BBTE, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat

A Budvár utca 2. szám alatt fellelhető intézmény a Babeș-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozataként működik, ezen belül a Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet (PADI) része. A PADI az ország legfontosabb felsőfokú tanító és tanárképző intézménye, ahol magyar nyelven folyik a hallgatók képzése. Az egyetlen intézet, ahol a tanárok és tanítók képzése államilag támogatott helyeken és állami ösztöndíjas támogatással folyik. Fontos szerepet vállal az oktatók által vezetett projekteken keresztül az oktatáskutatásban is. Városunkban a hosszú múltra visszatekintő tanítóképzés 1999-2000-es tanévtől teljesedhetett ki felsőfokú képzéssé, ugyanis ekkor a tanítóképzést főiskolai szintűre emelik: kezdetben hároméves, hármas képesítést nyújtó (tanító – óvodapedagógus – idegen nyelvtanár), fokozatosan azonban átalakulnak és tanító, illetve óvodapedagógusi képesítést nyújtanak. A bologna-folyamatot követve, a 2005-2006-os tanévtől BA szintű felkészítés zajlik városunkban. 2010-ben volt egy évfolyam, aki az intézményben MA fokozatot szerezhetett. Néhány év szünetet követően a 2017-2018-as tanévtől kezdődően újra elindult a mesteri szintű képzés is.

Azok a fiatalok, akik elhívatottságot éreznek az óvodai, kisiskolai korosztály megismerése és nevelése iránt, érdemi szakmai felkészülési lehetőségekkel élhetnek Székelyudvarhelyen. Az erdélyi tanítók, óvodapedagógusok felkészítésének fellegvára ma is a település, a képzés magas színvonalának biztosítása által pedig méltó továbbvivője a több évtizedes képzési hagyatéknak.

Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ – SZÉK

A Magyar Termék Nagydíjas és Diákbarát Intézmény díjas Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ immár 1998 óta az erdélyi magyar oktatás szerves része, a székelyföldi magyar oktatás székelyudvarhelyi pillére, vállalati kapcsolatai révén pedig a székelyföldi gazdaságfejlesztés egyik fontos szereplője.

Az intézmény az elmúlt évek alatt igazi ernyőszervezetté nőtte ki magát, amely többek között négy anyaországi egyetem képzéseit teszi elérhetővé.

A felsőoktatási programok mellett olyan más oktatási-nevelési projekteket is indítottunk, amelyek az erdélyi magyarok számára létfontosságúak. Így ma már elmondhatjuk, intézményünk a felnőtt-, középiskolás és általános iskolás képzés területén szerzett tapasztalatai is fontos értéket jelentenek az erdélyi magyar oktatási képzések piacán, s célcsoportunkat illetően megtartó és itthon tartó erővel bírnak.

 

Kós Károly Szakközépiskola

A 2009/2010-es tanévtől iskolánk Európai Uniós szabványoknak megfelelő bentlakással, étkezdével, tornateremmel és szakteremmel fogadja a diákokat.

* iskolánk rendelkezik egy jól működő Diákönkormányzattal, a Kós Károly Diák Tanács (KODIT), amelynek a fő célja a diákok kreativitásának fejlesztése és a barátságos környezet megteremtése.

* minden évben különböző rendezvényekre kerül sor: Kós Károly vetélkedő, Karácsonyi Előadás, Nagykorusítás, Iskolakirándulás, Gólyabál, Sportrendezvények, stb.

* A felújított bentlakásban 3 ágyas szobák vannak, és mindegyikhez külön fürdőszoba tartozik. A szilenciumokat a szobákban tartják.

Napjainkban a kovetkező szakokon történik az oktatás:

* gazdasági technikus – líceum

* rendezvényszervező – líceum

* turisztikai technikus – líceum

* közigazgatási technikus – líceum

* kereskedelmi technikus – líceum

* pincér – szakiskola (duális képzésben is)

* szakács – szakiskola (duális képzésben is)

* kereskedő – szakiskola

Végh Jenő – iskolaigazgató

Benedek Elek Pedagógiai Líceum

A kilencvenegy éves székelyudvarhelyi tanítóképző mai hivatalos neve: Benedek Elek Pedagógiai Líceum. Az iskolaváros központjában, a Patkóra néző Mária Valéria műemlék épületben és a mögötte levő, 2002-ben átadott ingatlanban jelenleg 469 diák, 47 pedagógus, 5 pedagógiai kisegítő személy és 6 tagú személyzet tevékenykedik. Ez az iskola a hagyományokra épülve ma is a székelyföldi magyar pedagógusképzés szolgálatában áll. Elemi tagozatunk Step by Step alternatív rendszerével egyedülálló a városban. Az általános iskolai tagozatunkban a hagyományos módon, a középiskolai szinten tanító- és óvóképző, valamint a természettudományok-angol szakon tanulhatnak a diákok. Az iskola felszereltségének része az idegen nyelv, a természettudomány, valamint az számítástechnika szakterem. Rendezvényeink helyszínéül az új gyakorló iskola tetőtere szolgál, amely egyúttal tornateremként is működik. Egy felújított salakpálya és játszótér is rendelkezésünkre áll a különböző sport- és szabadtéri események lebonyolítására.

Popa Gabriella, igazgatónő

Tamási Áron Gimnázium

Iskolánk Erdély egyik legrégibb és legszínvonalasabb intézménye, amelyben 1593-tól folyik az oktatás. Kezdetben római katolikus gimnáziumként működött, ma elméleti középiskola, de elemi és általános iskolai képzést is nyújtunk. Szintén hozzánk tartozik a nagy múltú egészségügyi középkáderképzés is, mint középiskola utáni hároméves szakképzés.

Elemi és általános iskolai oktatásban évfolyamonként egy osztályunk van, külön épületben vannak a „kicsik”, az Iskola utca 1. szám alatt, a valamikori Római Katolikus Zárda épületében.

A főépületben, a Baróti Szabó Dávid 32. szám alatt a középiskola működik, évfolyamonként 5 osztállyal, matematika-informatika, természettudományok (angol nyelv), természettudományok, filológia és római katolikus teológia osztályokkal.

Iskolánk bentlakással és saját konyhával, étkezdével is rendelkezik. A régi iskolaépületben, a Márton Áron tér 4. szám alatt 120-130 tanulónak biztosítunk „otthont”.

Az egészségügyi asszisztensképzés évfolyamonként 2 osztállyal működik, elméleti órák az iskola épületeiben, a gyakorlat pedig a városi kórház épületében zajlik.

Több mint 50 pedagógus oktat iskolánkban, többnyire I. fokozattal rendelkező, tapasztalt tanárok, munkájukat dicséri a kiváló eredmény, melyet tanulóink érnek el a tantárgyversenyeken, érettségin és a továbbtanulásban.

Orbán Balázs Általános Iskola

Az épület 17 tágas, világos osztálytermet foglalt magába, két laboratóriumot, egy jól felszerelt informatika szaktermet és a szükséges mellékhelységeket.

A termeink nagyon jó felszereltséggel szolgálják a több, mint 500 diákot és negyven pedagógust.

Gyermekcentrikus munkánknak nagyon jó eredményei vannak, az itt tanult ifjoncok megállják a helyüket az életben.

Gábos Anna – iskolaigazgató

Bányai János Műszaki Szakközépiskola

A székelyudvarhelyi Bányai János Műszaki Szakközépiskola Hargita megye egyik legnagyobb szakképző intézménye. Iskolánk profilja a textil-, fodrászat, elektronika, sport, fa, mechanika és építőiparhoz kapcsolódik. Az ipar egyre nagyobb igényeit próbáljuk kielégíteni jól képzett, szakközépiskolát végzett szakemberekkel: szakmunkásokkal és technikusokkal.

Iskolánk mai nevét 1993-ban vette fel. Célunk általános műveltségű, az európai elvárásoknak megfelelő szakmai tudással és képesítéssel felruházott fiatalokat nevelni, ugyanis a mai társadalomban és az állandóan fejlődő gazdaságban csak a jól képzett, az új technológiákat is használni képes fiatalok fognak érvényesülni.

A tanulók a megyei és országos szakmai versenyekről mindig jó eredményekkel, díjazottan térnek haza. A Bányai János Műszaki Szakközépiskola a szakmai képzések szervezésével, korszerű tananyagainak, módszereinek köszönhetően a térség fejlesztéséhez is hozzájárul.

Szeretnénk elérni, hogy a szakképzés ismét visszakapja az őt megillető társadalmi és anyagi megbecsülést. Hisszük, hogy értéket csak minőségi munkával lehet teremteni, és az országnak nagy szüksége van jó szakemberekre. A mi iskolánk olyan szakembereket képez, akik nem csak képletesen, de a valóságban is építenek, alkotnak. Szeretnénk elérni, hogy iskolánk neve egyet jelentsen a megbízható, igényes szakembereket képző iskolával, s hogy az itt végzettek büszkén mondhassák: a Bányaiba jártam. Eredményes munkánk nyomán tanulóink sikeresen kezdhetik meg szakmai pályafutásukat a munkaerőpiacon, vagy tanulhatnak tovább egyetemen, főiskolán, illetve iskolánkban is, tudásuk továbbfejlesztéséért.

Eötvös József Szakközépiskola

Iskolánk Székelyudvarhely központi részén helyezkedik el, az úgynevezett „Székelytámadt” vár területén. Az egykor itt lévő kolostort próbálta várrá alakítani Báthori István erdélyi vajda. Az építkezések 1490-92 között lehettek. A mai állapotban látható várat János Zsigmond fejedelem építette 1562-1565 között az ellene fellázadt székelyek megfékezésére és így több évtizeden át a fejedelemi elnyomó hatalom támaszaként szolgált. Az 1562-es székely felkelés után ez a vár – ettől kezdve “Székelytámadt vár “ csúfított néven – próbálta féken tartani az ősi szabadságukat követelő székely köznépet.

Az iskola építésére 1890/1891-ben került sor Meixner Károly budapesti műépítész tervei szerint.

Az intézmény 1998-ban vette fel báró Eötvös József nevét, aki népiskolák létesítését szorgalmazta, ő hagyta jóvá az iskola építését is.

Középiskolánk a rendszerváltás után is megtartotta főbb oktatási szakterületeit, a tanulólétszám pedig 500 diák körül alakul. Az oktató-nevelő tevékenység 44 tanerő (tanár, mérnök és oktatómester) irányításával történik, 20 fős kisegítő személyzettel. Az elméleti és gyakorlati oktatást szolgálja a 17 tanterem, a 11 szaklaboratórium, az autószerelő műhely és egy három hektárnyi, tangazdaság kialakítására alkalmas terület, ahol egy felújított fóliaház és további felújításra, modernizálásra váró épületek, létesítmények is találhatók.

A képzés úgy szaklíceumi, mint szakmunkásképző szinten zajlik. Intézményünkben az oktatás kizárólag magyar nyelven zajlik.

Palló Imre Művészeti Szakközépiskola

A székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Szakközépiskola 1970 szeptemberében alakult. Tekintve, hogy az intézménynek kezdetben nem volt saját épülete, működési helye időnként változott: az első négy évben az elméleti oktatás a mai Tompa László Általános Iskolában, a szakoktatás a Művelődési Házban zajlott. 1974-től az intézmény megkapta a volt Zárda épületét, 1977-től pedig a Kossuth Lajos utca 41. szám alatti épületet, ahol azóta is működik.
1992-től, 22 éves tevékenysége eredményeinek elismeréseként iskolánk szakközépiskolai rangra emelkedett, s ugyanebben az évben megkapta a Petőfi Sándor utcai Tomcsa Sándor Általános Iskola épületét is. Azóta az oktatás I.-XII. osztályra terjedt ki.
Diákjaink felkészültségét, szaktudását a bel– és külföldi rangos rendezvényeken elért helyezések jelzik.

Tompa László Általános Iskola

Iskolánk oktatóinak, nevelőinek fő célja, hogy tanulóink megtapasztalhassák és megértsék: a tanulás munka. És a játék is munka, csak örömmel végzett tevékenység. Minden munkánk játékká válhat, ha szeretettel, örömmel végezzük, ha felismerjük erejét, mely által értékes emberekké válunk.

Pedagógusaink rendszeresen képezik és fejlesztik tudásukat, alkalmazott módszereiket. Számos továbbképzőn, pályázaton sajátítják el a változatos pedagógiai és módszertani újdonságokat.

Az évek során iskolánk tantestülete felvállalta a Budvár Szociális Központ roma tanulóinak oktatását, valamint az Orbán Alapítvány, Szent Ferenc Alapítvány fogyatékos gyermekeinek oktatását.  Iskolánkban gyakorlatoznak a Babes-Bolyai Egyetem Tanítóképzős hallgatói, ami szép és nemes feladat bár, de nem kevés munkát követel a tanítóinktól.

Évről évre igyekszünk szépíteni, alakítani iskolánk arculatát, a tantermek esztétikusak és barátságosak. Az iskola fűtését saját hőközpont szolgáltatja, nyílászárókat cseréltünk, modernizáltuk a mosdót, festést, fertőtlenítést évente végzünk, amennyit az anyagi keretünk megenged. A könyvtár, több mint 9000 kötettel rendelkezik, állománya évente bővül.

1990 óta rendszeresen ápoljuk testvériskolai kapcsolatunkat az egri l. Sz. Lenkey János Altalános Iskola szülői- tanulói- és tantestületi közösségével. Nagyon sok felejthetetlen napot töltöttünk Egerben és városunkban, kölcsönösen megismerve ezáltal városainkat, kultúránkat, országainkat. Ugyanakkor már 4 éve szintén testvériskolai kapcsolatban állunk a ceglédi Várkonyi István Általános Iskola tanulói és tantestületi tagjaival.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek