Helyi hivatalos közlöny

Főbb célkitűzéseink a COVID járvány terjedésének megelőzésére és a védekezésre összpontosultak, a „legalább két lépéssel a járvány előtt” alapelvet tartva szem előtt:

 • általános megelőző intézkedések, betegút szabályozás (a betegek és egészségügyi dolgozók védelméért);
 • a székelyudvarhelyi városi kórház – mint a térség (Udvarhelyszék) egyetlen fekvőbeteg ellátó intézménye – számára a védekezés során elengedhetetlen nagy értékű eszközök, felszerelések beszerzése (a betegek védelméért);
 • alapellátás (családorvosok, fogorvosok) támogatása (a betegek és egészségügyi dolgozók védelméért);
 • védőfelszerelések beszerzése (az egészségügyi dolgozók védelméért);
 • a városi kórház felkészülésének támogatása egy intézkedési javaslatcsomag összeállításával (a betegek és egészségügyi dolgozók védelméért);
 • tesztelés elindítása, tesztelési stratégia kidolgozása, tesztkapacitás bővítése.

A munkavégzés módszertana

 • használt menedzsment eszközök: PDCA-ciklus, Eisenhower-mátrix, Visual Management, folyamatábrák, rendszeres memók
 • HR erőforrások:
  • 2 fő állandó jelenléttel – a munkacsoport koordinálása (1 hivatali alkalmazott + 1 önkéntes orvos);
  • 2 (később 4) fő szoros, napi kapcsolatban – stratégia alkotás, vállalkozói körrel, kórházzal való kommunikáció, nagy értékű eszközök beszerzése, kritikus helyzetek megoldása (önkéntesek 1 + hivatali alkalmazott);
  • 1 fő szoros, napi kapcsolatban – adománygyűjtés és beszerzések (partner civilszervezet – SZKA képviselője);
  • 8-10 fő alkalmi kapcsolatban adminisztratív területen – adatelemzés (önkéntes), külső kommunikáció (3 hivatali alkalmazott), jogi, gazdasági, IT stb. témakörök (hivatali alkalmazottak és mások);
  • 17 fő az egészségügyi ágazatból (orvosok különböző szakterületekről, egészségügyi menedzsment szakemberek) – beszerzésre váró eszközök értékelése, járványtani folyamatok megértése, járványügyi intézkedések mérlegelése.
 • pénzügyi erőforrások:
  • a fent megfogalmazott célok elérése érdekében tudatosan törekedtünk a támogatókat két körbe csoportosítani (alkalmazkodva természetesen az adományozói szándékhoz is, de nem kizárólagosan), és a beszerzéseket a mindenkori aktuális igényekhez igazítani, párhuzamosságokat felszámolni:
   • nagy értékű eszközök beszerzését felvállaló csoport (Szent Pio Egyesület) – minden vásárlási döntést az adományozókkal történő egyeztetés előzött meg,
   • kisebb értékű eszközök, ill. a védőfelszerelések jelentős részének beszerzését biztosító partner civil szervezet (SZKA) – operatív ügyintézést tett lehetővé a kritikus időszakban is.
  • további támogatói körök (Rotary, UKKSZ) részéről érkező megkeresések esetében a valós igényeket közvetítettük, és orvosszakmai véleményt adtunk a beszerzések megejtéséhez

Eddig elért eredmények (2020. április 29.)

 • általános egészségvédelmi intézkedések, betegút szervezés
  • szűrősátrak felállítása (az országban 4. városként, március 15-én)
  • fogorvosi sürgősségi ellátás biztosítása (a megyében leghamarabb indult el, március 24-én)
   • 20 fogorvos felváltva / heti 6 nap / 2 rendelő
   • több mint 300 kezelt beteg
  • kültéri maszkhasználat viselésére ösztönzés, környékbeli maszk gyártók adatbázisa
  • polgármesteri hivatalon belül egészségvédelmi eljárási szabályzat kidolgozása
 • eszközök, felszerelések (a munkacsoport részt vett a beszerzésben) – 1.000.481,49 RON értékben
  • 5 db lélegeztetőgép (2 db leszállítása folyamatban)
  • 1 db vérgáz analizátor
  • 10 db gyógyszeradagoló pumpa
  • 1 db elektromos porlasztó
  • 4 db pulsoximéter
 • kórházi eszközbeszerzések elindításának sürgetése, szállítás +/- telepítés nyomonkövetése
  • 1 db mobil röntgengép
  • 1 db RT-PCR készülék és tartozékok
  • 10 db gyógyszeradagoló pumpa
 • védőfelszerelések és fertőtlenítőszerek (a munkacsoport részt vett a beszerzésben / szállítási, vámolási folyamatban / szétosztásban) – 458.972,14 RON értékben
  • 17400 db orvosi maszk
  • 5130 db FFP2/KN95 besorolású maszk
  • 580 db FFP3 besorolású maszk
  • 1800 db egyszerű maszk + pamut maszk
  • 25000 db egyszer használatos kesztyű
  • 2005 db védőoverál
  • 650 db vízhatlan köpeny
  • 100 db steril, sebészeti köpeny
  • 685 db arcvédő sisak
  • 344 db orvosi védőszemüveg
  • 5000 db fejvédő
  • 2000 db cipővédő
  • 30 pár gumicsizma
  • 174 l felület- és kézfertőtlenítő
  • 14 doboz fertőtlenítő nedvestörlő
  • 2 + 10 db fertőtlenítő gél és szappan
 • eszközökkel, védőfelszerelésekkel támogatott intézmények
  • városi kórház + Pro ORL Alapítvány
  • udvarhelyi családorvosok (17 rendelő) és permanencia központ (5 orvos)
  • etédi családorvosi rendelő
  • udvarhelyi fogorvosi ügyeleti ellátás (21 orvos, több mint 300 kezelt személy)
  • Hargita Megyei Mentőszolgálat udvarhelyi állomása
  • Cartitas otthoni beteggondozói szolgálat (18 munkatárs, 355 gondozott)
  • Diakónia Keresztyén Egyesület Székelyudvarhelyi Fiókja (4 alkalmazott, 60 gondozott)
  • polgármesteri hivatal alkalmazottjai, alintézményei
   • Helyi Rendőrség
   • iskolaorvosok és asszisztensek
  • egészségügyi személyzet számára
   • lelkisegély szolgálat beindítása (3 pszichiáter, 2 pszichológus)
   • szállás biztosítás a családtagokkal való kontaktus megelőzése érdekében
  • kórházi intézményi felkészülés
   • március 30-án elkészült a szakmai anyagunk az esetleges forgatókönyveket külön elemezve és intézkedési csomagot megfogalmazva (elkülönítés, logisztikai és HR kapacitás növelés, személyzet védelmét szolgáló intézkedések, stb.)
   • a kommunikációs nehézségek / tiltások, a beszerzések nyomán kiindult nézeteltérések és az esetleges veszély súlyosságának eltérő megítélése (bagatellizálták a járványveszélyt) eredményeként a javaslatcsomag átbeszélése sem történt meg (megj.: Csíkszeredában ezt az anyagot is felhasználva dolgoztak ki osztályos protokollt)
   • többszöri informális beszélgetés során azt a következtetést vonhattuk le, hogy a meghozott intézkedések esetlegesek, nincsenek kellően elemezve, a személyzet nem kap megfelelő tájékoztatást, alkalmanként félretájékoztatják őket
  • PCR tesztelés elindítása, kontakt térképezés és tesztelési stratégia kialakítása
   • a PCR gép beszerzésének elindítása akadályokba ütközött, többszöri tárgyalás után sikerült meggyőzni a kórházvezetést annak fontosságáról,
   • annak ellenére, hogy munkacsoportunknak sikerült pár nappal előre hozni a gép telepítését (április 11), a kórház az engedélyeztetési dokumentáció összeállításával 5 napot csúszott, a hivatalos tesztelés április 17-én indult el (az ország megyéinek több mint felében ekkor még nem volt PCR gép),
   • a telepítés óta 223 tesztet végeztek el (próbatesztek és hivatalos tesztek),
   • összeállítottuk a tesztelési folyamatábrát,
   • javaslatot fogalmaztunk meg a Közegészségügyi Igazgatóság és kórház vezetősége felé a tesztelés bővítésére, a kontakt térképezésre, vállaltuk hotline bejelentés működtetését,
   • véletlenszerűen derült ki, hogy minden eszköz nem érkezett meg a gyorsabb tesztelés eléréséhez (bár korábban a kórháztól küldött dokumentumokban annak leszállítását igazolták vissza),
   • információink szerint nem történtek konkrét lépések a tesztelési kapacitás számottevő növekedésének elérése érdekében (alkalmazás, személyzet betanítás, átcsoportosítás, megyei szintű együttműködés), mai napig egy osztályon történt meg a személyzet részleges tesztelése.

Összefoglalás

 • induláskor legalább két hetes előnyünk volt a környező városokhoz képest (csapat, stratégia, kezdeti intézkedések meghozatala és beszerzések elindítása),
 • kiváló az együttműködés a családorvosokkal, fogorvosokkal, mentőszolgálattal, karitatív szervezetekkel,
 • a kórházzal való kommunikáció nehézkes, esetenként félrevezető, az együttműködés gátolt, emiatt számos alkalommal futottunk zsákutcába, vesztettünk napokat a fölösleges körök megtétele miatt. Egymást nem erősítettük, hanem egymás munkáját akaratlagosan (menedzseri döntések), ill. akaratunkon kívül (pl. az általunk kért jelentések kórházon belüli kozmetikázásával) nehezítettük,
 • a külső forrásból megvalósult eszköz- és védőfelszerelés beszerzések során hatékonyak voltunk (szállítási idő és beszerzési ár tekintetében is), a kórházi beszerzések részben ennek hatására, ill. nyomásgyakorlás eredményeként indultak el, számos tétel esetében látványosan magasabb árakkal dolgozva,
 • a kórház intézményi felkészülésére (külső/belső kommunikáció, átszervezés, személyzet felkészítése stb.) az általunk elvárt módon nem tudtunk ráhatással lenni, ugyanakkor a külső kontroll hatására történt némi előrelépés (felvonó javítás, Facebook oldal) a válságstáb felállítását követő 5-6. hétre,
 • többszöri kérés ellenére a mai napig (április 29) nem kaptuk meg a Covid-háttérkórházi jellegből adódó intézményi dokumentumokat (átszervezések, belső/külső kommunikáció, képzés, átképzés dokumentumai stb.),
 • a PCR gép beszerzése és beüzemelése nem volt prioritás a kórház számára, ennek ellenére elindult a tesztelés. Látványos tesztszám növekedésnek nincsenek meg a lehetőségei, kapacitás fejlesztés nem történt.

Frissítés dátuma:
2020.05.18.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette