Helyi hivatalos közlöny

A 109/2011-es számú Sürgősségi Kormányrendelet, valamint a 722/2016-os számú Kormánydöntés előírásainak értelmében, Székelyudvarhely Város Önkormányzata versenyvizsgát hirdet, a városi távhőszolgáltatást biztosító Urbana Rt. 5 vezetőtanácsi tisztségének betöltésére.

Minimális részvételi feltételek:

 1. Az állást betöltő személynek Romániai vagy más Európai Uniós tagállami állampolgársággal és Romániai lakcímmel kell rendelkeznie
 2. Ismernie kell a román nyelvet, szóban és írásban
 3. A munkavégzéshez szükséges egészségügyi állapottal kell rendelkeznie
 4. Az elmúlt 7 év során nem lehetett elbocsátva köztisztviselői állásból vagy munkaszerződése nem lehetett felbontva fegyelmi okok miatt
 5. Nem sorolható a 161/2003-as törvény, közfeladat ellátása, köztisztviselői állás betöltése és az üzleti környezetben történő munkavégzés során, az átláthatóságat biztosító, valamint a korrupciós ügyeket és az összeférhetetlenséget megelőző és büntető törvény, 88. cikkelye által megjelölt esetek egyikébe sem.
 6. Nem lehetnek adminisztrátorok azon személyek, akik a törvény értelmében alkalmatlanok vagy el voltak ítélve vagyon ellenes bűncselekményekért, bizalommal való visszaélésért, hűtlen kezelésért, közokirat-hamisításért, a 129/2019-es törvényben meghatározott bűncselekményekért, ami a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és büntetésére vonatkozik.
 7. Nem tölthet be három vagy több vezetőtanácsi és/vagy ellenőrző bizottsági tisztséget
 8. Nem működött együtt a hírszerző szolgálatokkal
 9. Nem szerepelhet a bűnügyi nyilvántartásan

Továbbá teljesítenie kell a következő előírásokat:

 1. Rendelkeznie kell közgazdasági, jogi vagy mérnöki egyetemi végzettség záróvizsgával
 2. Közgazdasági, jogi vagy mérnöki mesteri végzettséggel kell rendelkeznie
 3. Legkevesebb 5 év, a végzettségnek megfelelő, szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie
 4. Legkevesebb 5 év tapasztalat tapasztalattal kell rendelkeznie vezetői/irányítói állás betöltésében, cégeknél vagy közigazgatási intézményeknél.
 5. Ismernie kell a részvénytársaság tevékenységi ágazatait

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 1. Jelentkezési ív
 2. Europass típusú önéletrajz
 3. Személyi igazolvány másolat
 4. Tanulmányokat igazoló dokumentumok
 5. Régiséget igazoló dokumentumok
 6. Erkölcsi bizonyítvány
 7. Adóigazolás
 8. Orvosi igazolás
 9. Dokumentumok, melyek alátámasztják a jelentkező által vezetett vállalat teljesítményének javulását támasztják alá (például: forgalomnövekedést alátámasztó dokumentum, alkalmazottak számának növekedése, nyereség növekedése stb.)
 10. Dokumentumok, melyek alátámasztják, hogy a jelentkező teljesíti a vezetőtanács és a vezetőtanácsi tagok profiljára vonatkozó követelményeket (például: ajánlólevél, oklevél, díj, szaktanulmány, publikáció, cikk)
 11.  Nyilatkozat, hogy nem működött együtt a hírszerző szolgálatokkal
 12.  Nyilatkozat, a jelentkező által betöltött vezetőtanácsi tisztségekről, a 109/2011-es sürgősségi kormányrendelet, 7-es cikkelyének előírásai alapján
 13.  Nyilatkozat, hogy az elmúlt 7 év során, nem volt menesztve köztisztviselői állásból vagy nem volt a munkaszerződése felbontva fegyelmi okok következtében
 14.  Nyilatkozat, hogy bele egyezik a személyes adatainak felhasználásába
 15.  Nyilatkozat, hogy a jelentkező köztisztviselői állást tölt be vagy sem
 16.  Nyilatkozat, hogy a jelentkező nincs vagyoni ellentétben a Rt.-vel
 17. Nyilatkozat, hogy a jelentkező nem volt elítélve vagyon ellenes bűncselekményekért, hűtlenkezelésért, közokírat-hamisításért, adócsalásért

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, a kiválasztási folyamatra, illetve a vezetőtanács profiljára vonatkozó előírások a Székelyudvarhelyi Polgármesteri hivatal honlapján, a www.udvarhely.ro honlapon érhetők el, az álláshirdetések címszó alatt.

A jelentkezési iratcsomagot mely tartalmazza a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat a Székelyudvarhelyi Polgármesteri hivatal székhelyén, a Városháza tér 5 szám alatt lehet benyújtani, a 133-as irodában, a hirdetés megjelenését követő 30 napon belül, azaz 2019 december 9-ig.

További információkért érdeklődni a 0266-218383-as telefonszámon, 1905 mellék, a kiválasztó bizottság titkári feladatait ellátó személynél, Veimberger – Pálfi Noéminél, illetve a kozuzemekvt@udvarhely.ro e-mail címen lehet.

Adatok:

Jelentkezés

kozuzemekvt@udvarhely.ro

Jelentkezési határidő

2019. dec. 09.

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2019.11.08.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette