Helyi hivatalos közlöny

Iskolánk Székelyudvarhely központi részén helyezkedik el, az úgynevezett „Székelytámadt” vár területén. Az egykor itt lévő kolostort próbálta várrá alakítani Báthori István erdélyi vajda. Az építkezések 1490-92 között lehettek. A mai állapotban látható várat János Zsigmond fejedelem építette 1562-1565 között az ellene fellázadt székelyek megfékezésére és így több évtizeden át a fejedelemi elnyomó hatalom támaszaként szolgált. Az 1562-es székely felkelés után ez a vár – ettől kezdve “Székelytámadt vár “ csúfított néven – próbálta féken tartani az ősi szabadságukat követelő székely köznépet.

Az iskola építésére 1890/1891-ben került sor Meixner Károly budapesti műépítész tervei szerint.

Az intézmény 1998-ban vette fel báró Eötvös József nevét, aki népiskolák létesítését szorgalmazta, ő hagyta jóvá az iskola építését is.

Középiskolánk a rendszerváltás után is megtartotta főbb oktatási szakterületeit, a tanulólétszám pedig 500 diák körül alakul. Az oktató-nevelő tevékenység 44 tanerő (tanár, mérnök és oktatómester) irányításával történik, 20 fős kisegítő személyzettel. Az elméleti és gyakorlati oktatást szolgálja a 17 tanterem, a 11 szaklaboratórium, az autószerelő műhely és egy három hektárnyi, tangazdaság kialakítására alkalmas terület, ahol egy felújított fóliaház és további felújításra, modernizálásra váró épületek, létesítmények is találhatók.

A képzés úgy szaklíceumi, mint szakmunkásképző szinten zajlik. Intézményünkben az oktatás kizárólag magyar nyelven zajlik.

Kapcsolat adatok:

535600, Székelyudvarhely, Hargita megye Tompa László utca, 12. szám
Tel/fax: 0266 218017
gs.eotvosjozsef@eduhr.ro

Frissítés dátuma:
2019.01.11.

#Oktatási Intézmények

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette