Helyi hivatalos közlöny

Ma tartotta soros havi ülését Székelyudvarhely önkormányzati testülete. Az ülést 20 napirendi ponttal hívta össze Gálfi Árpád polgármester, aki az ülésen jelezte, hogy vegyék fel a napirendi pontok közé a különféléket is, így a testület végül 21 napirendi pontot tárgyalt.Napirend előtti felszólalásában a polgármester hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos a város költségvetésének elfogadása, amely idén a kivitelezések és a következő uniós pályázati ciklusra való felkészülés költségvetése lesz. Kiemelte, hogy a város működésének biztosítása mellett az ügyfélelégedettség növelése kiemelt cél, ugyanakkor az európai uniós pályázatokból megvalósuló beruházások mellett a város saját forrásból is jelentős összeget költ fejlesztésekre.

A tanácsülés elején ülésvezető elnököt választott a testület három hónapos időszakra. Egyetlen javaslat érkezett a testület részéről: Péter Balázst javasolták erre a munkára. A javaslatot el is fogadta a testület.

A múlt havi tanácskozásról készült jegyzőkönyv elfogadását követően Székelyudvarhely 2021-es költségvetésének vitája kezdődött el. Több módosító javaslat is érkezett, amelyeket az előterjesztők mutattak be.

Ennél a napirendi pontnál Jakab Attila röviden ismertette annak a kimutatásnak a Székelyudvarhelyre vonatkozó adatait, amelyet a Központi Régiófejlesztési Ügynökség készített a 2014–2020-as periódusban lehívott európai uniós pályázatokra. Az ügynökséghez tartozó hat megye (Szeben, Brassó, Hargita, Kovászna, Fehér és Maros) aláírt pályázati szerződéseinek számát, az elnyert támogatási összegeket, illetve a közigazgatási egységeket hasonlítja össze ez a dokumentum.

POR 2014-202 Analiza proiectelor contractate - Regiunea Centru

Amint az a mai felszólalásból is kiderült, Székelyudvarhely kimagaslóan teljesített az említett időszakban az európai finanszírozású pályázatok tekintetében.

A költségvetést Szilágyi István gazdasági igazgató mutatta be, majd a frakciók hozzászólásai, módosító javaslatai következtek. Nagyobb változtatás a személyzeti költségeket érintette: a Szabad Emberek Pártja 200.000 lejt innen a sportpályázatokra csoportosított át. Ugyanitt felvették Bindea Dániel tanácsos javaslataként a dél-keleti terelőutat a beruházási listára. Végül a testület 13 támogató és 5 tartozkodó szavazattal elfogadta Székelyudvarhely idei költségvetését, amely 115,45 millió lej, ebből az előterjesztés szerint 42,3 millió lejt beruházásokra fordít a város. A teljes költségvetés ITT érhető el.

Törvényi kötelezettségének tett ma eleget a következő napirendi pontnál az önkormányzat, amikor elfogadta a 2022-re érvényes helyi adók és illetékek inflációs rátával történő emelését, amely 2,6%. Jóváhagyták továbbá a Romániai Megyei Jogú Városok Egyesületének fizetendő tagsági díjat – a tagság egyébként törvényi kötelezettség–, amely 50 banit jelent lakosonként.

Elfogadták az otthoni ellátásra szoruló és szociális segélyben részesülő személyek szociális juttatását. A mai ülésen 732,48 lejre módosult a Városi Bölcsődébe járó gyermekek eltartási költsége, amely ár 2022. március 31-ig lesz érvényes. Szintén megszavazták a Művelődési Ház vezetői állásának kiírását, illetve az elismert egyházakat, a civil szervezeteket és a sporttevékenységeket támogató helyi pályázati programot. Sportra 1.350.000 lejt, az egyházak számára 180.000 lejt, míg a civil szervezetek számára – öt területen – 490.000 lejt fordít idén a város.

Módosították az ifjúsági lakások bérleti díját, valamint a sportpálya mögötti szabad területet a mai támogató szavazat által ügykezelésbe adja a város, ahol műgyepes focipálya épül. Utolsó előtti napirendi pontként egy Rózsa utcai övezeti rendezési tervet fogadtak el.

A különfélékben Gálfi Árpád kérte a tanácsosokat, hogy pártállástól függetlenül egy közös nyilatkozattal, illetve tényleges tettekkel, kiállásukkal támogassák azokat a városlakókat, akik bármilyen területen kárt szenvedtek egy ismert helyi vállalkozócsalád részéről.

Frissítés dátuma:
2021.04.22.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette