Helyi hivatalos közlöny

Székelyudvarhely nyilvántartott erdős területe 1388,7 hektár, amelynek nagyobb része Ivóban és a zetelaki gát mellett, a kisebb a város mellett, a Kerekerdőn és a Budváron helyezkedik el. Ezekre a területekre, az erdészeti törvények értelmében, 10 évente erdőgazdálkodási tervet készíttet a város, következetesen betartva a törvényes előírásokat.

2016-ban az új városvezetés ezen a téren (is) merész terveket fogalmazott meg: növelni a város erdős területeit, a természet által létrehozott, fával borított, mezőgazdasági célokra nem alkalmas területek bevonásával, valamint mesterséges úton, ugyancsak nem használt mezőgazdasági területeken, csemeteültetéssel telepített erdők kialakításával. Idén tavaszra, legyőzve a bürokratikus rendszer nehézségeit, örömmel és büszkeséggel mondhatjuk, hogy gyakorlati eredményeket sikerült elérnünk mindkét területen.

Beazonosítva a városnak a Szarkakőn, a Nagyoldalban és a tizenhétfalusi dűlőben található, túlnyomó részt fás növényzettel borított legelős területeit, elkészült egy 103,7 hektár területre vonatkozó erdőgazdálkodási üzemterv, amelynek 2020. március 6-án történő aláírásával és az önkormányzat tavaly júniusi jóváhagyásával lehetővé vált Székelyudvarhely erdős területeinek gyarapítása, ugyanakkor az országos erdőállomány növelése. A túlnyomó részt fával borított legelők nem alkalmasak legeltetésre, ebből következik, hogy az erdővé nyilvánítással nem csökken a legeltetési lehetőség sem. Az erdővé nyilvánításnak több gyakorlati haszna van: az erdős üzemterv lehetővé teszi a gyérítési munkálatok időbeni elvégzését, a faállomány csemeteültetéssel történő kiegészítését, meghatározható és tervezhető az illető területre alkalmas fafaj, eltávolíthatóak a vadak által megsértett, valamint kiszáradt faegyedek, felújító vágások végezhetőek a természetes fafelújulás biztosításának érdekében. Fontos szempont a lakosság tűzifaigény-kielégítésének növelése, és nem utolsósorban a klímaváltozás megfékezésére irányuló törekvés is. Mindezek értelmében, innentől kezdve 1492,4 hektár, erdőgondnokság által felügyelt erdősterülettel gazdálkodik a város.

Amint azt már korábban is közöltük, a Szarkakő alatt megvásárolt mezőgazdasági területeken idén tavasszal indít nagymértékű erdőültetési akciót a város, a mesterséges úton történő erdőtelepítésbe bevonva különböző társadalmi csoportokat: cégeket, iskolákat, civil szervezeteket és magánszemélyeket. A különböző fafajok (csere, bükk, juhar) telepítését az erdészeti hivatal szakmai, míg több székelyudvarhelyi intézmény, cég és alapítvány anyagi szempontból támogatja. Az erdőültetési program kiemelt támogatója a segesvári Mihai Eminescu Trust Alapítvány.

A Szarkakő dűlőben folytatjuk a mezőgazdasági területek folyamatos felvásárlását, ugyanezzel a céllal, hogy tovább bővíthessük a város erdős területeit.

Székelyudvarhely erdőt telepít!

 

Frissítés dátuma:
2020.03.13.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette