Versenyvizsga köztisztviselői állások betöltésére

Az 1999/188-as köztisztviselőkre vonatkozó törvény, valamint a 2008/611-es és a 2008/1173-as kormányhatározatok értelmében, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet a következő köztisztviselői állások betöltésére meghatározatlan időre:

1 előadó – III. osztály, asszisztens szakmai fokozat – Adóellenőrző és végrehajtó iroda, Helyi adókat és illetékeket megállapító osztály

Részvételi feltételek:
– középfokú végzettség érettségivel;
– legkevesebb 6 hónap szakmai tapasztalat.

1 tanácsadó – I. osztály, asszisztens szakmai fokozat – Adóellenőrző és végrehajtó iroda, Helyi adókat és illetékeket megállapító osztály

Részvételi feltételek:
– vállalatvezetési, könyvelési, gazdasági, pénzügyi egyetemi végzettség záróvizsgával;
– legkevesebb 1 év szakmai tapasztalat.

1 tanácsadó – I. osztály, fő szakmai fokozat – Kereskedelmi, vállalkozókat képviselő és tanácsadó iroda, Helyi adókat és illetékeket megállapító osztály

Részvételi feltételek:
– vállalatvezetési, könyvelési, gazdasági, pénzügyi egyetemi végzettség záróvizsgával;
– legkevesebb 5 év szakmai tapasztalat.

1 előadó – III. osztály, felső szakmai fokozat – Helyi adókat és illetékeket megállapító osztály

Részvételi feltételek:
– középfokú végzettség érettségivel;
– legkevesebb 9 év szakmai tapasztalat.

1 tanácsadó – I. osztály, fő szakmai fokozat – Könyvelési és költségvetési osztály

Részvételi feltételek:
– vállalatvezetési, könyvelési, gazdasági, pénzügyi, menedzsment, marketing, nemzetközi gazdaságtan és vállalkozások, jogi vagy közigazgatási egyetemi végzettség záróvizsgával;
– legkevesebb 5 év szakmai tapasztalat.

Általános feltételek:
a) román állampolgár és romániai lakhelye van;
b) beszélni és írni tud románul;
c) betöltötte legalább 18. életévét;
d) teljes cselekvőképességgel bír;
e) egészségi állapota megfelel a megpályázott köztisztségnek, amelyet szakorvosi vizsgálat alapján tanúsít;
f) eleget tesz a köztisztség tekintetében törvénnyel előírt tanulmányi feltételeknek;
g) eleget tesz a köztisztség betöltésével kapcsolatos sajátos feltételeknek;
h) nem volt elítélve az emberiség, az állam vagy a hatóság ellen elkövetett bűncselekményért, a szolgálatban vagy a szolgálattal kapcsolatban elkövetett, az igazságszolgáltatás valóra váltását megakadályozó bűncselekményért, hamisítás vagy korrupció bűncselekményéért vagy valamely szándékosan elkövetett bűncselekményért, amely összeférhetetlenné teszi a köztisztség gyakorlásával, azon eset kivételével, amelyben bekövetkezett a rehabilitáció;
i) az utolsó 7 év folyamán nem menesztették köztisztségből;
j) nem fejtett ki a törvényben meghatározott politikai rendőrségi tevékenységet.

A versenyvizsgát Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalában, a Városháza tér 5. szám alatt tartjuk, 2017. november 8-án 10 órától írásbeli, 2017. november 14-én 10 órától pedig szóbeli vizsgával.

A jelentkezőknek az 1999/188-as köztisztviselőkre vonatkozó törvény módosított változata 54. paragrafusa előírásainak kell megfelelniük.

A jelentkezési iratcsomókat a hirdetés Hivatalos Közlönyben történő megjelenését követő 20 napon belül kell benyújtani a polgármesteri hivatal személyzeti irodájába (első emelet, 6-os iroda).
A jelentkezési iratcsomót az erre vonatkozó törvény (2008/1173-as kormányhatározat által módosított, 2008/611-es kormányhatározat, 49. szakasz) előírása szerint kell összeállítani.

A versenyvizsga részletei, valamint a könyvészet megtekinthető a hivatalos honlapon: www.udvarhely.ro , valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.