Helyi hivatalos közlöny

Gyermekközpontú, néphagyományőrző, de a változásokkal lépést tartani képes napközinek tartjuk magunkat. Nem zárkózunk el az alternatív Step by step program alkalmazásától sem, újkeletű módszerek megismerését és alkalmazását is szorgalmaztuk (pl. Magyar féle Mozgáskotta Módszer).

Testvéróvodai kapcsolatokat tartunk fenn a tatabányai Benedek Elek óvodával, valamint a kézdivásárhelyi „Manócska” Napközi otthon munkaközösségével. Közös szakmai megbeszéléseket, kirándulásokat szervezünk a határon innen és túl.

Közös programokkal, hagyományápolással színesítjük, gazdagítjuk az óvodai életet. Célunk, olyan óvoda működtetése, ahova a gyerekek szívesen jönnek, ahol érzik, hogy szeretik őket, figyelnek rájuk, ahol fontosak, ahol lehetőség nyílik alkotni, felfedezni, ahol mindig van valaki, aki választ ad kérdéseikre, ahol a szülőt a gyermekek nevelésében partnerként kezeljük.

Koncz Melinda, igazgató

Kapcsolat adatok:

535600 Székelyudvarhely
Hargita megye
Nicolae Bălcescu u.75.
Tel. 0266-212792
Fax: 0266-218241
E-mail:gr.eszterlanc@isjhr.eduhr.ro

Frissítés dátuma:
2019.01.11.

#Óvodák és napközik

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette