Helyi hivatalos közlöny

Augusztusi rendes havi ülésén 19 napirendi pontot tárgyalt a város önkormányzati testülete. Első lépésként a város idei költségvetését módosították, pénzeket csoportosítottak át annak érdekében, hogy iskoláknál, óvodáknál lehessen különböző kisebb-nagyobb beruházásokat, javításokat végezni, illetve két új pozícióval bővült a beruházási lista: a Városi Könyvtár és a Ficánka Napközi Otthon bővítésével.

A testület döntése értelmében 50%-os terület- és épületadó-kedvezményben részesülnek a minimálbérnél kevesebb jövedelmet megavalósítók, illetve a kizárólag csak szociális segélyből élők.

A város önkormányzati testülete jóváhagyta a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás számára idén fizetendő tagsági díjat.

Elfogadták a környezetvédelmi ügynökség által kiírt roncsautóprogram helyi, belső szabályzatát, miszerint aki leadja autóját, 3000 lejt kap. Várhatóan október 1-je után lehet majd az autókat leadni, a polgármesteri hivatal illetékesei értesítik mindazokat, akiknek a Környezetvédelmi Alap elfogadta a jelentkezésüket.

Kormányrendelet módosította a helyi rendőrségek személyzetének adható élelmezési juttatások értékét, melynek megfelelően aktualizálták a székelyudvarhelyi alakulatnál alkalmazott kvótákat is.

Módosították a városi köztulajdon leltári listáját.

Elfogadták, hogy az Eötvös József Szakközépiskola épületében bizonyos helyiségek és területek ideiglenesen bérbeadhatóak legyenek, valamint a bérbeadási folyamatot és a díjszabást is rendezték.

A Szivárvány, a Templom és a Bem József utcák lakói a PUZ-nak megfelelően területeket adtak le utcák és közterek létrehozása érdekében, ezeket az önkormányzat pedig közvagyonná minősítette.

A Mikes Kelemen utcában bővítették a villanyhálózatot, illetve a Park, a Bethlen Gábor és a Mihail Kogălniceanu utcában modernizálták a vezetékeket.

A helyi önkormányzat felhatalmazta a polgármestert, hogy a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás közgyűlésén megszavazza a hulladékgyűjtési és -kezelési szolgáltatás optimális működtetésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt, valamint a szolgáltatás jogának átruházására vonatkozó dokumentációkat.

A Harvíz Rt. 2023-as évre vonatkozó fejlesztési alapjának a felhasználásáról, az ivó- és szennyvízszolgáltatást érintő fejlesztésekről is döntöttek: a Fások utca és a Kaufland előtti körforgalom közötti útszakaszon teljesen kicserélik a vezetékeket. Ezen munkálatra a Nagy mobilitási projekt miatt van szükség, hisz egyszer kicserélik a vezetékeket, majd utána jöhet az aszfalt.

Módosították a személyszállítási közszolgáltatás díjszabásait: szeptembertől a városban tanuló összes diák ingyenesen veheti igénybe a város buszos szolgáltatásait.

Elkészültek a kisiparosok számára épülő inkubátorház műszaki tervei, és aktualizálták ennek mutatóit. Következő lépésként, hamarosan a kivitelezési szerződés aláírása jön.

A képviselőtestület azt viszont nem szavazta meg, hogy újabb 400 ezer lejt csoportosítson át a város a szejkefürdői, át nem vett ivó- és szennyvízhálózat kijavítására.

Frissítés dátuma:
2023.09.01.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette