Helyi hivatalos közlöny

A Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség önkormányzati határozat alapján létrehozott, rendfenntartásra szakosodott intézmény, amely egy korszerű és demokratikus rendőrségi struktúra létrehozását és működtetését tűzte ki célul, és amely elsődleges feladata a Székelyudvarhely területi szintjén hatályos jogszabályok betartásának megkövetelése. Továbbá az, hogy a rendelkezésre bocsátott törvények, illetve a társadalmi együttélésre vonatkozó előírások, hatályos jogszabályok alkalmazása révén szolgálni tudja a város lakóit.

A közrend és a közbiztonság érdekében mindenekelőtt a hatályos jogszabályok betartására irányuló kötelezettség tudatosítása volt a szempont, ezért elsősorban a helyi rendőrök járműves és gyalogos járőrözésére került az hangsúly.

A Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség létrejöttének oka, hogy gyakorolja hatáskörét, védje az  alapvető emberi jogokat magán- és közszférában egyaránt, valamint, hogy megelőzze a bűncselekmények kialakulását.

Hatásköre az alábbiakra terjed ki:

  • a közrend fenntartása és vagyonvédelem,
  • közlekedésbiztonság,
  • építkezések ellenőrzése, utcai plakátozás felügyelete,
  • környezetvédelem,
  • kereskedelmi tevékenységek ellenőrzése,
  • lakosság-nyilvántartás,
  • más, a törvény által meghatározott területek.

A helyi rendőrség meghatározott elvek mentén működik: törvényesség, bizalom, átláthatóság, nyitottság, az egység közelsége az állampolgárokhoz, hatékonyság, eredményesség, felelősségtudat, pártatlanság, egyenlő bánásmód és  elszámoltathatóság.

Az intézmény működése a helyi közösség érdekeit szolgálja, kizárólag a törvény keretein belül, önkormányzati határozatok alapján, a polgármesteri hivatal alárendeltségében kifejtve tevékenységét mint jogi személy.

Kapcsolat adatok:

Cím: Bethlen Gábor utca 43. szám
Telefonszám: 0266-210-210
Faxszám: 0266-210-211
E-mail cím: office@pollocodh.ro
office@helyirendorseg.ro
Facebook-oldal: www.facebook.com/helyirendorseg

Frissítés dátuma:
2020.10.12.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette