Közszolgálatok felügyelősége

Osztályvezető: Katalin Bakó

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, mellék 1929
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: katalin.bako@varoshaza.ro

A Polgármesteri Hivatal Közszolgálatok Felügyelősége belső ellenőrzést végez az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan a polgármesteri hivatalnál, annak szervezeti egységeinél (hivatali belső ellenőrzés), Udvarhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos által fenntartott, irányított és felügyelt költségvetési szerveknél (felügyeleti ellenőrzés).

Ellenőrzést végezhet továbbá az Udvarhely Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, vagyonkezelőknél, valamint az önkormányzat költségvetéséből a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél.

A belső ellenőrzést végző személyek bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaznak meg a vizsgált szervezetek vezetői részére.