Helyi hivatalos közlöny

Tevékenységeink során nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód és a környezettudatos szemlélet kialakítására, az idegen nyelvek és az anyanyelv oktatására, a hagyományos kultúra ápolására, a gyakorlatias problémamegoldásra.

Elemi osztályos tanulóink számára délutáni foglalkozást szervezünk (After school).

A Bethlen Gábor Általános Iskola tagja a Közép-Európai Iskolák Akadémiájának (Academy of Central European Schools). Testvériskolánk a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola.

Arra törekszünk, hogy a társadalomba olyan jól felkészült, tenni akaró és hatékony végzősöket bocsássunk ki, akik sikeresen be tudnak illeszkedni a közösségbe. Ezért hisszük, hogy kulcsfontosságú a tanulók kezdeményező készségének, kreativitásának, kifejező készségének fejlesztése, illetve egy egészséges életmód szemlélet kialakítása.

Iskolánk küldetése a közösségben egy minőségi, a tanuló személyiségének harmonikus fejlesztésén alapuló oktató-nevelő tevékenység biztosítása közösségünk számára.

Egy ösztönző tanulási- és munkakörnyezet kialakítása, valamint a minden tantárgyra kiterjedő, kiemelkedő teljesítményszint nyújtását lehetővé tevő feltételek megteremtése.

A mások iránti és a hagyományos értékekkel szembeni tisztelet fontosságának, valamint az ökológiai egyensúly helyreállításába való aktív bekapcsolódás szükségességének népszerűsítése diákjaink körében

Kapcsolat adatok:

Postai cím:
Irányítószám: 535600 Székelyudvarhely
Hargita megye
Ifjúság bejárat 3.sz.
Telefon:
0266 218 099, 0751 069 279
Email:
bgiskola2@yahoo.com, scbethlengabor@eduhr.ro
Weboldal:
www.bethlen-gabor.ro

Frissítés dátuma:
2019.01.11.

#Oktatási Intézmények

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette