Urbanisztika

A. Területrendezési és kataszteri iroda

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, mellék: 1910
Fax: +4 0266 218 032

Ügyfélfogadás:

Hétfő: nincs ügyfélfogadás
Kedd: 9:00-13:00 óra
Szerda: 9:00-13:00, 16:00-18:00 óra
Csütörtök: 9:00-13:00 óra

B. Vagyongazdálkodás

1. Vagyongazdálkodás

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, mellék 1910
Fax: +4 0226 218 032

Ügyfélfogadás:

Hétfő – Péntek: 8:00-16:00

2. Mezőgazdasági osztály

Osztályvezető: Cseke-Árkosi Katalin

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, mellék 1805
Fax: +4 0266 218 032
E-mail: katalin.cseke@varoshaza.ro

Ügyfélfogadás:

Kedd: 9:00-16:00
Szerda: 9:00-12:00
Csütörtök: 9:00-16:00

A részleg fő feladatai:

 • Elősegíti a városfejlesztés, rendezés – tervnek megfelelő – fő irányai érvényesülését, előkészíti, véleményezi a rendezési programot, terveket.
 • Véleményt nyilvánít közműfejlesztési kérdésekben, valamint a beruházások területrendezési és építészeti kérdéseiben.
 • Véleményt nyilvánít önkormányzati tulajdonú telkek elidegenítésével kapcsolatos rendezési tervi és környezetvédelmi kérdésekben.
 • Véleményezi az önkormányzati terület-felhasználásokat, beruházásokat.
 • Rendelkezik az önkormányzati felújítási alappal és dönt felhasználásáról.
 • Segíti az önkormányzati építőipari tevékenység (szociális célú lakásépítés és felújítás, önkormányzati költségvetési intézmények építése, felújítása, karbantartása, építési vállalkozás) elvégzését.
 • Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a következő szolgáltatások nyújtását:
  a.) köztisztasági (szemétszállítás, szeméttelep fenntartás, hulladék ártalmatlanítás, lomtalanítás, közterület tisztántartás, hóeltakarítás, csúszásmentesítés);
  b.) közterület-fenntartás (út-, híd-, járdakarbantartás és építés, parkfenntartás és építés, közterületi tárgyak karbantartása, közvilágítás, közhasznú munkavégzés szervezése);
  c.) temetőfenntartás, temetkezési szolgáltatások;
  d.) ingatlankezelés (szociális lakások kezelése, fenntartása, nem lakás célú ingatlanok kezelése, fenntartása, egyéb közcélú ingatlanok kezelése);
  e.) vízgazdálkodás (vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep fenntartása, folyékony hulladékok gyűjtése, vízkárelhárítás, belvízmentesítés);
  f.) távhőszolgáltatás;
  g.) fürdőszolgáltatás (gyógy-, és strandfürdő, uszoda, szabad strand);
  h.) tüzeléstechnikai szolgáltatás (kéményseprés);
  i.) helyi tömegközlekedés.
 • Segíti az épített (mesterséges környezettel) kapcsolatos alábbi önkormányzati tevékenységek végzését:
  a.) műemlékvédelem (műemlék, műemlék jellegű, településképi jelentőségű épületek, építmények és köztéri tárgyak védelme, fenntartása);
  b.) településrendezés (településfejlesztés, infrastrukturális fejlesztések, koncessziók szervezése és felügyelete, településkép kialakítása, védelme, középületek tervezése);
  c.) környezetvédelem (zaj, rezgés, levegő- és víztisztaság védelme, veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása, egyéb környezeti károk figyelése és elhárítása);
  d.) közterületi rend kialakítása, fenntartása (közlekedési rend, parkolás, közterület használata, közterület felügyelet);