Helyi hivatalos közlöny

Idén is több, esetenként a korábbi évekhez képest magasabb arányú adókedvezményt igényelhetnek a székelyudvarhelyiek.

Azok, akik március 31-ig kifizetik a 2021-es évre az adóikat a törvény által megengedett maximális 10%-os kedvezményben részesülnek.

Emellett több célzott kedvezmény is igényelhető a városháza adóosztályán. Minden esetben kötelező a jogosultságot igazoló dokumentumokból álló iratcsomót összeállítani, és az igénylési szándékot tartalmazó kérés mellé csatolni.

A 2021-es évre a következő adókedvezmények igényelhetőek:

 • az országos bruttó minimálbérnél kisebb jövedelemmel rendelkező személyek, vagy a munkanélküli segélyből, szociális segélyből élők 75%-os kedvezményben részesülnek,
  • kérés, amely tartalmazza az igénylő személyi adatait, valamint anyagi helyzetének rövid leírását,
  • tulajdonjogi irat az ingatlanról, amelyre a kedvezményt kéri,
  • személyi igazolvány vagy, kiskorú esetében, születési bizonyítvány másolat az egy háztarásban élő személyek mindegyikétől,
  • jövedelmi igazolás a munkahelyről, nyugdíj szelvény, illetve tanulók esetében igazolás a tanintézménytől, az egy háztartásban élő személyek mindegyikének,
  • jövedelem igazolás a pénzügyről az egy háztartásban élő személyek mindegyikének,
  • szükséges továbbá a szociális osztály által végzett szociális tanulmány a család általános anyagi helyzetéről.
 • a természeti katasztrófák miatt sérült épületek és területek tulajdonosai 50%-os kedvezményben vagy teljes mentességben részesülhetnek,
  • kérés, amely tartalmazza az igénylő személyi adatait, valamint a helyzet leírását,
  • tulajdonjogi irat az ingatlanról, amelyre a kedvezményt kéri,
  • igazoló iratok, amely szerint ezen adókedvezményre jogosult (jegyzőkönyv, fénykép),
 • teljes adómentességet ad az önkormányzat az 1989-es forradalmi harcosoknak,
  • kérés, amely tartalmazza az igénylő személyi adatait, valamint az igénylés okát,
  • azokat az iratokat, amelyekkel igazolja jogosultságát ezen kedvezményre (Románia elnöke által adott jogosultságot igazoló szabadalom és bizonyítvány, az iratcsomó leadási határideje 2021. március 31., amennyiben a csatolt igazoló iratok kiállítási dátuma 2020. december 31. előtti, ellenkező esetben csak 2022-ben lesz érvényes az adókedvezmény, kivételt képeznek azon személyek, akik már előző években is részesültek ilyen nemű adókedvezményben, ők nem kell új iratcsomót benyújtsanak.)
 • felmentést ad az épületadó fizetése alól az önkormányzat azoknak a személyeknek, akiknek a törvény szerint történelmi műemléknek minősülő épületei vannak,
  • kérés, amely tartalmazza az igénylő személyi adatait, valamint a kérés indoklását,
  • tulajdonjogi iratot az ingatlanról, amelyre a kedvezményt igényli,
  • az igénylő személyazonossági igazolványának másolatát,
  • igazolás az urbanisztika és vagyongazdálkodási igazgatóságról, hogy az épület, amelyre az adókedvezményt igényli műemlék besorolású, ezen irat 2020. december 31. előtti kell legyen, az iratcsomó leadási határideje 2021. március 31., amennyiben a csatolt igazoló iratok kiállítási dátuma 2020. december 31. előtti, ellenkező esetben csak 2022-ben lesz érvényes az adókedvezmény, kivételt képeznek azon személyek, akik már előző években is részesültek ilyen nemű adókedvezményben, ők nem kell új iratcsomót benyújtsanak.)
 • adócsökkentésben részesülhetnek azon épületek tulajdonosai, akik saját költségükre beavatkozási munkákat végeztek a szóban forgó épületeken az energiahatékonyság növelése érdekében (20, 25, 40%-os kedvezmény igényelhető az épület energetikai besorolásától függően),
  • kérés, amely tartalmazza az igénylő személyi adatait, valamint az igénylés okát,
  • technikai szakvélemény/ energetikai számvétel (expertiză tehnică/ auditul energenic),
  • a beavatkozási munkálatok véleményezéséhez szükséges iratcsomó (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie) – a beavatkozási munkálatok engedélyezéséhez szükséges technikai dokumentáció (documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie) – építkezési engedély (autorizaţie de construire),
  • átvételi jegyzőkönyv és energetikai számvétel a munkálatok befejezése után, a törvény előírásainak megfelelően, amelyben megállapítódik, hogy betartódtak azon beavatkozások, amelyeket az energetikai számvevő javasolt az energetikai bizonylatban, vagy az energetikai számvételi jelentésben, a 18/2009-es Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak megfelelően (Procesul verbal de recepţie şi auditul energetic încheiat la terminarea lucrărilor întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică, sau după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă al Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice al blocurilor de locuinţe),
  • más irat, amely szükséges a kedvezmény jogosultágának elbirálásához (az iratcsomó leadási határideje 2021. március 31., amennyiben a csatolt igazoló iratok kiállítási dátuma 2020. december 31. előtti, ellenkező esetben csak 2022-ben lesz érvényes az adókedvezmény, kivételt képeznek azon személyek, akik már előző években is részesültek ilyen nemű adókedvezményben, ők nem kell új iratcsomót benyújtsanak.)
 • mentességet élveznek az épület- és a földadó megfizetése alól azok, akiknek a 10/2001-es törvény szerint visszaadott épületei és földjei vannak, mindaddig, amíg a tulajdonos fenntartja a közérdeket,
  • kérés, amely tartalmazza az igénylő személyi adatait, valamint az adókedvezmény jogosultságának indoklását,
  • igazoló iratok, amelyek alátámasztják az adókedvezményre jogosultságot,
  • tulajdonjogi irat arról az ingatlanról, amelyre az adókedvezményt igényli,
  • saját felelősségű nyilatkozat arról, hogy a szóban forgó ingatlan közcélra van használva (az iratcsomó leadási határideje 2021. március 31., amennyiben a csatolt igazoló iratok kiállítási dátuma 2020. december 31. előtti, ellenkező esetben csak 2022-ben lesz érvényes az adókedvezmény.)
 • 50%-os adócsökkentést élveznek az épületadó megfizetése alól, azon épületek tulajdonosai, akik az épület környezeti minőségét javító munkálatokat végeztek el,
  • kérés, amely tartalmazza az igénylő személyi adatait, valamint az adókedvezmény jogosultságának indoklását,
  • igazoló iratok, amelyek alátámasztják az adókedvezményre jogosultságot,
  • tulajdonjogi irat arról az ingatlanról, amelyre az adókedvezményt igényli,
  • saját felelősségű nyilatkozat arról, hogy a szóban forgó ingatlan közcélra van használva (az iratcsomó leadási határideje 2021. március 31., amennyiben a csatolt igazoló iratok kiállítási dátuma 2020. december 31. előtti, ellenkező esetben csak 2022-ben lesz érvényes az adókedvezmény.)
 • teljes mentességet kapnak az épületadó befizetése alól azon épületek tulajdonosai, amelyeket szociális szolgáltatások nyújtására, vagy kizárólag non-profit tevékenységekre használnak, vagy amelyek a közösségközi fejlesztési egyesületek használatába vannak,
  • kérés, amely tartalmazza az igénylő személyi adatait, az ingatlan cimét, amelyre a kedveyményt igényli, a kedvezmény igénylésének jogi valamint tényszerű indoklását,
  • saját felelősségű nyilatkozat arról, hogy az ingatlant, amelyre az adókedvezményt igényli, kizárólag non profit alapitvány vagy szervezet használja,
  • tevékenységi beszámoló, amely tartalmaz minden olyan tevékenységet, amelyet abban az ingatlanban végeztek, amelyre az adókedvezményt kérik, valamint azt is hogy ezen tevékenységek ingyenesek voltak vagy fizetés kötelesek,
  • tulajdonjogi irat azon ingatlanról, amelyre az adókedvezményt igényli,
  • bérleti szerződés arra az ingatlanra, amelyre az adókedvezményt igényli,
  • az ingatlanban működő szervezet, alapitvány vagy egyesület alapitó irata,
  • bírósági végzés, amellyel a szervezet bejegyződött az Egyesületek és Alapitványok Nyilvántartásába (az iratcsomó leadási határideje 2021. március 31., amennyiben a csatolt igazoló iratok kiállítási dátuma 2020. december 31. előtti, ellenkező esetben csak 2022-ben lesz érvényes az adókedvezmény.)
 • mentességet élveznek öt évig az adó befizetése alól azon külterületek tulajdonosai, akik saját költségen elvégzik a telekkönyvbe való feltüntetést,
  • kérés, amely tartalmazza az igénylő személyi adatait, valamint az igénylés leirását,
  • az adókedvezmény jogosultságát igazoló iratokat,
  • azon terület tulajdonjogi iratait, amelyre az adókedvezményt igényli,
  • a nyugták másolatát, amellyel a telekkönyvezés költségeit kifizette,
  • az iratcsomó leadási határideje 2021. március 31., amennyiben a csatolt igazoló iratok kiállítási dátuma 2020. december 31. előtti, ellenkező esetben csak 2022-ben lesz érvényes az adókedvezmény, kivételt képeznek azon személyek, akik már előző években is részesültek ilyen nemű adókedvezményben, ők nem kell új iratcsomót benyújtsanak.
 • 50%-os adócsökkentésben részesülnek a mezőgazdasági területen ténylegesen használt mezőgazdasági szállítóeszközök tulajdonosai,
  • kérés, amely tartalmazza az igénylő személyi adatait, valamint a tények leírását,
  • azon iratokat, amelyek alátámasztják a kedvezmény jogosultságát,
  • azon jármű tulajdonjogi iratait, amelyre az adókedvezményt igényli,
  • az iratcsomó leadási határideje 2021. március 31., amennyiben a csatolt igazoló iratok kiállítási dátuma 2020. december 31. előtti, ellenkező esetben csak 2022-ben lesz érvényes az adókedvezmény, kivételt képeznek azon személyek, akik már előző években is részesültek ilyen nemű adókedvezményben, ők nem kell új iratcsomót benyújtsanak.
 • hibrid közlekedési eszközök tulajdonosai az eddigi évekhez hasonlóan 95%-os adókedvezményt élveznek.
  • kérés, amely tartalmazza az igénylő személyi adataid és a tények leírását,
  • az adókedvezmény jogosultságát igazoló iratok,
  • azon jármű tulajdonjogi iratai, amelyre az adókedvezményt igényli,
  • az iratcsomó leadási határideje 2021. március 31., amennyiben a csatolt igazoló iratok kiállítási dátuma 2020. december 31. előtti, ellenkező esetben csak 2022-ben lesz érvényes az adókedvezmény, kivételt képeznek azon személyek, akik már előző években is részesültek ilyen nemű adókedvezményben, ők nem kell új iratcsomót benyújtsanak.

 

Frissítés dátuma:
2021.01.28.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette