Helyi hivatalos közlöny

VÁROSI SPORT KLUB SZÉKELYUDVARHELY

versenyvizsgát hirdet meghatározatlan idejű munkaszerződéses állás betöltésére:

 •  1 szakértő, IA – Adminisztratív részleg

Részvételi feltételek:

 • közigazgatási, jogi,  közgazdasági vagy testnevelési és sport egyetemi végzettség záróvizsgával;
 • legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:

 • román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
 • az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
 • teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
 • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 • megfelel a tanulmányi feltételeknek és a szakképzettségben szerzett régiségnek vagy más különleges feltételeknek, amely az állás elfoglalásához szükséges;
 • nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült.

A versenyvizsga időpontja: 2022 árpilis 27, 10:00 (írásbeli vizsga)

A szóbeli vizsga időpontja: 2022 árpilis 29, 10:00.

A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:

 • beiratkozási kérést, az intézmény vezetőjéhez címezve;
 • a személyazonossági igazolványt, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja, illetve házasssági levél (névmódosítás, névváltoztatás esetén);
 • a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 • a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
 • a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
 • a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amelyben előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
 • román nyelvű szakmai önéletrajzot.

A beiratkozási dossziékat a Székelyudvarhelyi Városi Sport Klub székhelyén (Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának épülete) kell letenni, a Városháza tér, 5 szám alá, a hirdetés megjelenésétől számított 15 munkanapon belül, vagyis 2022 április 22-ig.

Bővebb felvilágosítást a Városi Sport Klub irodáján kaphatnak az érdeklődők.

(tel.: 0745322692, 244-es iroda)

Adatok:

Jelentkezés

mester.zoltan@udvarhely.ro

Jelentkezési határidő

2022. ápr. 22.

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2022.04.04.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette