Helyi hivatalos közlöny

Három év kényszerszünet után, ma ismét dísztanácsülést tartott a székelyudvarhelyi önkormányzati testület. Az ünnepélyes esemény napirendjén négy határozattervezet szerepelt.

Az előterjesztés három Pro Urbe díj és egy díszpolgári cím odaítélését kezdeményezte.

A díjazottak a városért kifejtett munkájuk elismeréseként vehették át az Elekes Gyula zománcművész által készített tűzzománc díjakat.

Az ülés elején Gálfi Árpád polgármester a határozattervezeteket bemutató beszédében emlékeztett arra, hogy „az erkölcsökön és értékeken alapuló tevékenységükkel hozzájárultak közösségünk tagjaink jobb életkörülményeihez és kulturális jólétéhez, akik kulcsszerepet vállaltak városunk kulturális, tudományos és gazdasági életének fellendítésében, akik önzetlenül cselekedtek, hogy értékeink megmaradjanak, és akik mindent megtettek azért, hogy mindannyian azt érezzük, büszkén élhetünk továbbra is a szülőföldünkön.”

Kiemelte, hogy „nem feledkezhetünk meg azokról a személyekről, akik közéleti tevékenységük során nyitottságot tanúsítottak a székelyek és közösségünk irányába, akik munkájuk révén mindent megtettek a nemzet határokon átívelő egyesítése terén, és jelen pillanatban is állandó, önkéntes nagyköveti szolgálatot teljesítenek.”

A dísztanácsülés Ölvedi Zsolt alpolgármester ülésvezetésével zajlott. Az egyszerű többséggel megszavazható határozattervezeteket a bemutatást követően az önkormányzati testület tagjai egyenként szavazták meg.

Városunk főjegyzője, Venczel Attila ismertette az ülés további menetét.

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város önkormányzata a jóváhagyó szavazatokkal díszpolgári címet adományozott Tarlós István miniszterelnöki megbízottnak, aki 2010 és 2019 között Budapest főpolgármesteri tisztségét töltötte be, valamint Pro Urbe díjban részesítette Bartók Lajos mérnök urat, László Csaba néptánc-koreográfus urat és Mészáros Ildikó karnagyot, nyugalmazott pedagógust.

Ezt követte a díjazott személyek méltatása. Dr. Ferenczy Ferenc, városunk egykori polgármestere laudációjában elmondta, hogy Bartók Lajos mérnök úr 1970 és 1990 között, a székelyudvarhelyi tömbháznegyedek, több iskola, a sportcsarnok és egyéb középületek építkezéseinek irányításában játszott szerepéért, a város infrastrukturális fejlesztéséért veheti át a tűzzománc díjat és az elismerő oklevelet.

Bartók Lajos építőmérnök úr neve ugyanis összefonódik Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 1970–1990 közötti fejlődésével és mai arculatának kialakításával, hiszen több mint 20 éven át szakmai tudása legjavát nyújtotta szülővárosa fejlesztéséért, és Székelyudvarhelyt a modern urbanizáció útjára segítette a nagyszabású városépítő munkájával.

László Csaba néptáncos koreográfus, az Udvarhely Néptáncműhely megalapítója, a Tamási Áron Gimnázium Gereben néptánccsoportjának egykori vezetője, aki a székelyföldi néptáncmozgalom elindítója volt, a magyar tánckultúra hagyományainak megismertetője és tovább éltetője, a nemzeti identitás megtartása érdekében folytatott következetes és elhivatott munkája elismeréseként részült a díjban. Laudációt Orendi István, az Udvarhely Néptáncműhely igazgatója mondott.

A díj átadását megelőzően meglepetésként a Kedves Zenekar és László Csaba fiai, Csongor és Barna léptek fel az eseményen.

A harmadik Pro Urbe díjat Mészáros Ildikó vehette át.

Marosfői Katalin, egykori diákja, volt kórustag, laudációjában kiemelte, hogy a zenepedagógusi munka mellett Mészáros Ildikó több évtizeden át vezette a Székely Dalegyletet, majd a Belvárosi Református Egyházközség kórusát és a Balázs Ferenc Vegyeskart, ezáltal építve közösségeinket, ápolva hagyományainkat és színesítve városunk kulturális életét.

A Székelyudvarhely díszpolgára címet 2022-ben Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Tarlós István miniszterelnöki megbízottnak, Budapest főváros korábbi főpolgármesterének adományozta, akinek a közéleti tevékenységét meghatározta az irányunkba tanúsított nyitottsága, akinek köszönhető Budapest és Székelyudvarhely testvérvárosi kapcsolatának létrejötte.

Tarlós Istvánt Csepel város polgármestere, Borbély Lénárd méltatta. Beszédében kiemelte: Budapest legsikeresebb időszaka volt, amikor Tarlós István vezette a várost. Abban az időszakban ugyanis Budapest a nemzet fővárosává vált. Emellett folyamatosan támogatta a székelységet, például az árvizek idején, a kettős állampolgárságról szóló népszavazáson, de akkor is, amikor visszakerültek a történelmi címerek a Márton Áron térre. Tarlós István polgármestersége idején kötött Budapest és Székelyudvarhely testvérvárosi kapcsolatot.

A díjazottak köszönetet mondtak az elismerését, megköszönve azt a székelyudvarhelyi közösségnek.

A dísztanácsülésen az ünneplő közösség a kolozsvári Flaute Dolce régizene együttest hallhatta. Az esemény állófogadással zárult.

Frissítés dátuma:
2022.08.19.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette