Lakosságnyilvántartó helyi közösségi osztály

Osztályvezető: Zsigmond Nagy

A. Lakossági nyilvántartó iroda

Cím: Bethlen Gábor utca, 43. szám, tel.: 0266 218 401, fax: 0266 218 227

Lakosságnyilvántartó Iroda

Személyi igazolvány esetében az iratok bevétele a következő programmal történik:

Hétfő, kedd, szerda – 8,00–13,00 óra

Csütörtök – 15,00–18,00 óra

Péntek – 8,00–10,00 óra

A kész okmányok kiadása:

Hétfő, kedd, szerda – 14,00–15,30 óra

Csütörtök –15,00–18,00 óra

Péntek – 10,00–12,00 óra és terepmunka

Útlevélhez szükséges iratok beadása, kész útlevelek kivétele:
Csütörtök – 9,00–15,00 óra

Típuskérések letöltése (egy lapra kérjük letölteni):

www.varoshaza.ro,

http://www.evidentapersoanelor.ro

http://mai.gov.ro

B. Anyakönyv

Iratok bevétele és kiadása:

Hétfő, kedd, szerda, péntek – 10,00–12,00 óra

Csütörtök –10,00–12,00 óra és 16,00–18,00 óra

Típuskérések letöltése:

www.varoshaza.ro

http://www.evidentapersoanelor.ro

http://mai.gov.ro

Cím: Városháza tér, 5. szám, tel.: 0266 218 38, fax: 0266 218 382, 0266218227

Személyazonossági igazolvány kibocsátásához szükséges iratok:

• Születési bizonyítvány – eredeti és másolat
• Házassági levél – eredeti és másolat
• A 14 éven aluli gyerekek születési bizonyítványa – eredeti és másolat (csak lakhelyváltoztatás esetében szükséges)
• Külföldön kötött házasság esetén, az ezt igazoló akta honosított változata – eredeti és másolat
• Lakhatást igazoló akta (adásvételi szerződés, hosszú távú bérleti szerződés – pl. URBANA-val, öröklést igazoló akta, telekkönyvi kivonat).
• Hazatelepedési bizonylat (a csíkszeredai rendőrség Útlevél Osztályán kell kérni ezt az igazolást)
• Végleges válási végzés – eredeti és másolat
• A régi személyi igazolvány – kivéve azokat az eseteket, amikor az illető újra felvette a román állampolgárságot, vagy visszatelepedett
• 7 RON illeték kifizetése a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal pénztárába,
• 5 RON értékű okmánybélyeg a lejárt személyik cseréjénél, házasságkötésnél, válásnál, valamint a régi típusú újra cserélésénél;
• 1 db. 5 RON értékű okmánybélyeg, lakhelyváltoztatás esetén;
• 5 RON értékű okmánybélyeg rongálás, lopás, vagy elvesztés esetén,
• egy típuskérés – az első oldalon kitöltve (www.evidentapersoanelor.ro)
• egy A4-es nagyságú boríték
• választói kártya

Nyomtatványok