Helyi hivatalos közlöny
A keddi felhőszakadáshoz hasonló természeti jelenség egyre gyakoribb térségünkben. Ennek természeti okait most nem kívánjuk feltárni, azonban a következményeivel óhatatlanul foglalkoznunk kell. Ezzel párhuzamosan pedig fontos hangsúlyoznunk, hogy a megelőzés is kiemelt feladat.
A szélsőséges időjárás mellett, emberi tényezők is közrejátszanak: az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnövekedtek a város perifériáin az építkezések.
Szakszerűtlen megoldás magánterületen.
A munkálatokkal járó földmunkák, ezzel együtt a terepviszonyok és a növényzet teljes megváltozása, több helyen a nem a terveknek megfelelő kivitelezés következményei vitathatatlanok (a kezdőképen is jól látszik, hogy az újonnan kialakított utcában a rendezési terv előrásainak ellenére nincs kialakítva vízelvezető sánc).
Ebben az építés alatt álló utcában is hiányzik a vízelvezető árok.
A nem a mostani terhelésnek kiépített vízelvezető rendszer, és helyenként annak felelőtlen tönkretétele, mind szerepet játszanak a keddihez hasonló esetek kialakulásában.
Valaki kivágta a Farcád felől lezúduló víz lassítására és szabályozására 2009-ben kialakított gyűjtőmedence oldalát.
Fontos tényező az is, hogy több érintett utca modernizálásakor már az akkori terhelésnek sem megfelelő átmérőjű csöveket fektettek az aszfalt alá (a Lejtő és a Szentjános utcában ez folyamatosan gondot okoz). Több helyen ugyanakkor korábban meglévő patakok medrét is beépítették, illetve köztudottan árterületre is építettek, nem feltétlenül rendezett körülmények között. Ezeken a városrészeken a következmények elkerülhetetlenek.
A területtulajdonosok által nem megfelelően kialakított rájárások a telkekre szintén folyamatosan gondot okoznak.
A megoldás egyszerre több fronton kínálkozik: a vizek régi medrekből történő elterelése még a lakott területek előtt fontos része a védekezésnek. Ehhez azonban alapfeltétel, hogy a kialakított sáncrendszert a lakók saját telekvásárlásai, illetve építkezései miatt ne tegyék tönkre.
A kiépített sáncban állta útját a víznekhárom betongyűrű, amelyek az útra vezették a vizet.

A város idei költségvetése tartalmazza azt az összeget, amelyből a Farcádi utca tetején (DC33-as út) megnöveljük az áteresz átmérőjét (jelenleg 600-as cső van, 1000-t teszünk), hogy a víz egy természetes árkon keresztül a közeli patakon folyjon le. Emellett megnöveljük az ülepítő medencék térfogatát is.

A medence térfogatát és az áteresz átmérőjét is megnöveljük.

A szombatfalvi városrész új, megnövelt kapacitású esővízelvezető rendszerének modernizálási terve elkészült, tavasszal benyújtottuk a kormányhoz támogatásra.

A rendre nem megfelelő módon behelyezett átereszeket is felszámoljuk, hiszen ezek egy-egy ilyen felhőszakadáskor gátolják a rendszer vízelvezető kapacitását, és hozzájárulnak a szabadon futó vizek mennyiségének és sebességének megnövekedéséhez.
Fontos, hogy a lakók a természetes vízelvezető árkokat hagyják szabadon, ne töltsék fel azokat.
Az árkok tisztán tartása minden területtulajdonos törvényi kötelezettsége.

Fontos tényező az is, hogy a magánszemélyek törvényi kötelezettsége a tulajdonukban lévő ingatlan körüli sáncok tisztántartása, biztosítva ilyen esetben a víz megfelelő, szabályozott lefolyását.

A keddi felhőszakadás okozta károk felmérése és lejelentése megtörtént. Ezzel párhuzamosan a város több pontján zajlik a hordalék elszállítása, az árkok takarítása.

 

Frissítés dátuma:
2021.06.19.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette