Helyi hivatalos közlöny

Ma, a hónap utolsó csütörtökén, november 26-án tartotta soros ülését a székelyudvarhelyi önkormányzati testület. A tanácskozáson mind a 19 tanácsos jelen volt. Napirend előtt Gálfi Árpád polgármester szólalt fel.

Az ülés elején szakbizottsági véleményezés hiányában két napirendi pontot nem tárgyaltak a mai ülésen, illetve egy harmadik esetében a szakbizottság kiegészítést kért, így ezeket a decemberi ülésen fogák beterjeszteni. Így a 2021-es helyi adókat és illetékeket megállapító határozattervezet, a bérleti és koncessziós díjakat megállapító tervezet, illetve egy, a város köztulajdonát képező terület koncesszióba adásáról szóló tervezet tárgyalását halasztották. Képviselői javaslatra a napirend kiegészült a különfélékkel.

Így a testület jóváhagyta a november 12-i tanácsülés jegyzőkönyvét, a 2020-as költségvetés kiigazítását, valamint a harmadik negyedévi költségvetés zárszámadását is. Székelyudvarhelynek jövedelemadóból a tervezetthez képest 837.000 lejjel több folyt be, így a testület döntött ennek felhasználásáról. Ebből többek között a Csillagvár Napköziotthon 20.000, a Bányai János Líceum 15.000 lejt, a kultúra, szabadidő és vallás fejezet pedig 427.000 lejt kap. Így a Tomcsa Sándor Színház 85.000 lejt, a Művelődési Ház 60.000 lejt, az Udvarhely Táncműhely 158.000 lejt, a Haáz Rezső Múzeum 11.000 lejt, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár pedig 113.000 lejt kap.

A Számvevőszék több kifizetés esetében emelt kifogást az idén augusztusban tartott átvilágítása során. Egy külterület vásárlásával kapcsolatban, az ehhez tartozó szakértői véleménnyel, több, a város érdekeinek védelmében történt ügyvédfogadással kapcsolatban, illetve néhány beruházást érintő, a minimálbér emelése miatt eszközölt árnövekedés esetében emelt kifogást a szerv, ezekhez kérte Venczel Attila főjegyző a testület támogató szavazatait, hogy megfelelő ügyvédi képviselettel a város megfellebbezhesse a Számvevőszék döntését.

Döntés született a város által biztosítandó adókedvezményekről: a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került azon vállalkozások, akik fel kellett függesszék tevékenységüket a pandémia miatt, illetve, akik gazdasági célra adták bérbe ingatlanjaikat és a járvány bevételkiesést okozott esetükben, kérhetik az adókedvezményt. A kedvezmény becsült értéke 168.000 lej.

A Harghita Business Center számára nyújtandó állami támogatást hagyta jóvá a testület. A program a KKV-k fejlődésének segítését és a munkanélküliség csökkentését célozza. A program által nyújtott kedvezmény összértéke 166.986 lej.

Szintén támogatta a testület az alpolgármesteri kabinet létrehozását, a tömbházak gondnoki tisztségének minősítési feltételeinek szabályzatát, a város tanintézményeinek vezetőtanácsaiba való kinevezéseket, csakúgy mint az oktatási intézmények minőségbiztosítási testületeibe történő képviselői kinevezéseket.

Jóváhagyták több erdős terület gazdálkodására a pénzalapokat, valamint a jövőre tervezett, a város erdeiből történő, árverésen értékesítendő fa mennyiségét az üzemterv szerint (962 köbméter), valamint ennek kiindulási árát, amely az elmúlt évekhez képest nem fog változni.

Több magánszemély kérésére állami tulajdonban lévő területeket magántulajdonná minősítettek az érvényben lévő törvények értelmében. Egy, a város magántulajdonában lévő területet nyilvános árverésre bocsát a város. A határozat szerint Ölvedi Zsolt az árverési bizottság (póttag Albert Sándor) és Péter Balázs a fellebbezési bizottság (póttag András Lehel) tagja.

Úthálózat bővítésére a Csereháton, a Templom utcában, a Rózsa utcában mondtak le területeik egy részéről a tulajdonosok a város javára. Megnövelte a testület az Eötvös József iskola bentlakásának leltári értékét, mivel ott nyílászárókat cseréltek az elmúlt időszakban. Vízvezeték és csatornahálózat bővítése érdekében rájárást biztosít a város a Rét utca egy részére (18 folyóméter vezetékről van szó), a Telekpataka utcára.

Elfogatda a testület az Orbán Balázs–Wesselényi Miklós–Nicolae Bălcescu utcák kereszteződésének felújítására vonatkozó tanulmányt, illetve a gazdasági és technikai mutatókat. A beruházás értéke 700.000 lej, a megvalósításra 7 hónapja lesz a kivitelezőnek.

Szintén elfogadták a „Lakossági ügyintézés egyszerűsítése és a bürokrácia csökkentése” nevű pályázat finanszírozási szerződését. A város 2%-os önrésze 57.000 lej. Több övezeti rendezési tervet is elfogadtak, illetve öt esetben jóváhagyták az ügyvédfogadást.

A különfélékben tárgyalták a Hagyományos Helyi Termékek Vásárának megszervezését, amelynek megszervezése a megyei operatív törzs, illetve a helyi gyülekezési bizottság ma és holnap várható döntéseinek függvénye. Szintén szó eset a tanügyi intézmények működési költségeinek átcsoportosítási lehetőségeiről. Pálfi Kinga alpolgármester a mai kérést megelőzően már jövő szerdára összehívta a város oktatási intézményeinek vezetőit ezeket megtárgyalandó.

 

 

 

 

 

Frissítés dátuma:
2020.11.26.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette