Helyi hivatalos közlöny

Având în vedere prevederile art. 478 și art. 479 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc  organizează concurs de promovare în grad profesional

  • din funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în funcția publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului juridic, Biroul juridic, administraţie publică locală şi arhivare,
  • din funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului fond locativ şi relaţia cu asociaţii de locatari, Serviciul public de gospodărire a domeniului public şi privat, Direcţia tehnică.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, Piaţa Városháza, nr. 5, în data de 07.02.2022 – ora 11:00 proba scrisă.

Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 Dosarul de concurs se depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, adică până la data de 25.01.2022, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, Piaţa Városháza, nr. 5, la Biroul resurse umane şi salarizare (etaj I., biroul 126, nr. tel.: 0266218382, interior 1804, nr. fax.: 0266218032).

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 479 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Adatok:

Jelentkezés

hr@udvarhely.ro

Jelentkezési határidő

2022. jan. 25.

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2022.02.15.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette