Kipi-Kopi Napköziotthon

Célunk egy olyan óvoda működtetése, amely családias, otthonos légkörben biztosítja gyerekeink számára az optimális fejlesztés, fejlődés feltételeit, lehetőségeit:

* ahová jó megérkezni, mert tudjuk, hogy várnak;

* ahol jó lenni, mert fontosak vagyunk;

* ahol jó alkotni, felfedezni, mert bíznak bennünk;

* ahol lehet hibázni, s a hibát javítani;

* ahol kérdezhetünk, és mindig van valaki, aki választ ad, aki figyel ránk, mert fontos neki, hogy jól érezzük magunkat.

Fancsali Éva, óvodavezető

Nardini Napköziotthon

Az óvoda a családi nevelést kívánja folytatni, és a családdal együttműködve ellátni a hitre nevelés feladatát. A vallásos nevelés hangsúlyosan van jelen a mindennapi óvodai tevékenységekben, közösen ünnepelve az egyházi ünnepeket (advent, karácsony, húsvét), valamint a szentek ünnepeit is (Szent Miklós, Szent Erzsébet, Szent Márton, Szent Ferenc), törekedve arra, hogy a hitre és a keresztény erkölcsre való nevelés az egész napot egybe tartsa.

A gyerekek harmonikus fejlődéséről nyolc szakképzett óvónő, két dada, illetve egy fejlesztő pedagógus gondoskodik. A nevelés során kiemelt figyelmet kap az integrált nevelés, a különbözőségek elfogadása, illetve az egymás tiszteletére való nevelés.

Ficánka Napköziotthon

Nevelési célunk a családdal együttműködve, partneri viszonyban, olyan gyermekközpontú nevelés biztosítása, amely elősegíti az óvodás korú gyermek testi, lelki és szellemi fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, figyelembe véve minden gyermek egyéni adottságait, képességeit.

A sokszínű nevelési programmal működő óvodánk jellemzői:

– gyermekközpontúság (személyközpontú szemlélet)

– tevékenység – játékközpontúság

– nyitottság

– sokszínű nevelési gyakorlat

– az „Ép testben ép lélek” program keretén belül egészséges életmódra való nevelés partnerséggel, a szülőkkel

– hagyományápolás

A Ficánka Napköziotthon olyan tanintézmény, ahol a gyermek, szülő, pedagógus, hallgató egyaránt jól érzi magát, ahol „a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi.”

Antal Csilla, igazgató

Villanytelep Napköziotthon

Óvodánk Székelyudvarhely központi részén helyezkedik el. Az oktató-nevelő tevékenység nyolc magyar és egy román csoportban valósul meg.

Óvodánk munkaközössége, amikor megfogalmazta a helyi nevelési tervet, fontosnak tartotta a gyermekek felkészítését a változásra, a változásokhoz való minél tökéletesebb alkalmazkodásra. A „mindenki egyforma” helyét átvette az egyéni értékek megismerésére irányuló törekvés, és fontossá vált, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez képest fejlődjék.

Mit nyújtunk?

Érdekes programok, képzett pedagógusok, finom ételek, logopédiai terápiás fejlesztés, pszichológiai tanácsadás, tartásjavító torna, úszás, játékos táncos mozgásfejlesztés, bábszínház-, színházlátogatás.

Egészséges életmódra nevelés program: Az egészség a legfontosabb érték.

Néphagyományőrző program: Tiszta forrásból

Péter Edit, igazgató

Zsibongó Napköziotthon

Óvodáink a projektpedagógia elkötelezett gyakorlói, ugyanis nagyon sok intézményszintű projektet valósítanak meg évente.
A nevelési koncepciónk „Segíts nekem, hogy magam csinálhassam” – Maria Montessori pedagógiája alapján a kompetencia fejlesztésére irányul játékos tevékenység által. Ezért extracurriculáris tevékenységeink a következőek: mozgásfejlesztő tevékenységeink: asztalitenisz, foci, nyelvi kompetencia fejlesztés céljából angol nyelv, mozgás és művészi kompetencia fejlesztése céljából balett, és értelmi kompetenciafejlesztés terén az ovi-sakk.

Külföldi testvérkapcsolataink révén lépést tartunk az aktuális pedagógiai módszerekkel és elvekkel. Minden évben tapasztalatcserén és különböző konferenciákon veszünk részt, ami nagyon hasznos intézményeink számára. Külföldi kapcsolataink: Martonvásári Brunszvik Teréz Óvoda, Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda és szakmai kapcsolatot tartunk fent a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolával, ahová minden évben meghívást kapunk különböző szakmai konferenciákra.

Tóth Harsányi Éva, igazgató

Eszterlánc Napköziotthon

Gyermekközpontú, néphagyományőrző, de a változásokkal lépést tartani képes napközinek tartjuk magunkat. Nem zárkózunk el az alternatív Step by step program alkalmazásától sem, újkeletű módszerek megismerését és alkalmazását is szorgalmaztuk (pl. Magyar féle Mozgáskotta Módszer).

Testvéróvodai kapcsolatokat tartunk fenn a tatabányai Benedek Elek óvodával, valamint a kézdivásárhelyi „Manócska” Napközi otthon munkaközösségével. Közös szakmai megbeszéléseket, kirándulásokat szervezünk a határon innen és túl.

Közös programokkal, hagyományápolással színesítjük, gazdagítjuk az óvodai életet. Célunk, olyan óvoda működtetése, ahova a gyerekek szívesen jönnek, ahol érzik, hogy szeretik őket, figyelnek rájuk, ahol fontosak, ahol lehetőség nyílik alkotni, felfedezni, ahol mindig van valaki, aki választ ad kérdéseikre, ahol a szülőt a gyermekek nevelésében partnerként kezeljük.

Koncz Melinda, igazgató

Csillagvár Napköziotthon

Gyermekintézményünk 1975-1979 között épült, 2000. június 2-án a 25 éves  születésnapján kapta meg a Csillagvár nevet. 
Napközi otthonunk dombon helyezkedik el, a Tábor negyed tetején, akárcsak egy védelmet nyújtó vár, ahonnan gyönyörű kilátás tárul a városra, Székelyudvarhelyre. A “vár” kapuja nyitott minden óvodáskorú gyermek számára, ahol az óvónénik, dadanénik, akárcsak a várat védelmező katonák gondoskodnak arról, hogy a gyerekek biztonságban és szeretetteljes környezetben nevelkedhessenek. Szeretnénk, ha Csillagvárunk  minden lakója pozitív mesehősként találná  meg a helyét a csoportjainkban: Mesevilág, Gézengúz, Gyöngyvirág, Napsugár, Katica, Cifra Palota, Mici-Maci, Sün Balázs.
Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek