Helyi hivatalos közlöny

Miután a legutóbbi rendkívüli tanácsülésen halasztani kellett Székelyudvarhely idei költségvetésének tárgyalását, a mára összehívott újabb rendkívüli ülésen ezt az egy napirendi pontot tárgyalták a képviselők.

Gálfi Árpád polgármester napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta: ez az egyik legfontosabb ülése az önkormányzati testületnek. A jóváhagyandó költségvetésnél a fő szempont az előirányzott összegek észszerű elköltése a cél.

A költségvetés tervezetét Albert Sándor városmenedzser ismertette. A részletes bemutató a bevételi, valamint a kiadási oldalak teljeskörű felsorolásából kitűnt, hogy a 2022-es esztendő költségvetés-tervezete az elmúlt évek legnagyobb összegével számol.

Bevételi oldalon idén 138.497.000 lejjel számol a város, kiadási oldalon pedig mintegy 163,5 millió lej áll rendelkezésre idén. A különbözetet a tavalyi évben el nem költött keret adja. A költségvetésből közel 74,5 millió lejt fordít idén a város beruházásokra. Ez alapján kijelenthető, hogy egy beruházás orientált költségvetést szavazhattak meg ma a tanácsosok.

A városmenedzser több tételt is kiemelt. Idén 353.000 lej távhő-szubvenciós támogatás érkezett, várhatóan még kap erre a célra központi támogatást a város. Emellett áfavisszaosztásból 324 ezer lej érkezett a melegebéd-programra.

2022-ben a tavalyi évhez képest jelentős, vagyis 3 millió lejes költségtöbblettel kell számoljon a város az oktatási intézmények fenntartásánál az igencsak megnövekedett energiaárak miatt. Szintén magas költségeket jelentenek a város által fenntartott kulturális intézmények drasztikusan magas fűtésszámlái is.

Idén a városi költségvetés 49%-a a költségvetési támogatásokból, 30% a természetes személyek jövedelemadójának itt maradó részéből, 11,5 %-s a befizetett ingatlan adókból, 5%-a a javak és szolgáltatások után befizetett adókból áll össze.

A költségvetést a jelenlévő 17 önkormányzati képviselő egy módosító javaslattal, 14 támogató és három tartózkodó szavazattal, elfogadta.

 

Frissítés dátuma:
2022.02.21.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette