Helyi hivatalos közlöny

25 napirendi ponttal küldte ki a polgármester a mai tanácsülés összehívóját. A testület döntésképes volt, bár több tanácsos is hiányzott időszakosan az ülésről. Több fontos kérdésben sikerült döntenie a testületnek. Így a város költségvetésének módosításáról kellett elsőként szavazniuk, hiszen a Tompa László Általános Iskola speciális oktatást igénylő tanulók fejlesztésére 85.400 lejt kapott Hargita Megye Tanácsától.

A második napirendi pont a hőenergia termelési és szolgáltatási árának módosítására vonatkozott, amelyet a frakciók egyet nem értése miatt a testület mai ülésén elutasított, így egy későbbi tanácsülésen fogják tárgyalni.

A jelenlévő összes önkormányzati képviselő támogatta Székelyudvarhely és Pestszentlőrinc-Pestszentimre azon döntését, hogy együttműködési szerződést írjon alá egymással a két település. Ismét a testület elé került az úgynevezett babakelengye program, amelyet a jegyző fenntartása mellett a testület minden tagja támogatott. Egy több mint 100 hektáros terület erdőalapba történő áthelyezését szavazták meg a tanácsosok.

Több székelyudvarhelyi utca esetében hagyta jóvá a testület a városi közvagyonbavételt, így a Cserehát, Nárciszrét, Lejtő és Farcádi utcák esetében kerültek területek a közvagyon leltárlistájára, így a szóban forgó utcákat lehet majd szélesíteni. Szintén pozitívan döntött a testület a fiatalok és fiatal családosok számára épített úgynevezett ANL-s lakások átadási névjegyzékének elfogadásáról, így több család költözhet be a csereháti lakásokba. Szintén előrelépés történt a lakások eladhatóságának ügyében, hiszen a testület jóváhagyta a tömbházlakások kataszteri dokumentációját.

Támogatta a testület a gázszolgáltató azon kérését, amellyel elkezdődhet a teljes gázvezetékcsere az Orbán Balázs utcában, a Bethlenfalvi úton és a Sólyom utcában. Az Orbán Balázs Általános Iskola tornateremépítésének technikai dokumentumait, illetve a sporttevékenységekre irányuló vissza nem térítendő támogatásokat és a román állam által elismert egyházak számára nyújtott támogatásokat is elfogadták. Előbbi esetében 890.000 lejjel járul hozzá a város a versenysportjának további eredményes működéséhez.

A tanácsosok Ölvedi Zsoltot választották a következő ülés vezetőjének.

Frissítés dátuma:
2019.06.27.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette