Helyi hivatalos közlöny

Tizenöt napirendi pont szerepelt a mai, szeptemberi rendes havi tanácsülés összehívójában. Az ülés késve kezdődött a jogi és gazdasági szakbizottság elhúzódó reggeli ülésezése miatt.

Az ülés elején némiképp módosult a napirend, hiszen Orbán Árpád alpolgármester visszavonta az általa előterjesztett tervezetet, illetve a tanintézmények és tanárok számára nyújtandó támogatási program létrehozásáról szóló határozattervezetet a költségvetés módosítása előtt tárgyalták a képviselők.

Napirend előtti felszólalásában Péter Balázs  jelezte, hogy a pártváltás miatt bár szavazhatott volna a mai ülésen, Bíró Jolánnal úgy döntöttek, hogy részt vesznek a tanácskozáson, de nem szavaznak. Szintén napirend előtti felszólalásában kérte Ölvedi Zsolt, valamint Gálfi Árpád is, hogy a kampányban minden szereplő kerülje a tisztességtelen eszközök és módszerek használatát. A polgármester ugyanakkor ismertette az ülés napirendjét, kiemelve, hogy a pedagógusok és a diákok, gyermekek biztonságos tanévkezdése nem válhat kampányeszközzé.

A város főjegyzője, Venczel Attila is tisztázta, hogy a párttagsági változások ellenére Péter Balázs és Bíró Jolán jelenléte törvényes az ülésen. Az első napirendi pont, a korábbi tanácsülések jegyzőkönyveinek elfogadása nem kapta meg a szükséges támogatást a képviselők részéről.

Másodikként a tanintézmények és tanárok számára nyújtandó támogatási program létrehozásáról szóló határozattervezetet tárgyalta a testület. Az Arros Orsolya, Benedek Árpád Csaba, Berde Zoltán és Derzsi László által előterjesztett dokumentum a főjegyző, a gazdasági igazgatóság és a hivatal jogi osztálya által külön-külön írt szakvéleményezés szerint törvénytelen. Venczel Attila főjegyző szerint a támogatást az iskoláknak, napköziknek kell odaítélni, hogy a rendelkezésükre álló forrásból megvásárolhassák az oktatáshoz szükséges IT- eszközöket. A kiosztható keretösszeget a testület 450.000 lejben határozta meg.

A város költségvetésének módosítása több ok miatt is indokolt volt. A Megyei Pénzügytől érkezett 1.068.000 lej ÁFA-visszaosztásból, amelyet célirányosan költhet el a város: 457.000 lejt a fogyatékosok juttatásaira/gondozók fizetésére, 224.000 lejt a speciális oktatási igényű gyerekek támogatására (CES), 208.000 lejt a Meleg ebéd programra, míg 181.000 lejt a Nardini Napköziotthon számára.

Emellett módosult a város költségvetése az oktatási intémények számára, a városháza oktatásért felelős osztálya által előterjesztett határozattervezet miatt is. Ebben az illetékes osztály a napközik és az iskolák által, a tanév biztonságos, a járványügyi helyzet szabályainak megfelelő tanévkezdésének biztosításához szükséges összegek jóváhagyását kérte a testülettől. Így a középiskolák (Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, a Tamási Áron Gimnázium, a Benedek Elek Pedagógiai Líceum, a Dr. Palló Imre Művészeti Líceum, a Bányai János Műszaki Szakközépiskola, az Eötvös József Szakközépiskola, a Kós Károly Szakközépiskola) egyenként 65.000 lejes, a Marin Preda iskola 50.000 lejes, az általános iskolák (a Tompa László Általános Iskola, a Bethlen Gábor Általános Iskola, a Móra Ferenc Általános Iskola és az Orbán Balázs Általános Iskola) egyenként 48.000 lejes, míg a napköziotthonok (Zsibongó, Csillagvár, Ficánka, Kipi-Kopi, Villanytelep, Eszterlánc) egyenként 25.000 lejes költségvetés-kiegészítésben részesülnek.

Szintén az oktatási intézmények további támogatást kapnak az oktatók számára vásárolandó IT-eszközök beszerzésére. A tizenkét iskola egyenként 30.000 lejes, a hat napköziotthon egyenként 15.000 lejes költségvetés-kiegészítésben részesül. Ez 450.000 lejes tételt jelent. Így a mai ülésen az oktatási intémények összesen 1.297.000 lejes költségvetés-kiegészítésben részesültek.

Elfogadta a testület továbbá a csereháti ifjúsági lakások értékesítési szabályzatát, amely újabb fontos lépést jelent az eladhatóság feltételeinek megteremtésében. Több közterületre megszavazta a rájárási jóváhagyást a képviselőtestület, ugyanakkor megszavazták a  város köztulajdonát képező erdőalapból árverésen értékesíteni kívánt faanyag kiindulási árát. Szintén támogatták a Lejtő utcában a gázvezeték bővítéséhez a város tulajdonában lévő területekre a használati jogot és a szolgalmat. Gázvezetékcsere érdekében szintén több utcában jóváhagyták a gázvállalat kérését a közterület használati jogát.

A Templom utca tetején épülő lakónegyed vízvezeték- és csatornahálózati rendszerének kialakítása érdekében szintén megszavazta a testület a város tulajdonában lévő területekre a használati jogot és szolgalmat. Egy 309 négyzetméteres terület köztulajdonná minősítéséhez nem volt meg a szükséges szavazatszám, így a Szászok táborában az övezeti rendezési terv szerint tervezett úthálózat bővétéséhez szükséges terület nem áll rendelkezésre. Megnövelte a testület a Városi Kórházban elvégzett beruházás értékével az intézmény B épületének leltári értékét, valamint elfogadták a Városi Könyvtár bérleti szerződésének meghosszabbításáról szóló tervezetet.

Utolsó napirendi pontként szejkei ügyhöz kért jogi szolgáltatás beszerzésére vonatkozó tervezetet tárgyalta a testület. Ezen az ülésen sem kapta meg a polgármester a szükséges szavazatot.

Frissítés dátuma:
2020.09.16.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette