Helyi hivatalos közlöny

Intézmény Kategória: Óvodák és napközik

Publikálási dátum 2018. dec. 18.

Kipi-Kopi Napköziotthon

Célunk egy olyan óvoda működtetése, amely családias, otthonos légkörben biztosítja gyerekeink számára az optimális fejlesztés, fejlődés feltételeit, lehetőségeit: * ahová jó megérkezni, mert tudjuk, hogy várnak; * ahol jó lenni, mert fontosak vagyunk; * ahol jó alkotni, felfedezni, mert bíznak...

Publikálási dátum 2018. nov. 29.

Nardini Napköziotthon

Az óvoda a családi nevelést kívánja folytatni, és a családdal együttműködve ellátni a hitre nevelés feladatát. A vallásos nevelés hangsúlyosan van jelen a mindennapi óvodai tevékenységekben, közösen ünnepelve az egyházi ünnepeket (advent, karácsony, húsvét), valamint a szentek ünnepeit is (Szent...

Publikálási dátum 2018. nov. 29.

Ficánka Napköziotthon

Nevelési célunk a családdal együttműködve, partneri viszonyban, olyan gyermekközpontú nevelés biztosítása, amely elősegíti az óvodás korú gyermek testi, lelki és szellemi fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, figyelembe véve minden gyermek egyéni adottságait, képességeit. A sokszínű nevelési programmal működő óvodánk jellemzői:...

Publikálási dátum 2018. nov. 29.

Villanytelep Napköziotthon

Óvodánk Székelyudvarhely központi részén helyezkedik el. Az oktató-nevelő tevékenység nyolc magyar és egy román csoportban valósul meg. Óvodánk munkaközössége, amikor megfogalmazta a helyi nevelési tervet, fontosnak tartotta a gyermekek felkészítését a változásra, a változásokhoz való minél tökéletesebb alkalmazkodásra. A „mindenki...

Publikálási dátum 2018. nov. 29.

Zsibongó Napköziotthon

Óvodáink a projektpedagógia elkötelezett gyakorlói, ugyanis nagyon sok intézményszintű projektet valósítanak meg évente. A nevelési koncepciónk „Segíts nekem, hogy magam csinálhassam" – Maria Montessori pedagógiája alapján a kompetencia fejlesztésére irányul játékos tevékenység által. Ezért extracurriculáris tevékenységeink a következőek: mozgásfejlesztő tevékenységeink:...

Publikálási dátum 2018. nov. 29.

Eszterlánc Napköziotthon

Gyermekközpontú, néphagyományőrző, de a változásokkal lépést tartani képes napközinek tartjuk magunkat. Nem zárkózunk el az alternatív Step by step program alkalmazásától sem, újkeletű módszerek megismerését és alkalmazását is szorgalmaztuk (pl. Magyar féle Mozgáskotta Módszer). Testvéróvodai kapcsolatokat tartunk fenn a tatabányai...

Publikálási dátum 2018. nov. 28.

Csillagvár Napköziotthon

Gyermekintézményünk 1975-1979 között épült, 2000. június 2-án a 25 éves  születésnapján kapta meg a Csillagvár nevet.  Napközi otthonunk dombon helyezkedik el, a Tábor negyed tetején, akárcsak egy védelmet nyújtó vár, ahonnan gyönyörű kilátás tárul a városra, Székelyudvarhelyre. A "vár" kapuja...

  • 1
Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette