Műszaki Igazgatóság

Műszaki igazgató: Fülöp Székely István

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, mellék 1909
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: istvan.fulop@varoshaza.ro

A. Városgazdálkodási közszolgálat

Osztályvezető: Ülkei Zoltán

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, mellék 1919
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: zoltan.ulkei@varoshaza.ro

B. Közbeszerzés

Kapcsolati személy: Puskás Katalin

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, mellék 1800
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: katalin.puskas@varoshaza.ro

C. Közszolgálatok felügyelősége

Osztályvezető: Katalin Bakó

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, mellék 1929
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: katalin.bako@varoshaza.ro

A Műszaki Igazgatóság feladatai:

 • az osztályvezető közreműködik a közgyűlési és bizottsági előterjesztések, valamint a polgármester saját és átruházott hatáskörben hozott határozatainak előzetes törvényességi ellenőrzésében;
 • közreműködik a közgyűlés és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában;
 • gondoskodik a közgyűlési előterjesztések közgyűlésre való előkészítéséről; a közgyűlés és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsági ülések napirendjének, meghívóinak összeállításáról, kiküldéséről, illetve postázásáról, digitalizálásáról és internetes hozzáféréséről;
 • gondoskodik a közgyűlés által alkotott rendeletek, határozatok kihirdetéséről, nyilvántartásáról, végrehajtásuk figyelemmel kíséréséről;
 • gondoskodik a közgyűlési forgatókönyv elkészítéséről;
 • gondoskodik a közgyűlés jegyzőkönyvének elkészítéséről;
 • szervezi a közmeghallgatásokat és a közgyűlési képviselők fogadóóráit;
 • szervezi és irányítja az informatikai feladatokat;
 • kapcsolatot tart az osztályokkal a számítógépes programok beszerzésekhez szükséges adatgyűjtés érdekében;
 • kezdeményezi és szervezi az ügyintézést, nyilvántartást segítő gépi feldolgozási rendszerek kidolgozását, bevezetését;
 • gondoskodik a hivatalban működő számítógépes hálózat üzemeltetéséről;
 • ellátja a hivatalban működő szerverek üzemeltetését, a szerverekhez kapcsolódó rendszergazdai feladatokat;
 • gondoskodik a hivatalban működő számítógéppark üzemeltetéséről, javításáról, beszerzéséről és a hivatalban működő fénymásolók karbantartásáról, javításáról, beszerzéséről, valamint az ehhez kapcsolódó alkatrész beszerzésről;
 • közreműködik az országgyűlési képviselők, polgármester, helyi önkormányzati képviselők, kisebbségi önkormányzati képviselők és a bírósági ülnökök választásának, valamint az országos és helyi népszavazások lebonyolításának előkészítésében;

Nyomtatványok