hu | ro | en

Ügyintézés

Vagyongazdálkodás

A város tulajdonában levő ingatlanvagyon nyilvántartása, statisztika készítése és adatszolgáltatás.

Lakosságnyilvántartó helyi közösségi osztály

Lakosság nyílvántartásával kapcsolatos ügyek.

Mezőgazdasági osztály

Mezőgazdaság nyilvántartásával kapcsolatos ügyek intézése; Állattartás engedélyezése; Ebekkel kapcsolatos panaszok; Haszonbérleti szerződések; Működési engedély kiadása/módosítása…

Fejlesztési osztály

Az önkormányzat fejlesztéseinek rövid távú, illetve stratégiai tervezésével kapcsolatos koordináció, a közgyűlés által jóváhagyott önkormányzati beruházásokkal és az önkormányzat intézményeit érintő felújításokkal összefüggő lebonyolítói teendők.

Közbeszerzés

Beruházás; Közbeszerzés; Építéshatósági ügyek; Egyéb hatósági ügyek; Gondnoksági ügyek;

Gazdasági Igazgatóság

Összehangolja az éves költségvetés előkészítését, véleményezi és ellenőrzi: az éves költségvetés és a zárszámadás, valamint a pénzmaradvány felosztásának tervezetét; a jövőre vonatkozó tervek költségvetési előirányzatait; …

Vagyongazdálkodás

Az iroda hatáskörébe tartozó tevékenységek a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlete és elidegenítése, helyi lakáscélú támogatás igénylése, lakásépítési (vásárlási) kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás felfüggesztése, átjegyzése, visszafizetése…

Iktató / titkárság

Adminisztrációs ügyek

Kabinet/PR

A Polgármesteri Kabinet a polgármester közvetlen utasítási joga mellett látja el önállóan a feladatát, ennek keretében felelős munkájáért, szakirányú, jogszerű működéséért, feladatkörébe tartozó, illetve esetenként rábízott feladatok előkészítéséért, végrehajtásáért.

Szociális osztály

Aktív korúak ellátása, Gyermekvédelmi kedvezmény hátrányos helyzetben, Lakásfenntartási támogatás, Szociális lakbértámogatás, Tehetséges tanulók támogatása, Temetési segély, Szociális intézményi beutalás, Közétkeztetés …

Gyámügy

Gyámügy hatáskörébe tartozó ügyek.

Urbanisztika

Elősegíti a városfejlesztés, rendezés – tervnek megfelelő – fő irányai érvényesülését, előkészíti, véleményezi a rendezési programot, terveket.

Anyakönyv

Születés anyakönyvezése, Haláleset anyakönyvezése, Házasságkötési szándék bejelentése, Honosítással, állampolgársággal kapcsolatos ügyek, Születési név megváltoztatása, Házassági név megváltoztatása, Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat felvételével kapcsolatos ügyek; …

Műszaki Igazgatóság

Technikai jellegű ügyek bonyolítása valamint közreműködik a közgyűlési és bizottsági előterjesztések, valamint a polgármester saját és átruházott hatáskörben hozott határozatainak előzetes törvényességi ellenőrzésében.

Közszolgálatok felügyelősége

Főképpen belső ellenőrzési feladatok valamint az állami szervek hatékony működését elősegítő, módszertani szabályok kidolgozásával foglalkozó részleg.

Polgárvédelem

Koordinálja a városi rendőrség, tűzoltóság és az önkormányzat közös feladatait, közreműködik a társadalmi bűnmegelőzést és a közbiztonságot segítő társadalmi szervek.

Városgazdálkodás

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (park-, közterület gondozás); Önkormányzati intézményeket kisegítő, ellátó szolgáltatás (nem önálló intézmények karbantartási feladatai); Települési vízellátás és vízminőség védelem …