Helyi hivatalos közlöny

Harminc napirendi ponttal hívta össze Gálfi Árpád polgármester a mai, februári rendes havi tanácsülést. Rögtön a tanácskozás elején Venczel Attila főjegyző kért szót. A korábban kiküldött napirend ugyanis kiegészült egy ponttal: Albert Sándor önkormányzati képviselő ugyanis február 22-én iktatta azt a dokumentumot, amelyben lemond képviselői mandátumáról. Így ennek a lemondásnak az elfogadása lett a mai ülés első napirendi pontja. Ennek a lépésnek adminisztratív szerepe van: így válik lehetővé a megüresedett képviselői hely elfoglalása a Szabad Emberek Pártjának soron következő, az önkormányzati testületi képviselői szerepet vállaló személy számára.

Napirend előtti felszólalásában a polgármester kiemelte, hogy az ülésen több adókedvezmény, illetve -mentesség jóváhagyásáról szavaz a testület, illetve azt is, hogy a csereháti ifjúsági lakások eladásához újabb fontos lépéssel kerül közelebb a város, amennyiben a testület jóváhagyja a tervezetet a testület. Visszavonta továbbá a 24. napirendi pontot további alapos helyzettisztázás érdekében.

Az első, kiegészítő napirendi pontot Venczel Attila főjegyző terjesztette a képviselőtestület elé. Albert Sándor megüresedett képviselői helyére a bíróság fogja a feladatot vállaló személy mandátumát megerősíteni a közeljövőben.

Miután a testület elfogadta a januári tanácsülés jegyzőkönyvét, következett a választott személyek számára kiállítandó igazolványok és jelvények mintájának elfogadását tárgyaló határozattervezet megvitatása. Miután módosítási javaslatként elhangzott a magyar nyelvű változat elkészítésének igénye is, szavazáskor végül mindenik frakció tartózkodott.

Az önkormányzati testület megszavazta a Helyi Rendőrség vezetője, László Szabolcs előterjesztését, amelyben az általa vezetett intézmény több tisztségének visszafokozását kérte elsősorban költséghatékonyság miatt. A testület egyhangúlag elfogadta.

Czika Edith, a városháza adóosztályának vezetője több olyan határozattervezetet vitt a testület elé, amelyekben adókedvezmények, illetve adómentességek elfogadásában kérte a testület jóváhagyó szavazatát. Így kedvezményben részesül egy magánszemély két mezőgazdasági célra használt gépjármű adója esetében, valamint a korábban jóváhagyott 92 hibrid gépjárműtulajdonos mellett újab 34 igénylő kérését is jóváhagyta a testület. Így városunkban már 126 tulajdonos részesül a hibrid gépjárművek után járó 95%-os adókedvezményben, amelynek összértéke közel 190 ezer lej.

Több épülettulajdonos, illetve civil szervezet is élt az adókedvezmény lehetőségével, és igényelték azt. Mindenik esetben támogatta a testület a kedvezmény jóváhagyását. Az épületadó befizetését érintő, ma jóváhagyott kedvezmények összértéke mintegy 195.000 lej.

Az Országos Lakásügynökség (ANL) által elküldött pontosító válasz miatt szükségessé vált az ifjúsági lakások értékesítési szabályzatának ismételt jóváhagyása, hiszen amint az ügynökség a városháza által korábban elküldött kérdésére válaszolva pontosította (a törvény ugyanis nem fogalmaz egyértelműen a lakások eladási árának kiszámításával kapcsolatban): a lakásokat az ÁFA nélküli áron kell értékesíteni. A mai ülésen az is elhangzott, hogy rövidesen kiközli a műszaki igazgatóság a lakások eladási árát.

Tíz jelentkező van a Cekend-bejáratban található 11 megüresedett szociális lakásra, amelyek kiosztását elsőbbségi és kiosztási névjegyzékét szintén támogatta a testület minden tagja. A csereháti szociális lakásoknál három üres garzonlakásba költöznek új lakók, hiszen a mai ülésen a képviselők elfogadták a bérlakások átadási névjegyzékét.

Jóváhagyta továbbá a testület a város köztisztasági szolgáltatásainak megszervezési és lebonyolítási szabályzatát. Az elmúlt időszakban több országos rendelkezés jelent meg a témában, amelyeket be kellett foglalni az új szabályzatba, amely többek között új szerződéstípusokat (természetes és jogi személyeknek egyaránt), valamint egy nyilatkozatmintát is tartalmaz, amelyben a lakók a háztartásban élők számáról kell majd nyilatkozzanak. Gondot jelent városunkban ugyanis, hogy a 37918 lakosból mindössze 25022 személy után fizetik a hulladékelszállítást. A szabályzatba bekerült továbbá az is, hogy a hulladékszállítással megbízott cég reggel fél 8 és negyed 9, valamint délután 4 és 6 óra között a főbb útvonalakon, illetve a belvárosban nem gyűjtheti a hulladékot.

Egy 11 hektáros, a szentimrei Nagyoldal dűlőben található legelő bérbeadását is megszavazta a testület, illetve több közérdekű vezetékrendszer bővítése érdekében biztosít rájárást a szolgáltatóknak az önkormányzat a következő időszakban.

A Zöld Liget lakópark tulajdonosa 18.324 négyzetméter területet adott a városnak 1.030.725 lej értékben. Szintén támogatta a testület az Orbán Balázs, Wesselényi Miklós és a Nicolae Bălcescu utcák kereszteződésének felújítására vonatkozó beruházás gazdasági és technikai mutatóit. Elkészült ugyanis a kiviteli terv, amely a korábbi tervvel szemben nem csupán az úttestre, hanem a gyalogos felületekre, több forgalombiztonsági elemre, valamint a helyszín villanyhálózatának föld alá helyezésére is figyel. Ez az oka annak, hogy megnőtt a beruházás értéke.

Az ülés végén a különfélékben a főjegyző ismertette tavalyi tevékenységi jelentését. A főjegyzői beszámoló után András Lehel ismertette frakciójának azon kérését, amelyben Hargita Megye Tanácsától kértek anyagi támogatást a város 13 nyertes pályázatának önrészének finanszírozásához.

Pálfi Kinga a Székelyudvarhelyi Városi Kórház azon beadványának aláírására kérte fel a testület tagjait, amelyben az intézmény a közegészségügyi igazgatóságtól kérik a tíz, covid-betegeknek fenntartott intenzív terápiás ágy ötre való csökkentését annak érdekében, hogy az így felszabaduló ágyak a sürgősségi esetek, az onkológiai és egyéb műtéti esetek ellátását tennék lehetővé. Minden önkormányzati képviselő, illetve a polgármester is aláírta a dokumentumot.

Frissítés dátuma:
2021.02.25.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette