Helyi hivatalos közlöny

Ma reggel 9 órára hívta össze székelyudvarhely polgármestere az e havi rendkívüli tanácsülést. A találkozónak két napirendi pontja volt, mindkettő a november 26-i Hargita Víz Közösségfejlesztési Egyesület közgyűlése miatt vált sürgőssé.

Az első napirendi pont a székelyudvarhelyi víz- és szennyvíz szolgáltatás rendszerének fejlesztését érintő beruházás gazdasági és technikai mutatóinak elfogadásáról szólt. Ennek azért van kiemelt fontossága, mert a Harvíz Egyesület az egész megye több települését érintő, összesen közel 136 millió eurós Európai Uniós finanszírozású beruházást kezd el jövőre. Ebből városunkban nem egészen 24 millió euró értékű fejlesztést eszközöl az egyesület, amely által több kilométeren kicserélődik és bővül a víz- és szennyvízhálózat.

A második napirendi pont az egyesület alapító okiratának és statútumának módosítására vonatkozó különleges felhatalmazást tárgyalta. Ebbe a testületbe Székelyudvarhely egy képviselőt küldhet.

A testület jelenlévő tagjai mindkét határozattervezetet támogatták szavazatukkal.

 

Frissítés dátuma:
2019.11.22.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette