Helyi hivatalos közlöny

"Úton Máriához – Erdély-Bálint Előd fotókiállítása" adatai:

Dátum

2020. október 08. 12:00 – 2020. október 14. 22:00

Helyszín

Szejkefürdő

Facebook esemény
Helyszín: Szejkefürdő, Mini Erdély Park
Megnyitó: 2020. október 8., 12 óra – a Székelyföld Napok hivatalos megnyitóját követően.
Erdély-Bálint Előd székelyudvarhelyi fotógráfus fényképei 2017-ben készültek, és a csíksomlyói lovas zarándokok útjáról mesélnek. A képsorozat a zetelakiak lovas zarándoklatát mutatja be – annak viszontagságait, szépségeit és kihívásait a lovasok vezetőjének és az ő fiának tolmácsolásában.
A kiállítás látogatható lesz a Székelyföld Napok alatt Szejkefürdőn, a Mini Erdély Park nyitvatartási ideje alatt október 6–14. között.
Részletek a kiállításról:
Egy székely apán – Gergely Attila – és fián keresztül mutatjuk be a csíksomlyói zarándoklatot, valamint azt, hogy miként lesz a gyermekből legény. Szimbolikus út, amely egyúttal a felnőtté válás útja is.
A fotósorozat olyan képi üzeneteket hordoz, amelyeken keresztül a néző megismerheti a székelyek gondolkodásmódját is, ugyanakkor rálátást nyer a családi viszonyokra is. Míg a férfiak megteszik az embert próbáló utat, addig a nők otthon készülnek a hazatérésükre, fogadásukra.
Korán reggel készülődés a családi háznál. Érezni a levegőben a zarándoklatot megelőző felelősséget, kihívást és enyhe feszültséget. Mindenki tudja a dolgát és aszerint cselekszik.
Zetelakán a somlyói zarándoklatnak már kipróbált formája van: kora reggel a zetelaki Lázon találkoznak a lovasok és a gyalogos zarándokok. A közös imát követően szétválnak: a lovasok a Mária-úton indulnak, Máréfalván kis pihenőt tartanak, majd Homoródfürdő, Kápolnásfalu felé veszik az irányt. Kalibáskőn megebédelnek, s onnan haladnak Csíkszereda, majd a szálláshely, Csíkcsomortán felé. Az út gyakran nehéz és embert próbáló. Meredek hegyi emelkedők és lejtők tarkítják, olykor erdőkön és mezőkön keresztül haladnak a lovasok. A búcsút megelőző estén olyan helyen kell megszállniuk a zarándokoknak, ahol a sátraikat fel tudják húzni és ahol a lovakat is el tudják látni.
Másnap reggel aztán innen indulnak a két Somlyó hegye közti Nyeregbe. A teljes búcsú elnyerése három fontos pilléren áll: az oda vezető úton való elmélkedés, imádkozás, gyónás és áldozás. Így nyer teljes búcsút a zarándok.
Pünkösd vasárnapján aztán sátrat bontanak, és felkészülnek a hazaútra. A búcsúról hazamenni mindig más, mint az odaút. A zarándokok fáradtak, mégis nagy lendülettel, emelkedetten indulnak útnak, hajtja őket a tudat, hogy otthon a családjuk várja őket. Az út felét már megtették, segíti őket az áldás.
Hazafelé ugyancsak a Mária-út mentén lovagolnak. Megpihennek a hármas keresztnél, a hargitafürdői eltérőnél, Kalibáskőnél, majd egy rövid kápolnásfalusi pihenő után érnek a zetelaki Lázra, ahol újra találkozva a gyalogos zarándokokkal, együtt vonulnak be faluba. Az otthon maradottak fenyőágakkal díszített boltívet készítenek, így várják őket a falu bejáratánál. Előbb a lovasok, majd őket követve a gyalogos zarándokok haladnak át a jelképes kapun. A falu lelkésze megszenteli a hazatérőket, és együtt mennek a templomba.
Szervezők: Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Visus Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

Frissítés dátuma:
2020.10.02.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette