Helyi hivatalos közlöny

A versenyvizsgára való jelentkezéshez a pályázóknak a következő dokumentumokat tartalmazó dossziét kell benyújtaniuk:
a) a mellékletben található minta szerinti jelentkezési lap;
b) a személyazonossági igazolvány vagy a személyazonosságot igazoló egyéb okmány másolata, amelynek a jogszabályoknak megfelelően érvényesnek kell lennie;
c) adott esetben a házassági anyakönyvi kivonat vagy a névváltoztatást igazoló egyéb dokumentum másolata;
d) a tanulmányok szintjét igazoló dokumentumok és a szakképzettséget igazoló egyéb dokumentumok másolata, valamint a hatóság vagy intézmény által kért, a munkakörre vonatkozó különleges feltételek teljesítését igazoló dokumentumok másolata;
e) a munkáltató által a munkaviszonyban töltött időszakra vonatkozóan kiállított, a munkaviszonyban és a munkakör betöltéséhez szükséges tanulmányi területen szerzett szolgálati időt igazoló igazolás másolata;
f) bűnügyi nyilvántartási bizonyítványt vagy adott esetben bűnügyi nyilvántartási kivonat;
g) a pályázó egészségi állapotát igazoló orvosi igazolás, amelyet a pályázó háziorvosa vagy egy erre felhatalmazott egészségügyi intézmény állít ki, és amelyet legfeljebb hat hónappal a versenyvizsga előtt adtak ki;

i) önéletrajz, európai formátumban.
j) a menedzsmentterv, lezárt borítékban.

NAPTÁR
– 2024.03.13 – a versenyvizsga-kiírás közzététele;
– 2024.03.26 – a  jelentkezések benyújtásának határideje;
– 2024.03.27-28 – a pályázatok kiválasztási időszaka,
– A pályázati dokumentáció  eredményének közzététele –  egy munkanapon belül;
– A pályázatok kiválasztásának eredménye elleni fellebbezések benyújtása – a pályázatok kiválasztása eredményének közzétételét követő egy munkanapon belül;
-2024.04.05 – írásbeli vizsga (menedzsmentterv),
– 2024.04.08. – az írásbeli vizsga eredményének közzététele.
– Az írásbeli vizsga eredménye elleni fellebbezés benyújtása – legkésőbb az írásbeli vizsga eredményének közzétételét követő egy munkanapon belül;
– Az írásbeli vizsga eredménye elleni fellebbezés elbírálása és a fellebbezés eredményéről szóló értesítés – a fellebbezés benyújtásának határidejét követő egy munkanapon belül;
– 2024.04.11- interjú (menedzsmentterv fenntartása)
– Az interjú eredményének közlése – a vizsga befejezését követő egy munkanapon belül;
– Fellebbezés benyújtása az interjú eredménye ellen – legkésőbb a felvételi beszélgetés eredményének közzétételét követő egy munkanapon belül;
– A felvételi beszélgetés eredménye elleni fellebbezés elbírálása és a fellebbezés eredményének közlése – egy napon belül.- A végleges eredmények közzététele – az előző pontban említett határidőt követő egy munkanapon belül.

A pályázati dossziékat a szükséges dokumentumokkal együtt legkésőbb 2024.03.26, 16,00 óráig kell benyújtani Székelyudvarhelyen a Városháza tér 5. szám alatt található Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatalba.
A menedzsmentterv külön fájlokban, elektronikus és papíralapú formátumban, aláírás  és megszemélyesítés (jelmondatok, színek stb.) nélkül kell benyújtani.

A célkitűzések, a versenyszabályzat, a verseny bibliográfiája és további mellékletek a szervező intézmény honlapján érhetők el.
A rendezési terv elkészítéséhez és kitöltéséhez szükséges intézményi adatokkal kapcsolatban további információ: Gergely Ida – Hajnal (titkár), e-mail: gergely.hajnal@udvarhely.ro.

Adatok:

Jelentkezés

hr@udvarhely.ro

Jelentkezési határidő

2024. márc. 26.

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2024.04.12.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette