Helyi hivatalos közlöny

Jogerős bírósági döntés kötelezi a várost arra, hogy a Csalóka utca egy szakaszán felszedje az aszfaltot, távolítsa el a közműhálózatokat, és a szóban forgó területrészt – magánterületről van szó – vissza kell állítani eredeti formájára, azaz szántófölddé.

2016-ban Bunta Levente akkori polgármester leaszfaltoztatott egy magántulajdonban lévő területet, a mostani Csalóka utca egy szakaszát. Az utca teljes hossza 500 méter, amelyből 107 méter (20%) akkor is és most is Boda Elek tulajdona. Ezt a szakaszt közpénzből nem szabadott volna leaszfaltozni, előbb rendezni kellett volna a terület jogviszonyát.

A munkálatot követően a tulajdonos tiltakozott a tulajdona jogtalan használatáért. 2019-ben a tulajdonossal több egyeztetés történt, amelynek tárgyát a szóban forgó terület értékével megegyező mezőgazdasági terület cseréje képezte. Mindvégig szempont volt, hogy a törvénytelenül leaszfaltozott utcarész használatban maradhasson a lakók érdekében.

A területcserét a 2016–2020 között működő tanácsosi testület többsége nem szavazta meg. Így a terület tulajdonosa 2020-ban pert indított a város ellen, követelve a tulajdonában lévő leaszfaltozott terület eredeti állapotába történő visszaállítását.

Az ügyben 2022-ben végleges ítélet született, a bíróság kötelezte a várost, hogy az aszfalt eltávolításával az utca érintett szakaszát alakítsa vissza az aszfaltozást megelőző állapotára és fizessen az út használatáért kártérítést, amely havonta 202 lejes összeget jelent.

Azt ezt követő időszakban a város folyamatosan egyeztetett a területtulajdonossal az út állapotának megtartása érdekében, azonban 2023-ban Boda végrehajtást kért az ítélet alapján, és pénzbeli kártérítést is követelt arra az időszakra, amíg aszfalt borítja a területét.

Jelenleg az aszfaltozott magánterület, valamint az alatta lévő vezetékek felszedéséig napi 100 lejes összeget kell fizetni.

A város tett még egy kísérletet a helyzet feloldása érdekében: ismét területcserét ajánlottunk, a korábban kért területet. Ebbe a cserébe a leköszönő testület beleegyzett. Amikor azonban sor került volna a cserére, Boda a felajánlott terület mellé még egy, a víztisztító állomás szomszédságában lévő területet is kért. Ez az érvényben lévő közegészségügyi szabályok szerint azonban nem cserélhető, hiszen ez a parcella a víztisztító állomás védelmi övezetét képezi.

A jogerős bírósági döntés értelmében tehát a polgármesteri hivatal köteles felszedni a szóban forgó utcarészen az aszfaltot és az alatta lévő közművezetékeket, így a városháza szakosztályai a visszaállítási munkálat műszaki és jogi megszervezését végzik.

 

Frissítés dátuma:
2024.06.25.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette