Helyi hivatalos közlöny

Július utolsó csütörtöke lévén, ma reggel 9 órakor kezdődött a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal Szent István termében a soros havi önkormányzati testületi ülés. Az összehívóban összesen 24 napirendi pont szerepelt.

A napirend előtti felszólalásokat követően a korábbi ülések jegyzőkönyveinek elfogadásával kezdődött a tanácsülés. Másodikként a város költségvetésének módosítását tárgyalta a testület.

A Bányai János Műszaki Szakközépiskola számára műhelyek javítására 65000 lejt, a Tompa László Általános Iskola step by step osztályának engedélyezésére 13000 lejt, a Benedek Elek Pedagógiai Líceum működési költségeire 10000 lejt, a Bethlen Gábor Általános Iskola fennállásának 45. évfordulójára 17000 lejt, a Csillagvár napközi javítási munkálataira 10000 lejt, a Tamási Áron Gimnázium működési költségeire 250000 lejt, a Székelyudvarhelyi Ifjúsági és Turisztikai Információs és Tanácsadó Iroda működési költségeire 100000 lejt, a Városi Sport Klub anyagi költségeire 138,3 e lejt, a Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium kérésére egy átcsoportosítás történt egy bérelszámolásra használatos számítógép beszerzésére a működési oldalról a beruházási pozícióba, a Művelődési Ház kérésére jövedelem oldalon támogatási összeget és költség oldalon anyagi költségek fedezésére egyaránt 25000 lej emelést hagytak jóvá. A Haáz Rezső Múzeum kérte a szolgáltatásból keletkező jövedelmének, valamint a régészeti kutatások költségének bevételét 250000 lej értékben.

Ugyancsak a múzeum kapott az Emberi Erőforrás Tamogatáskezelő részéről támogatást 111110 lej értékben, amelyet működési költségek fedezésére fordát az intézmény. A Székelyföld Kerékpáros Körversenyre 10000 lejt, a személyzeti iroda kérésére az előző évekből származó és ebben az évben kapott 140000 lejt bérköltségek fedezésére, a rendezvényszervezési iroda 250000 lejes kérésére végül 146000 lejt hagytak jóvá.

A fejlesztéseknél is több átcsoportosításra volt szükség. A Pénzügyminisztérium átiratában szereplő rendelkezések szerint azon PNRR-s pályázatok esetében, ahol finanszírozási szerződéssel rendelkezünk,az önrészeket szükséges átcsoportosítani, illetve ki kellett egészíteni a saját költségeinket is. Ezek a pályázatok a Művelődési Ház energetikai felújítása, a központi övezeti rendezési terv elkészítése, a Fenyéddel közös buszvásárlási pályázat, az nZeb házak építése, a kórház járóbeteg rendelőinek modernizálását célzó pályázat és az Orbán Balázs Általános Iskola energetikai felújítását célzó pályázat.

Növelni kellett több beruházás esetében az év elején elfogadott összegeket a beérkezett árajánlatok alapján, ilyenek például a sportbázis modernizálása, a Palló Imre iskola B épületének rehabilitációja és bővítése, az Attila utca modernizálása, illetve felkerült egy új elem is a beruházási listára: új kazánt kell vásárolni az Eötvös József Szakközépiskola számára.

Nem fogadta el a testület a II. negyedévi zárszámadást, egyhangúlag megszavazták a 8 millió lejes, kedvező feltételű hitel felvételét (a korábbi 4 milliós hitelről szóló határozat ennek értelmében érvényét veszti). Jóváhagyták a Hargita Víz Közösségfejlesztési Egyesület számára fizetendő, alkosonként 1 lejes tagsági díj befizetését, csakúgy, mint néhány hivatali tisztség átalakítását.

Két esetben szavaztak állami tulajdon magántulajdonná minősítéséről. Megszavazták egy csereháti ifjúsági lakás eladását, illetve összeállt a szolgálati lakások igényléseinek elbírálásáért felelős bizottság képviselői csapata: Jakab Zoltán, Ölvedi Zsolt és Bindea Dániel, a fellebbezési bizottságban pedig Dávid Endre, Godra Zsolt és Péter Balázs szerepelnek. A polgármesteri hivatal részéről négy-négy személy kerül a bizottságokba polgármesteri kinevezéssel.

A szolgálati lakások kiosztása érdekében a Székelyudvarhelyi Városi Kórházzal fog protokollumot kötni a város. Volt magánterület közterületté minősítéséről szóló, villanyhálózat bővítéséről szóló, gázvezeték bővítéséről szóló, a városi kórház telekkönyvének rendezéséről szóló, egy mezőgazdasági út kataszteri dokumentációjának jováhagyására vonatkozó, valamint a Rét utcában és az Avas dűlőben található területek városrendezési tervének jóváhagyásáról szóló hározattervezet is. Mindenik megkapta a támogató szavazatokat.

Ugyancsak támogatta a testület egy, a Ficánka Napköziotthon számára vásárolandó ingatlannal kapcsolatos eljárás elindításáról szóló határozattervezetet is.

 

Frissítés dátuma:
2023.07.27.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette