigazgatási Törvény előírásai értelmében, a közigazgatási egységek gazdasági, szociális és környezeti jellegű fejlesztési stratégiáit a Helyi Tanács hagyhatja jóvá. A Fenntartható Energetikai Akcióterv egy olyan kulcsdokumentum, amely összefoglalja mindazokat az intézkedéseket, amelyek segítségével a helyi közösség az Európai Unió célkitűzései és vállalásai mellé szeretne felzárkózni az üvegázhatást kiváltó gázok kibocsátásának csökkentésével, valamint az újrahasznosítható energiaforrások felhasználásával és az energiahatékonyság növelésével.

Az Fenntartható Energetikai Akcióterv a teljes település szintjén felmért széndioxid kibocsátás eredményeit használja fel és ezek alapján meghatározza azokat az elsődleges intézkedési területeket, amelyek leginkább hozzájárulnak a széndioxid kibocsátás csökkentéséhez és a helyi önkormányzat által meghatározott célkitűzések eléréséhez. Ugyanakkor meghatározza a konkrét intézkedéseket, ezek időbeli felosztását és a felelősségek leosztását úgy közép, mint hosszútávon.

A Fenntartható Energetikai Akciótervek elkészítésének kötelezettségét a 121/2014 számú energiahatékonyságra vonatkozó Törvény 6. cikkelyének (14)-es bekezdése szabályozza.

A Fenntartható Energetikai Akcióterv elkészítésének eszmei és törvényes kereteit az alábbiakban felsorolt tervezési dokumentumok határozzák meg: Románia Partnerségi Egyezménye 2014-2020, a Strukturális Alapok és Kohéziós Alap által finanszírozott Operatív Programok, valamint a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Regionális Operatív Program. A tervezési dokumentumok előírásai szükségessé teszik a különböző területekre vonatkozó, ágazati fejlesztési stratégiák kidolgozását.

A Fenntartható Energetikai Akcióterv a 2014-2020-as periódusra vonatkozó Regionális Operatív Program 3. Tengelyének “Csökkentett gázkibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban”, ezen belül a 3.1-es befektetési prioritás „Az energiahatékonyság támogatása, az energiaforrások intelligens gazdálkodása és újrahasznosítható energiaforrások felhasználása a középületekben és a lakásokban”. A 2016-2020-as időszakban városunk önkormányzata a kormányzati és európai uniós vissza nem térítendő támogatások igénybevételével szeretné megvalósítani a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Fenntartható Energetikai Akciótervében összegzett fejlesztési elképzeléseket.

 

Hozzászólásaikat és javaslataikat a polgármesteri hivatal titkárságára várjuk, Városháza tér 5. szám, Székelyudvarhely, 2016. szeptember 22., 12 óráig, iktatott és aláírt levél formájában, a javaslatot megfogalmazó személy elérhetőségeivel vagy a varoshaza@varoshaza.ro e-mail címre. Tisztelettel közöljük, hogy csak azokat a hozzászólásokat áll módunkban figyelembe venni, amelyek megfelelnek a fenti előírásoknak.

 

Puskás Katalin                                                                         Puskás Emese

Igazgató                                                                                  Osztályvezető

 

 

Székelyudvarhely, 2016. augusztus 23.