Helyi hivatalos közlöny

Összesen 38 napirendi ponttal hívta össze a mai önkormányzati testületi ülést Gálfi Árpád polgármester. Több fontos kérdésben döntöttek ma a képviselők.

Miután elfogadták a január 27-i tanácsülés jegyzőkönyvét, következtek az adóosztályon kérvényezett adókedvezményekre vagy adómentességekre vonatkozó kérelmek alapján előterjesztett határozattervezetek bemutatásai.

Eddig összesen 13 szociális vagy közérdekű szervezet élt a lehetőséggel. A ma jóváhagyott adókedvezmények összértéke 238.761 lej.

Emellett a hibrid gépjárművek tulajdonosai is igényelhetik a gépjármű után befizetendő adó 95%-nak eltörlését. Az adókedvezményben eddig 156 tulajdonos részesült. A mai ülésen további 75 autóra hagyta jóvá a testület a 95%-os adókedvezményt. A ma jóváhagyott kedvezmény összértéke 67.327 lej. Így öszesen 290.080 lejt jelent a hibrid autókra megszavazott teljes kedvezmény összértéke.

Idén ismét meghirdeti Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala a helyi pályázatokat. A mai ülésen a 2022-es költségvetésből finanszírozott programokra jóváhagyta a testület a keretösszegeket. A román állam által elismert egyházak számára 180.000 lejes, a közhasznú illetve közérdekű tevékenységet folytató non-profit szervezetek 530.000 lejes (aktív életmódra 25.000, ijfúsági pályázatokra 175.000, környezetvédelemre 30.000, kulturális tevékenységekre 200.000, szociális programokra 100.000) keretet, verseny- és tömegsport támogatására 1.150.000 lejt hagyott jóvá ma az önkormányzati testület. Mindenik pillérnél a pályázati dokumentáció leadási határideje 2022. április 19. lesz.

Szavaztak továbbá a képviselők a tanintézmények igazgatói és aligazgatói vizsgáira delegálandó képviselőkről, valamint napirenden volt a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár új díjszabása is. Eszerint gyermekeknek 10, felnőtteknek 20, nyugdíjasoknak 15 lej lesz a befizetendő díj értéke, bevezeti az intézmény a könyvenkénti 0,25 banis késedelmi díjat, illetve az olvasókártyáért is 10 lejt kell fizetni.

Módosult a mai ülésen a Haáz Rezső Múzeum egyik megüresedett állásának besorolása, illetve 150 fős keretet határozott meg a testület a fogyatékkal élő személyek mellé alkalmazható gondozók esetében.

A törvény módosulása miatt változott az ifjúsági lakásokra jogosult személyek életkori besorolása, így az kitolódott 40 éves korig. Szintén változnak az ifjúsági lakások esetében a bérek, amelyeket a frissen benyújtott jövedelemigazolások alapján számoltak ki. Az új bérek március 1-jétől lesznek érvényesek.

Döntött a testület a legelőbérlésekről, azok bérleti díjáról. Ez utóbbi esetében nincs változás tavalyhoz képest. Több magánszemély leadta a városnak a tulajdonában lévő terület egy részét utca, járda kialakítása céljából. A vagyongazdálkodási osztály bevette a közvagyonba a közel 5 millió lejes műjégpályát, ahol végéhez ért a beruházás.

Szintén a mai tanácsülésen fogadta el a testület azt a területcserét, amely a Csereháton építendő bölcsődéhez szükséges. A Móra Ferenc Általános Iskola két épületrésze felel meg annak a kiírásnak, amely révén energetikai fejlesztésre kíván pályázni a város. A pályázat összértéke 12 millió lej.

Kiegészítésként a Székelyudvarhely Térségének Közösségi Fejlesztési Társulásának létrehozásáról szóló korábbi határozatát módosította a testület. Szintén itt tárgyalták a város közvilágítási rendszerének karbantartására és működtetésére vonatkozó lebonyolítási szabályzatot, a hatástanulmányt, valamint a feladatfüzetet.

 

Frissítés dátuma:
2022.02.24.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette