Helyi hivatalos közlöny

A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) az egyik legelterjedtebb, egészségkárosodást okozó gyomnövény. A parlagfű nagymértékű elszaporodásának közegészségügyi és gazdaságkárosító hatása számottevő. A parlagfű elterjedési helyei elsősorban a legmostohább körülmények között lévő talajok, a beépítetlen vagy elhanyagolt építési területek, a gondozatlan parkok és egyéb gyepes területek, folyók, vasúti sínek és utak mentén, tavak körül, külterületek parlagon hagyott részei és az elhanyagolt, nem művelt mezőgazdasági területek.

A parlagfűvel elárasztott területek azonosítása és ellenőrzése évente május 20-ig történik. A parlagfű kiirtása a virágzás előtti időszakban kell megtörténjen, minden évben legkésőbb június 30-ig!

A sikeres védekezés egyik alapvető feltétele a növény felismerése.

Nem mezőgazdasági területeken a technológiák sokasága áll rendelkezésre a parlagfű megsemmisítésére: kaszálás, kapálás, gyomlálás. A kaszálás nagyon hatékony megelőző módszer. Az első kaszálást mindig a virágbimbók megjelenése előtt 1-2 héttel kell elvégezni! Ugyanakkor az egyszeri kezelés nem végleges megoldás a növény kipusztítására, mert oldalrügyeiből is kihajt. Biztos eredményt csak az évi háromszori, 2 cm magasságban elvégzett kaszálás hoz. A fertőzött területek túlnyomó részén a parlagfű gazdaságos irtása mechanikai és kémiai védekezés együttes alkalmazásával, gyomirtó szerek felhasználásával oldható meg legkönnyebben.

Romániában a 62/2018-as törvény, és ennek a törvénynek a 707/2018-as alkalmazási normája szabályozza a parlagfű elleni védekezést.

A Főispánság által létrehozott bizottság július 1–15. között fogja ellenőrizni, hogy megtörtént-e a parlagfű kiirtása a területeken, ahol nem történt meg a földtulajdonosok, illetve a földhasználók figyelmeztetést kapnak a kiirtás elvégzésére.

A második ellenőrzés július 16–31. között történik, amikor a törvény értelmében bírság kiszabására kerül sor, amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földtulajdonos, illetve a földhasználó nem tett eleget. A bírság mértéke természetes személyek esetében 750–5.000 lej között, jogi személyek esetében 5.000-20.000 lej között van.

Tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, kérjük tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy június 30. napjáig valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.

Frissítés dátuma:
2020.05.26.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette