Versenyvizsga meghatározatlan idejű szakfelügyelői munkaszerződéses állás betöltésére

A Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal Versenyvizsgát hirdet meghatározatlan idejű munkaszerződéses állás betöltésére:

Helyi Tanács állandó apparátusa:

  •  szakfelügyelő, I

Részvételi feltételek:

  • felsőfokú / egyetemi végzettség záróvizsgával
  • legkevesebb 1 év munkatapasztalat (szakmai téren)

Általános feltételek:

  • román állampolgár, Európai Uniós tagállamok állampolgára vagy Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgára és romániai lakcím,
  • beszélni és írni tud románul,
  • betöltötte legalább 18. életévét,
  • teljes cselekvőképességgel bír,
  • egészségi állapota megfelel a megpályázott állásnak, amit szakorvosi vizsgálat alapján tanusít,
  • eleget tesz a kiírásban szereplő tanulmányi, munkatapasztalati, valamint egyéb sajátos feltételeknek,
  • nem volt elítélve az emberiség, az állam vagy a hatóság ellen elkövetett bűncselekményért, a szolgálatban vagy a szolgálattal kapcsolatban elkövetett, az igazságszolgáltatás megvalósítását megakadályozó bűncselekményért, hamisítás vagy korrupció bűncselekményéért vagy szándékosan elkövetett bűncselekményért, amely összeférhetetlenné teszi a tisztség gyakorlásával, azon eset kivételével, amelyben bekövetkezett a rehabilitáció.

Versenyvizsga időpontja: 2017 december  08, 10:00 óra – írásbeli vizsga.
Szóbeli vizsga időpontja az írásbeli vizsga eredményhírdetése után lesz közzétéve.

Helyszín: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának székhelye: Városháza tér 5 sz.

A beiratkozási dossziékat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának székhelyén kell letenni a hirdetés megjelenésétől számított 10 munkanapon belül, vagyis 2017 november 28.-ig.

A jelentkezési iratcsomóra vonatkozó információk, valamint a könyvészet megtekinthető a hivatalos honlapon:  www.udvarhely.ro, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján.

Bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal személyzeti irodáján kaphatnak az érdeklődők.  (Tel.: 0266-218382, 1804-es mellék).