Kabinet/PR

Tel: +4 0266 218 382, mellék: 1809
Fax: +4 0266 218 032

A Polgármesteri Kabinet vezetője a polgármester közvetlen utasítási joga mellett látja el önállóan a feladatát, ennek keretében:

  • felelős a Kabinet munkájáért, szakirányú, jogszerű működéséért, a Kabinet feladatkörébe tartozó, illetve esetenként rábízott feladatok előkészítéséért, végrehajtásáért,
  • koordinálja és támogatja az önkormányzat hivatali kommunikációját, az önkormányzatnál jelentkező PR-, marketing-, protokoll- és nemzetközi ügyeket,
  • szervezi, koordinálja a polgármesteri munkát közvetlenül segítő feladatokat, közvetlenül irányítja az abban közreműködőket (polgármesteri, alpolgármesteri titkárságok alkalmazottai, polgármester tanácsadói, sajtószóvivő, gépkocsivezető),
  • kapcsolatot tart a közgyűlés tanácsnokaival.
  • kapcsolatot tart a sajtóval, rádióval, televízióval, témajavaslatok ajánlásával kezdeményezi az önkormányzat és szervei szakmai munkájának ismertetését, szükség szerint publikál, a polgármester, alpolgármesterek rendelkezése szerint ismerteti az önkormányzat időszerű feladatait
  • elősegíti az önkormányzati tisztségviselők munkájának nyilvánosságát, ennek érdekében kapcsolatot tart a tömegkommunikációban résztvevő szervezetekkel,
  • gondoskodik az önkormányzati hírek, nyilatkozatok, hirdetések közzétételéről, sajtótájékoztatókat szervez
  • részt vesz az önkormányzat rendezvényeinek, a nemzeti ünnepek, díjátadások előkészítésében,
  • Udvarhely Megyei Jogú Város hivatalos honlapjának (www.varoshaza.ro) a közzétételi felelőse. Koordinálja a közzétételi honlap tartalmának belső egyeztetését, figyelemmel kíséri az általános és egyedi közzétételi lista adatainak frissítését, figyelmezteti az egyes belső szervezeti egységeket a frissítés szükségességéről, az adatok közzétételével, helyesbítésével, eltávolításával kapcsolatos eredményeket naplózza, az adatokat előállító szervezeti egységek tájékoztatására alapozva folyamatosan ellenőrzi a közzétételi honlapon közzétett egységek megfelelő olvashatóságát, a jogszabályi előírásoknak való megfelelést, elkészíti az egyedi közzétételi lista szerinti közzétételi egységeket.

 

Nyomtatványok