Mezőgazdasági osztály

Osztályvezető: Cseke-Árkosi Katalin

Tel:    +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, mellék 1805
Fax:     +4 0266 218 032
E-mail: katalin.cseke@varoshaza.ro

 

A Mezőgazdasági Osztály feladatai:

Elősegíti az önkormányzat mezőgazdasággal kapcsolatos feladatainak tervezését, végrehajtását és ellenőrzését.

Segíti a mezőgazdasággal és mezőgazdasági rendeltetésű önkormányzati tulajdonú földekkel, valamint a természeti környezettel (mezőgazdálkodás, állategészségügy, növényegészségügy, természetvédelem) kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását.

Figyelemmel kíséri a termőföldek rendeltetésszerű hasznosítását, elősegíti az önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek hasznosítását.

Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonba került külterületi szilárdburkolatú és földutak, vízelvezető csatornák kialakítására, karbantartására, ellenőrzi azok állapotát.

Az állattartó lakosok érdekében javaslatot tesz, apaállattartó telepek létrehozására, működésére és ellenőrzésére.

Az állattartó lakosok érdekében figyelemmel kíséri és ellenőrzi a legeltetési lehetőségeket, és a legeltetés rendjét, az állatvásárok megtartását és rendjét, az állati termékek értékesítésének lehetőségét és rendjét.

Közreműködik és segíti az állategészségügyi szabályok teljes körű érvényesítését (zárlat, járvány).

Ellátja a mezőgazdasággal kapcsolatos környezetvédelmi feladatokat, együttműködve a városfejlesztési, műszaki osztályokkal.

Kapcsolatot tart a mezőgazdasági gazdálkodó-érdekképviseleti szervekkel.

Kapcsolatot tart a kerti egyesületekkel, vadásztársaságokkal, horgászegyesülettel.

Elősegíti a mezőgazdasági szaktanácsadás fenntartását, fejlesztését.

Elősegíti erdőbirtokosságok létrehozását és velük folyamatos kapcsolatot tart.