Helyi hivatalos közlöny

Nevelési célunk a családdal együttműködve, partneri viszonyban, olyan gyermekközpontú nevelés biztosítása, amely elősegíti az óvodás korú gyermek testi, lelki és szellemi fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, figyelembe véve minden gyermek egyéni adottságait, képességeit.

A sokszínű nevelési programmal működő óvodánk jellemzői:

– gyermekközpontúság (személyközpontú szemlélet)

– tevékenység – játékközpontúság

– nyitottság

– sokszínű nevelési gyakorlat

– az „Ép testben ép lélek” program keretén belül egészséges életmódra való nevelés partnerséggel, a szülőkkel

– hagyományápolás

A Ficánka Napköziotthon olyan tanintézmény, ahol a gyermek, szülő, pedagógus, hallgató egyaránt jól érzi magát, ahol „a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi.”

Antal Csilla, igazgató

Kapcsolat adatok:

535600 Székelyudvarhely
Hargita megye

Főépület:
Rákóczi Ferenc út 40 szám

Csereháti Tagóvoda:
Kuvar utca 98 szám

Budvár Roma Tagóvoda:
Budvár utca 2 szám

Telefon/ fax: 0266 211587
E-mail: ficanka@yahoo.com,
ficankanapkozi@gmail.com
Facebook: FicankaFicanka

Frissítés dátuma:
2019.01.11.

#Óvodák és napközik

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette