Versenyvizsga városmenedzseri állás betöltésére

ÁLLÁSHIRDETÉS

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát szervez

városmenedzseri tisztség betöltésére, meghatározott időre

 

Általános feltételek:

 1. román állampolgár, Európai Uniós tagállamok állampolgára vagy Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgára és romániai lakcím,
 2. beszélni és írni tud románul,
 3. betöltötte legalább 18. életévét,
 4. teljes cselekvőképességgel bír,
 5. egészségil állapota megfelel a megpályázott állásnak, amit szakorvosi vizsgálat alapján tanusít,
 6. eleget tesz a kiírásban szereplő tanulmányi, munkatapasztalati, valamint egyéb sajátos feltételeknek,
 7. nem volt elítélve az emberiség, az állam vagy a hatóság ellen elkövetett bűncselekményért, a szolgálatban vagy a szolgálattal kapcsolatban elkövetett, az igazságszolgáltatás megvalósítását megakadályozó bűncselekményért , hamisítás vagy korrupció bűncselekményéért vagy szándékosan elkövetett bűncselekményért, amely összeférhetetlenné teszi a tisztség gyakorlásával , azon eset kivételével, amelyben bekövetkezett a rehabilitáció.
 8. Nem szűnt meg munkaszerződése fegyelmi okok miatt az elmúlt 7 évben;

 

Különleges feltételek:

 1. Egzetemi szintűfelsőoktatásban szerzett közigazgatási, menedzsment vagy gazdasági szakképzettség;
 2. b) Posztgraduális vagy mesteri képzés;
 3. c) Felhasználó szintű számítógépes ismeretek;
 4. Egy idegen nyelv középszintű használata;
 5. Európai Uniós pályázatmenedzselés kapcsán szerzett szakmai tapasztalat;
 6. Helyi közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat;
 7. Döntéshozatali, szervezői, koordinációs, elemzési és szintetizáló képességekkel rendelkezik, tervezésben és stratégiai fontosságú lépések lebonyolításában jártas,  képes a fennakadások kiszűrésére, a felettesekkel, kollégákkal, beosztottakkal, nyilvánossággal való kapcsolattartásra, kiváló kezdeményezőkészsége, stb.
 8. Kiszállásokra való hajlandóság;
 9. i) Túlórára való hajlandóság;

 

– Az írásbeli vizsga időpontja  2017. május 11-e, 11:00 óra.

Az írásbeli vizsga a menedzsmentterv kiértékelése, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokra való utalásokat.

– A szóbeli vizsga időpontja 2017. május 17-e, 11:00 óra.

A szóbeli vizsgán a menedzsmentterv bemutatására kerül sor.

 

A két szakaszból álló versenyvizsgára a Polgármesteri Hivatal székhelyén kerül sor, a Városháza tér 5. szám alatt.

 

 

A dossziénak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:

– Írásbeli jelentkezési kérés;

– Személyi igazolvány másolata;

– Egyetemi oklevél másolata;

– Egyéb szakképzettséget, képesítést, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolatai;

– Munkakönyv másolata, vagy igazolás az eddig letöltött munkaidőről és az állás betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatról;

– Erkölcsi bizonyítvány;

– Munkaképességet bizonyító orvosi igazolás, amelyet a versenyvizsga időpontját megelőző 6 hónapban állított ki a családorvos;

– A menedzsmentterv és fejlesztési elképzelések, írott és elektronikus formában (román nyelven); A menedzsmenttervnek tartalmaznia kell a módszerek, stratégiák, programok, projektek és intézkedések sorozatát, amelyeket a jelentkező a városmenedzseri megbízatás idejére javasol, kiegészítve megvalósíthatóságuk feltételeivel és mértékével, a szükséges eszközök, szakvélemények, tapasztalatok felsorolásával, illetve a társadalmi-gazdasági környezet mutatóinak figyelembevételével. A menedzsmenttervnek a város fejlődésében résztvevő faktorokat és ezek szervezését érintő fejlesztési, átszervezési javaslatokat kell megfogalmaznia.

– Europass önéletrajz (az 1021/2004. sz. kormányhatározat szerint).

 

A jelentkezési iratcsomót Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának székhelyén kell letenni a hirdetés megjelenésétől számított 10 munkanapon belül.

 

Az álláshirdetés, valamint az előírt könyvészet kapcsán bővebb információkért forduljanak a Városháza Humán Erőforrás és Bérelszámolás Irodájához: hajnal.gergely@varoshaza.ro, telefon 0266-218383/belső mellék 1804.

Nyomtatványok